Անգլիայի և Մեծ Բրիտանիայի արքաների ցանկ - Այլ լեզուներ