Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ - Այլ լեզուներ