Ազգային անվտանգություն (ֆիլմ, 2003) - Այլ լեզուներ