«Գլխավոր էջ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Հետ է շրջվում 901166 խմբագրումը, որի հեղինակն է՝ Aniqeshishyan (քննարկում)
(Հետ է շրջվում 901166 խմբագրումը, որի հեղինակն է՝ Aniqeshishyan (քննարկում))
{{Գլխավոր էջ}}
 
Մալուխային միացումների տեսակները: Օպտիկական մալուխ: Կառուցվածքը, տարատեսակները, թողունակությունը, կիրառման ոլորտները
 
Որպեսզի ցանցը գործի անհրաժեշտ է, որ սարքերը միացված լինեն մեկը մյուսին: Ցանցային միացումները կարող են իրականացվել հաղորդալարերով կամ ռադիո կապով:
Հաղորդալարերի միջոցով իրականացված ցանցերի դեպքում օգտագործվում են պղնձե հաղորդալարեր, որոնք ունակ են կրել էլեկտրական ազդանշաններ:Ռադիո կապի դեպքում ինֆորմացիայի հաղորդման միջավայր է հանդիսանում երկոագնդի օդը ( մթնոլորտը) կամ տիեզերքը: Այս դեպքում ազդանշանները միկրոալիքներն են
( դեցիմետրային կամ սանտիմետրական ալիքներ): Պղնձե հաղորդալարեր են հանդիսանում հեռախոսային հաղորդալարերի հյուսված զույգերով, կոաքսալ հաղորդալարերը, որոնք առավել հայտնի են որպես 5-րդ դասի հաղորդալարեր, չէկրանավորված հյուսված զույգերով (UTP) հաղորդալարեր, էկրանավորված հյուսված զույգերով (STP) հաղորդալարեր: Օպտիկամանրաթելային մալուխներ բարակ ապակյա կամ պլաստմասե խողովակներից կազմված մալուխներ են, որոնք ունակ են կրելու , հաղորդելու լույսի ճառագայթը:Մալուխային (կաբելային) լարերը բավականին բարդ կառուցվածք ունեն: Կաբելը կազմված է հաղորդիչներից` էլեկտրական, էլեկտրամագնիսական և մեխանիկական: Համակարգչային ցանցերում օգտագործվում են կաբելի 3 հիմնական տեսակներ` ոլորված պղնձալարերի զույգերի հիմքի վրա, պղնձյա միջուկով կոաքսալ կաբել և օպտիկա-թելային կաբել: Լարերի ոլորված զույգը կոչվում է ոլորազույգ (Twisted pair): Հանդիպվում է ոլորազույգի 2 ձև` էկրանավորված տարբերակ (Shielded Twisted Pair), երբ պղնձի լարերի զույգը փաթաթված է մեկուսացնող էկրանով, ոչ էկրանացված (Unshielded Twisted Pair, UTP ), երբ մեկուսացնող փաթեթը բացակայում է :
Կոաքսալ կաբելը ունի սիմետրիկ կառուցվածք և կազմված է ներքին պղնձի միջուկից և փաթեթից:
Օպտիկա-թելային կաբելը կազմված է բարակ (5-60 միկրոն) թելիկներից, որոնցով տարածում են լուսային ազդանշանները: Սա առավել որակյալ կաբելի տեսակ է, որը ապահովում է տվյալների փոխանցումը բարձր արագությամբ (10 Gbits և ավելի) և կաբելներից առավել պաշտպանվածն է արտաքին խանգարիչ գոչծոններից:
 
ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
 
Ցանցերի մեծ մասը կազմված է մալուխային կապերով( չնայած գոյություն ունեն կապեր, հիմնված ինֆորմացիայի փոխանցման օրինակ ռադիոալիքների օգնությամբ): Այժմ գոյություն ունեն տարբեր տիպի մալուխներ: Նրանցից առավել հաճախ պատահողներն են`
-հեռախոսի մետաղալար
-կոակսիալ մալուխ
- ոլորված զույգ
- օպտիկական
 
 
Հեռախոսային մալուխ
Հեռախոսային մալուխը սկսել են օգտագործել առաջին քոմփյութրների ի հայտ գալու հետ` տվյալների փոխանակման համար: Հեռախոսային գծի հիմնական առավելությունը կայանում էր արդեն ստեղծված ու զարգացած ենթակառուցվածքների մեջ: Նրա օգնությամբ կարելի է փոխանակել տվյալներ համակարգիչների միջև,տեղակայված տարբեր մայրցամաքների մեջ,նույն կերպ հեշտությամբ, ինչպես կատարել զրույց մարդկանց միջև, որոնք գտնվում են միմյանցից կիլոմետրերով հեռու:
 
 
Կոակսիալ մալուխ
Կոակսալային մալուխը այսօր հազվադեպ է օգտագործվում: Հիմնական թերությունը այս մալուխի կայանում է տվյալների փոխանակման ցածր թողունակությամբ(մինչև 10 Мбит/с):Կոակսալ;ային մալուխը իր կառուցվածքով ու տեսքով հիշեցնում է սովորական հեռուստատեսայինին, բայց տարբերվում է նրանից ալիքային դիմադրությամբ: Եթե հեռուստատեսային մալուխը ունի 75 Օհմ դիմադրություն, ապա լոկալ հաշվողական ցանցերի մալուխը ունի 50 Օհմ դիմադրություն:
 
Ոլորված զույգը
 
Ոլորված զույգը համակարգիչների միջև տվյալների փոխանակման ամենատարածված միջոցն է:Մալուխը բաղկացած է 8 առանձին` տարբեր գույնի լարերից, որոնք ոլորված են զույգերով: Այս մալուխները տարբերակում են ըստ կատեգորիաների` ցածր որոկով 1 մինչև բարձր որակ`7:
 
Օպտիկական մալուխ
Օպտիկական մանրաթելային մալուխը բաղկացած է ապակե մանրաթելի խուրձերից,որոնք պատված են պաշտպանիչ շերտով:Այս մալուխներում լույսը տարածվում է մեծ հեռավորությամբ և մեծ թողունակությամբ: Էլեկտրամագնիսական ճառագայթումն օպտիկական մանրաթելային մալուխների վրա չի ազդում: Տեղեկատվության հաղորդման արագությունը հասնում է վայրկյանում տրիլիոն բիթի: Օպտիկական մանրաթելային մալուխները համառանցք մալուխներից հարյուրավոր, իսկ ոլորված լարազույգերից հազարավոր անգամ արագ են հաղորդում տվյալները:
Օպտիկական մանրաթելը բաղկացած է բարակ (5-60 մետր) ճկուն ապակե մանրաթելից, որոնցից տարածվում է լուսային ազդանշաններ: Սա ավելի որակով մալուխային տիպ է : Այն ապահովում է ֆայլերի փոխանցման բարձր արագություն (մինչև 5 մբիթ/վրկ և ավելի) եւ ավելի լավ քան ուրիշ տիպեր պաշտպանում է տվյալների փոխանցումը արտաքին միջամտությունից (այդպիսի ազդանշանները լույսի տարածման առանձնահատկության ուժի միջոցով հեշտ է էկրանավորել): Օպտիկական մանրաթելը օգտագործվում է ցանցային մեծ սեգմենտներ կապելու համար, որոնք գտնվում են հեռու միմյանցից, կամ կապերում, որտեղ պահանջվում է մեծ թողունակություն, անձեռնմխելիություն: Օպտիկական մանրաթելի միջուկը բաղկացած է ապակյա մանրաթելից, որը ճկուն է և պատված է պաշտպանիչ շերտով:Ինֆորմացիան փոխանցվում է լույսի ճառագայթի միջոցով, որը մուտք է գործում մալուխի մի ծայրից և անդրադառնալով անցնում մալուխով և դուրս գալիս մյուս ծայրից:
Կախված բաշխման ցուցանիշի ինդեքսից և միջուկի տրամագծի մեծությունից տարբերում են`
-բազմառեժիմ մանրաթել` ինդեքսի աստիճանային փոփոխություն ունեցող ցուցանիշով
- բազմառեժիմ մանրաթել` ինդեքսի համաչափ փոփոխություն ունեցող ցուցանիշով
-միառեժիմ մանրաթել
Միառեժիմ մանրաթելերում (Single Mode Fiber) օգտագործվում են կենտրոնական խմբավար շատ փոքր տրամագծով, համապատասխան լույսի ալիքի երկարության `-5-ից 10 մկմ:Այդ պատճառով պրակտիկայում լույսի բոլոր ճառագայթները տարածվում են օպտիկական մանրաթելի ամբողջ երկայնքով, առանց արտացոլվելու ներքին միջուկից: Շատ բարակ մանրաթելերի որակյալ արտադրությունը միառեժիմ մանրաթելերի համար իրենից ներկայացնում է դժվար տեխնիկական պրոցես, որը դարձնում է միառեժիմ մանրաթելը բավականին թանկ:
Բազմառեժիմ մալուխներում (Multi Mode Fiber) օգտագործվում են ավելի երկար ներքին միջուկներ , որոնք տեխնոլոգիապես հեշտ են պատրաստվում: Բազմառեժիմ մալուխների ներքին ղեկավարման մեջ միաժամանակ գոյություն ունեն մի քանի լուսային ճառագայթներ, որոնք արտացոլվում են ներքին խմբավարի կողմիվց տարբեր անկյուններով: Ճառագայտի արտացոլման անկյունը կոչվում է ճառագայթի ռեժիմ: Համաչափ փոփոխություններով բազմառեժիմ մալուխների ինդեքսի արժեքի ռեժիմում ճառագայթների արտացոլումը ունի բարդ բնավորություն: Այդ ժամանակ առաջացած խանգարումները վատթարացնում են փոխանցվող ազդանշանի որակը, որը բերում է փոխանցվող ազդանշանների խափանմանը բազմառեժիմ օպտիկական մանրաթելում: Այդ պատճառով բազմառեժիմ մալուխների տեխնիկական բնութագրերը ավելի վատն են, քան միառեժիմինը: Արդյունքում բազմառեժիմ մալուխները օգտագործվում են 1գբիթ/վրկ արագությունով փոխանցումների համար ոչ մեծ տարածությունների վրա (300-ից 2000 մ),իսկ միառեժիմայինները`տվյալների փոխանցման շատ մեծ արագությունների համար, որոնք հասնում են մի քանի տասնյակ գբիտ/վրկ ( իսկ DWDM տեխնոլոգիայի օգտագործման ժամանակ մինչև մի քանի տբիտ/վրկ)` մի քանի տասնյակ և անգամ 100կմ տարածության վրա( երկար կապ :
Օպտիկամանրաթելային մալուխներում,որպես լույսի սկզբնաղբյուր օգտագործվում են`
-լուսային դիոդներ կամ լուսացրող դիոդներ (Light Emitted Diode, LED)
-կիսաղեկավարող լազերներ կամ լազերային դիոդներ
Միառեժիմ մալուխների համար օգտագործվում է միայն լազերային դիոդները, քանի որ օպտիկական մանրաթելի այդպիսի փոքր տրամագծում լուսային խումբը, որը ստեղծվում է լուսային դիոդների կողմից, անհնար է առանց մեծ կորուստների ուղարկել մանրաթել`այն ունի բավական լայն ցրման դիագրամ, այն ժամանակ ,երբ լազերային դիոդը `նեղ:
Օպտիկամանրաթելային մալուխների արժեքը մի փոքր բարձրացնում է ոլորված զույգով մալուխի արժեքը, բայց մոնտաժային աշխատանքների անցկացման ժամանակ օպտիկաթելայինի դեպքում այն ավելի թանկ է օգտագործվող մոնտաժային սարքավորումների բարձր արժեքի և դժվար գործունեության պատճառով: