«Հայ Առաքելական եկեղեցու ժողովներ»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ
չ
* [[Աշտիշատի Ա ժողով]] (352թ.)
* [[Աշտիշատի Բ ժողով]] (354թ.)
* [[Աշտիշատի Գ ժողով]] (435թ.)
* [[Շահապիվանի ժողով]] (444թ.)
* [[Արտաշատի ժողով]] (449թ.)
* [[Դվինի Ա Ժողով]] (506թ.)
* [[Դվինի Բ ժողով]] (551թ.)
* [[Դվինի Գ ժողով]] (609-610թթ.)
* [[Կարնո ժողով]] (633 թ.)
* [[Դվինի Դ ժողով]] (645թ.)
* [[Դվինի Ե ժողով]] (648 թ.)
* [[Պարտավի Ա ժողով]] (709թ.)
* [[Դվինի Զ Ժողով]] (719-720թթ.)
* [[Մանազկերտի ժողով]] (719թ.)
* [[Պարտավի Բ ժողով]] (768թ.)
* [[Շիրակավանի ժողով]] (862թ.)
* [[Հարքի Ա ժողով]] (1002թ.)
* [[Հարքի Բ ժողով]] (1051թ.)
* [[Սեւ Լեռան ժողով]] (1114թ.)
* [[Հռոմկլայի ժողով]] (1179թ.)
* [[Տարսոնի ժողով]] (1196թ.)
* [[Սսի Ա ժողով]] (1204թ.)
* [[Սսի Բ ժողով]] (1243թ.)
* [[Սսի Գ ժողով]] (1251թ.)
* [[Սսի Դ ժողով]] (1289թ.)
* [[Սսի Ե ժողով]] (1307թ.)
* [[Սսի Զ ժողով]] (1309թ.)
* [[Ադանայի ժողով]] (1316թ.)
* [[Սսի Է ժողով]] (1345թ.)
* [[Սսի Ը ժողով]] (1361 թ.)
* [[էջմիածնի ժողով]] (1441թ.)