«Կաղապար:Ելիզավետպոլի գավառ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
No edit summary
No edit summary
|ցանկ1 = [[Գանձակ]] • [[Շահումյան (Արցախ)|Շահումյան]]
|վերնագիր2 = Գյուղեր
|ցանկ2 = [[Աբլահ]] • [[Ագարաջա]] • [[Ադաբաշ]] • [[Ազանլը]] • [[Ազատ (Ելիզավետպոլի գավառ)|Ազատ]] • [[Ազար-Ահմեդլը]] • [[Ազգիլի]] • [[Աթաբեկ (Ելիզավետպոլի գավառ)|Աթաբեկ]] • [[Աիմրվար]] • [[Աիփլի Աշաղա]] • [[Ալաբաշլը]] • [[Ալաբաշլի]] • [[Ալաբաշլի (Կասում-Իսմայլով)]] • [[Ալեքսեևկա (Ելիզավետպոլի գավառ)|Ալեքսեևկա]] • [[Ալիդարա]] • [[Ալի-Խան-Ալի]] • [[Ալիխանչալի]] • [[Ալիխան Ուշաղը (Ելիզավետպոլի գավառ)|Ալիխան Ուշաղը]] • [[Ալինաբադ]] • [[Ալինջալը]] • [[Ալիուշաղը]] • [[Ալիքենդ (Ելիզավետպոլի գավառ)|Ալիքենդ]] • [[Ալմալու (Ելիզավետպոլի գավառ)|Ալմալու]] • [[Ալյաքչի (Ելիզավետպոլի գավառ)|Ալյաքչի]] • [[Ալնաբադ]] • [[Ալփաուտ (Ելիզավետպոլի գավառ)|Ալփաուտ]] • [[Ախարջա]] • [[Ախմեդբեկլու]] • [[Ախմեդլի]] • [[Աղասըբեգլը (Ելիզավետպոլի գավառ)|Աղասըբեգլը]] • [[Աղասըբեգլը (Ելիզավետպոլի գավառ, այլ գյուղ)|Աղասըբեգլը]] (այլ գյուղ) • [[Աղասըբեգլը (Ելիզավետպոլի գավառ, գյուղակ)|Աղասըբեգլը]] (գյուղակ) • [[Աղ-Եղուշ]] • [[Աղկրիխլի]] • [[Աղջաքենդ Ներքին]] • [[Աղջաքենդ Վերին]] • [[Աջիքենդ-Բախ]] • [[Շամքոր (քաղաք)|Աննենֆելդ]] • [[Ատախան]] • [[Արեյվան]] • [[Արիգրան]] • [[Արիխդան]] • [[Արմավիր-Ղուշչի]] • [[Բադաքենդ]] • [[Բալաքյուրդ]] • [[Բալլա-Կայա]] • [[Բալլուկայա (Ելիզավետպոլի գավառ)|Բալլուկայա]] • [[Բալչալը]] • [[Բախշի (Ելիզավետպոլի գավառ)|Բախշի]] • [[Բանանց (Դաշկեսանի շրջան)|Բայան]] • [[Բայրամլը]] • [[Բայրամլը (Գերանչայ գետի մոտ)|Բայրամլը]] (Գերանչայ գետի մոտ) • [[Բայրամլը (Ասրաքչայ գետի ափին)|Բայրամլը]] (Ասրաքչայ գետի ափին) • [[Բայրամլի]] • [[Բայրամլի (Կալաքենդ վտակի ափին)|Բայրամլի]] (Կալաքենդ վտակի ափին) • [[Բարսում (Շամքորի շրջան)|Բարսում]] • [[Բարսունլի]] • [[Բեյուք-Կարա-Մուրադ]] • [[Բիտիլի]] • [[Բիրգեզ]] • [[Բուզլուխ (Ելիզավետպոլի գավառ)|Բուզլուխ]] • [[Բուլակայա]] • [[Գախտուտ]] • [[Գամամ-Չայ]] • [[Գամանլի]] • [[Գաչա-Կայա]] • [[Գաջալի (Ելիզավետպոլի գավառ)|Գաջալի]] • [[Գաջալի (Ելիզավետպոլի գավառ, այլ գյուղ)|Գաջալի]] (այլ գյուղ) • [[Գաջալի (Ելիզավետպոլի գավառ, հայաբնակ)|Գաջալի]] (հայաբնակ) • [[Գաջի-Ակպերլի]] • [[Գեյգելդի]] • [[Գեյուկ-Պայա]] • [[Գեորգիևսկ (Ելիզավետպոլի գավառ)|Գեորգիևսկ]] • [[Գեորգիևսկոյե]] • [[Գերաիլու]] • [[Գերան (Ելիզավետպոլի գավառ)|Գերան]] • [[Գորանբոյ|Գերան-Բոյ-Ահմեդ]] • [[Գյուլիստան (Արցախ)|Գյուլիստան]] • [[Գյուզալար|Գյուրզալիլար]] • [[Գյունեյ-Դամա]] • [[Մարտունի (Շամքորի շրջան)|Գոլիցինո]] • [[Գորան (Ելիզավետպոլի գավառ)|Գորան]] • [[Գումլը]] • [[Դագերմանդագ]] • [[Դալակլի]] • [[Դալլար (Ելիզավետպոլի գավառ)|Դալլար]] • [[Դալլար (Ելիզավետպոլի գավառ այլ գյուղ)|Դալլար]] ( այլ գյուղ) • [[Դալլար-Տաոս]] • [[Դալ-Մամեդլի]] • [[Դամջիլի (Ելիզավետպոլի գավառ)|Դամջիլի]] • [[Դայակարաբուլախ]] • [[Դանագիր]] • [[Քարհատ|Դաշկեսան Ներքին]] • [[Վերին Քարհատ|Դաշկեսան Վերին]] • [[Դարաբեգլի]] • [[Դարդերե]] • [[Դարյուրդ]] • [[Դյուգյարլի]] • [[Դոստաֆուր]] • [[Ելենգուչ]] • [[Մանասինշեն|Ենգիքենդ]] • [[Զագադարասի]] • [[Փիփ|Զագլիկ]] • [[Զազալի]] • [[Զազալի Մյուս]] • [[Զեյվա (Շահումյանի շրջան)|Զեյվա]] • [[Զիյադլի]] • [[Ցնծահալ|Զինզաhալ]] • [[Զուրնաբադ]] • [[Էգարչի-Կազխլյար]] • [[Էգլգուլիլյար]] • [[Գյոյգյոլ|Էլենդորֆ]] • [[Էյգյալդի]] • [[Էյվազլիլար]] • [[Էմուլիլյար]] • [[Էրքեջ]] • [[Թոդան (Շահումյանի շրջան)|Թոդան]] • [[Իբրահիմ-Գաջալի]] • [[Իոլփախ]] • [[Իչկանույ]] • [[Իրմաշլը]] (գերմանաբնակ) • [[Իրմաշլը (հայաբնակ)|Իրմաշլը]] (հայաբնակ) • [[Իրմաշլը (թաթարաբնակ)|Իրմաշլը]] (թաթարաբնակ) • [[Ինջա (Ելիզավետպոլի գավառ)|Ինջա]] • [[Լաիչ]] • [[Լաշքյար]] • [[Լյակ]] • [[Խարխափուտ]] • [[Կաբախթափա]] • [[Կադիլի (Ելիզավետպոլի գավառ)|Կադիլի]] • [[Կադիլի (Ելիզավետպոլի գավառ, այլ գյուղ)|Կադիլի]] (այլ գյուղ) • [[Կադիլի (Խանլարի շրջան)|Կադիլի]] (Խանլարի շրջան) • [[Կալոթաղլիր]] • [[Կապանլի]] • [[Կասումբեգլի]] • [[Կարաեր]] • [[Մարտունաշեն (Շահումյանի շրջան)|Կարաբուլաղ]] <small>(Մարտունաշեն)</small> • [[Կարակոյունլը (Ելիզավետպոլի գավառ)|Կարակոյունլը]] • [[Կարակոյունլու (Ելիզավետպոլի գավառ)|Կարակոյունլու]] • [[Ղարաղուլլար|Կարակուլլար]] • [[Կարակուջախ (Ելիզավետպոլից արևելք)|Կարաբուլաղ]] (Ելիզավետպոլից արևելք) • [[Կարաբուլաղ (Ելիզավետպոլի գավառ)|Կարաբուլաղ]] • [[Կարակուջախ (Ելիզավետպոլից հարավ-արևելք)|Կարաբուլաղ]] (Ելիզավետպոլից հարավ-արևելք) • [[Կարգուջաղ]] • [[Կարգուջաղ (այլ գյուղ)|Կարգուջաղ]] (այլ գյուղ) • [[Կարաչինար]] • [[Կարամուսալի]] • [[Կարասախկալ]] • [[Կարասախկալ Ներքին]] • [[Կարասախկալ Վերին]] • [[Կարասու (Ելիզավետպոլի գավառ)|Կարասու]] • [[Կարասուչի]] • [[Կարաչանախ]] • [[Կարապիրումլի]] • [[Գետաբեկ|Կեդաբեկ]] • [[Կելլու]] • [[Կիզիլջա (Ելիզավետպոլի գավառ)|Կիզիլջա]] • [[Կիզիլջա (Ելիզավետպոլի գավառ, հայաբնակ)|Կիզիլջա]] (հայաբնակ) • [[Կիզիլ-Գաջալի]] • [[Կիիխլի]] • [[Կիյասլու (Ելիզավետպոլի գավառ)|Կիյասլու]] • [[Կիչիկլի]] • [[Կիրմազլի-Ղազախլար]] • [[Կյուրոկչայ]] • [[Կովլար (Ելիզավետպոլի գավառ)|Կովլար]] • [[Կովլար-Սարլի]] • [[Կովլար-Սարլի (Խանլարի շրջան)|Կովլար-Սարլի]] (Խանլարի շրջան) • [[Կրըխլը (Ելիզավետպոլի գավառ)|Կրըխլը]] • [[Կրըխլը (Ելիզավետպոլի գավառ, այլ գյուղ)|Կրըխլը]] (այլ գյուղ) • [[Կրըխլը (Ելիզավետպոլի գավառ, Դյուզկըրըխլը)|Կրըխլը]] (Դյուզկըրըխլը) • [[Կրիխլի (Ելիզավետպոլի գավառ)|Կրիխլի]] • [[Կրիխլի (Ելիզավետպոլի գավառ, այլ գյուղ)|Կրիխլի]] (այլ գյուղ) • [[Կրիխլի (Ելիզավետպոլի գավառ, մեկ այլ գյուղ)|Կրիխլի]] (մեկ այլ գյուղ) • [[Խաչակապ|Կուշչի]] • [[Կուրուլուխ]] • [[Հայքենդ (Ելիզավետպոլի գավառ)|Հայքենդ]] • [[Հերհեր (Ելիզավետպոլի գավառ)|Հերհեր]] • [[Ձեգամ (թաթարաբնակ)|Ձեգամ]] (թաթարաբնակ) • [[Ձեգամ (վրացաբնակ)|Ձեգամ]] (վրացաբնակ) • [[Ձեգամսկիյ]] • [[Ղազախ-Ելչիլար]] • [[Ղազախլի (Ելիզավետպոլի գավառ)|Ղազախլի]] • [[Ղազախլի (Խանլարի շրջան)|Ղազախլի]] (Խանլարի շրջան) • [[Ղազախլի Հայկական]] • [[Ղարաբաղլար]] • [[Ղարաբաղլի (Ելիզավետպոլի գավառ)|Ղարաբաղլի]] • [[Ղարաբուլաղ (Գետաբեկի շրջան)|Ղարաբուլաղ]] (Գետաբեկի շրջան) • [[Ղարաբուլաղ (Ելիզավետպոլի գավառ)|Ղարաբուլաղ]] • [[Ղարադաղլա հայկական]] • [[Ղարալուջախ]] • [[Ղարակովախ]] • [[Ղարամուրադ]] • [[Ղարաջամիրլի]] • [[Բրաջուր|Ղարաքեշիշ]] • [[Ղուշչի-Հասանլի]] • [[Մանաշիդ]] • [[Մանսուրլու (Ելիզավետպոլի գավառ)|Մանսուրլու]] • [[Մաշադի Հաջիլար]] • [[Մարակլի]] • [[Միխայլովկա (Ելիզավետպոլի գավառ)|Միխայլովկա]] • [[Մինգեչաուր]] • [[Վարդաշեն (Միրզիկ)|Միրզակ]] • [[Մոլլաավազլի]] • [[Մոլլա Իսմայիլլը]] • [[Մոլլա Հասանլը]] • [[Մոլլա Ջալլը]] • [[Մոլլա Վալադլու]] • [[Մոլլա Օսման (Ելիզավետպոլի գավառ)|Մոլլա Օսման]] • [[Մորուլ (Ելիզավետպոլի գավառ)|Մորուլ]] • [[Մորուլ (Ելիզավետպոլի գավառ, այլ գյուղ)|Մորուլ]] (այլ գյուղ) • [[Մուլկադարլի]] • [[Մուշաբաղ]] • [[Մուսայալ]] • [[Մուրուտ]] • [[Յալղշլաղ]] • [[Յաղուբլը]] • [[Յաղուբլը (այլ գյուղ)|Յաղուբլը]] (այլ գյուղ) • [[Յուխարի-Այփլի]] • [[Նաբիաղլը]] • [[Նովոգորելովկա]] • [[Նովոիվանովկա (Ելիզավետպոլի գավառ)|Նովոիվանովկա]] • [[Նովոսարատովկա]] • [[Նովոսպասովկա (Ելիզավետպոլի գավառ)|Նովոսպասովկա]] • [[Նովո-Տրոիցկոյե]] • [[Նուզգեր]] • [[Նոր Բանանց|Շուրթան Վերին]] • [[Չանախչի (Ելիզավետպոլի գավառ)|Չանախչի]] • [[Խաչիսար|Չարդախլի]] • [[Հայ Պարիս|Պարիս Հայ]] • [[Պարքենդ]] • [[Պիրվարդիլլյար]] • [[Պոյլի]] • [[Ջագիր (Ելիզավետպոլի գավառ)|Ջագիր]] • [[Ջինլու-Բոլուսլու]] • [[Ջիրդախանլի]] • [[Ջուլուկլի]] • [[Ռոզալինովկա]] • [[Ռոզամոնովկա]] • [[Ռուս Պարիս]] • [[Սաբաթգեչմազ]] • [[Սալախլը]] • [[Սալախլը Մյուս]] • [[Սալախնը]] • [[Սանգեր]] • [[Սարատովկա (Ելիզավետպոլի գավառ)|Սարատովկա]] • [[Սարիղամիշ (Ելիզավետպոլի գավառ)|Սարիղամիշ]] • [[Սարիկայա (Ելիզավետպոլի գավառ)|Սարիկայա]] • [[Սարի-Սու]] • [[Սարկեր]] • [[Սարով հայկական]] • [[Սարով թաթարական]] • [[Սաֆըքյուրդ]] • [[Սաֆըքյուրդ (այլ գյուղ)|Սաֆըքյուրդ]] (այլ գյուղ)
 
• [[Վառվառա]] • [[Վեյսալլու]] • [[Փանախլար]] • [[Քեսաման (Գետաբեկի շրջան)|Քեսաման]] (Գետաբեկի շրջան) • [[Քեսաման (Խանլարի շրջան)|Քեսաման]] (Խանլարի շրջան) • [[Քեչիլի (Ելիզավետպոլից 26 կմ հյուսիս-արևմուտք)|Քեչիլի]] (Ելիզավետպոլից 26 կմ հյուսիս-արևմուտք) • [[Քեչիլի (Ելիզավետպոլից 27 կմ հյուսիս-արևմուտք)|Քեչիլի]] (Ելիզավետպոլից 27 կմ հյուսիս-արևմուտք) • [[Քեչիլի (Ելիզավետպոլից 28 կմ հյուսիս-արևմուտք)|Քեչիլի]] (Ելիզավետպոլից 28 կմ հյուսիս-արևմուտք) • [[Քեչիլի (Ելիզավետպոլից 29 կմ հյուսիս-արևմուտք)|Քեչիլի]] (Ելիզավետպոլից 29 կմ հյուսիս-արևմուտք) • [[Քիչիկ Կարամուրադ]] • [[Քյալակ]] • [[Քյոլագիր]] • [[Քուրդալլար]] • [[Օթախչի Թաքնալի]] • [[Օմարաղլի]]
51 597

edits