«Կաղապար:Կարսի գավառ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
No edit summary
No edit summary
 
|ցանկ1 = [[Կարս]] • [[Անի]] • [[Ղարաղուտ]] • [[Սարիղամիշ]]
|վերնագիր2 = Գյուղեր
|ցանկ2 = [[Ագարակ (Կարսի գավառ)|Ագարակ]] • [[Ագյառ (Կարսի գավառ)|Ագյառ]] • [[Ագրակ (Կարսի գավառ)|Ագրակ]] • [[Ագքաղալա]] • [[Ազատ (Կարսի գավառ)|Ազատ]] • [[Ազբուղա]] • [[Ազուբ]] • [[Ալամ]] • [[Ալաջալի]] • [[Ալեքսանդրովկա]] • [[Ալիսաֆի (ավերակ)|Ալիսաֆի]] • [[Ալիսաֆի]] • [[Ալիսոֆի]] • [[Ալոքյոյ]] • [[Ակմայդան]] • [[Աղադավա]] • [[Աղբուլաղ]] • [[Աղդաշ (Կարսի գավառ)|Աղդաշ]] • [[Աղզիաչըխ]] • [[Աղզիաչըխ Ներքին]] • [[Աղզիաչըխ Վերին]] • [[Աղուզում]] • [[Այրան-թեքե]] • [[Անի (ավերակ)|Անի]] • [[Աջամ-Մավրակ]] • [[Արազօղլի]] • [[Արալըխ]] • [[Արգինա (Կարսի գավառ)|Արգինա]] • [[Արդոստ]] • [[Բազարջիկ]] • [[Բալդրվան]] • [[Բայբուրդ (Կարսի գավառ)|Բայբուրդ]] • [[Բայկարա]] • [[Բայրախտար]] • [[Բայրամ-գոմ]] • [[Բաշ-Շորագյալ]] • [[Բաջալի]] • [[Բաջօղլի]] • [[Բարդախլի]] • [[Բեգլի-Ահմեդ]] • [[Բեզիրգանքեչիկ]] • [[Բենդևան]] • [[Բեռնա (Կարսի գավառ)|Բեռնա]] • [[Բերդիկ Ներքին]] • [[Բերդիկ Վերին]] • [[Բլագոդարնոյե (Կարսի գավառ)|Բլագոդարնոյե]] • [[Բոզկալա]] • [[Բոզղուշ]] • [[Բոյալի (Կարսի գավառ)|Բոյալի]] • [[Բուլանըխ]] • [[Գեչելի]] • [[Գերխանա]] • [[Գերմալի]] • [[Գյադիկ-Սաթըլմըշ]] • [[Գյոգարչին]] • [[Գյոլբաշի]] • [[Գյուդալի]] • [[Գյուլլիջա (Կարսի գավառ)|Գյուլլիջա]] • [[Գյունգյուրմազ (Կարսի գավառ)|Գյունգյուրմազ]] • [[Գոմաձոր (Կարսի գավառ)|Գոմաձոր]] • [[Գրենադերսկոյե]] • [[Դայնալըխ]] • [[Դաշկովո]] • [[Դելավեր (Կարսի գավառ)|Դելավեր]] • [[Դիլան]] • [[Դոլբանտ]] • [[Ելիզավետինսկոյե (Կարսի գավառ)|Ելիզավետինսկոյե ]] • [[Ենգիքյոյ]] • [[Ենիքյոյ (Կարսի գավառ)|Ենիքյոյ]] • [[Զաիմ]] • [[Էսկի-Ղազի]] • [[Թաշնիկ]] • [[Թարխան (Կարսի գավառ)|Թարխան]] • [[Թափաջիկ]] • [[Թաքնալի]] • [[Թեզխարաբ (Կարսի գավառ)|Թեզխարաբ]] • [[Թելիկ (Կարսի գավառ)|Թելիկ]] • [[Թղնիս]] • [[Թոզլուջա]] • [[Թոյղուն]] • [[Թուզլա (Կարսի գավառ)|Թուզլա]] • [[Թուրքմենաշեն]] • [[Իգդիր]] • [[Իլանլի Ներքին]] • [[Իլանլի Վերին]] • [[Իսլամձոր]] • [[Իվանպոլ]] • [[Լալա-Վարգենիս]] • [[Լալոյ-Մավրակ]] • [[Խալիֆօղլի]] • [[Խանիքյոյ]] • [[Խասբեկ]] • [[Խաս-Չիֆթլիկ]] • [[Խարաբա-Ալթինբուլաղ]] • [[Խոթանլի]] • [[Խորոշեյե]] • [[Ծփնի (Զիբնի)]] • [[Կադըքլար Միջին]] • [[Կադըքլար Ներքին]] • [[Կադըքլար Վերին]] • [[Կալաջիկ (Կարսի գավառ)|Կալաջիկ]] • [[Կալոքյոյ]] • [[Կարաբուլաղ (Կարսի գավառ)|Կարաբուլաղ]] • [[Կարաթաուխ]] • [[Կարախաչ (Կարսի գավառ)|Կարախաչ]] • [[Կարակալա Ներքին]] • [[Կարակալա Վերին]] • [[Կարակաշ]] • [[Կարահամզա]] • [[Կարաչաիր]] • [[Կարաուրգան]] • [[Կարափունղար]] • [[Կարմիր-Վանք]] • [[Կարնավազ]] • [[Կզըլկուլա (Կարսի գավառ)|Կզըլկուլա]] • [[Կզըլքիլիսա]] • [[Կըրխփունղար]] • [[Կյումբեթ]] • [[Կյուջուք]] • [[Կոշավանք]] • [[Կուլվերան]] • [[Կունդուկսու]] • [[Համամլի]] • [[Համզագարակ]] • [[Հաջիխալիլ]] • [[Հաջի-Մխոքյոյ]] • [[Հաջի-Վալի]] • [[Հաջիփիրի]] • [[Հարամ-Վարդան]] • [[Ղասոքյուրդասի]] • [[Ղարաքիլիսա Ներքին]] • [[Ղարաքիլիսա Վերին]] • [[Ղզըլմավարա]] • [[Ղզըլ-Չախմախ Ներքին]] • [[Ղզըլ-Չախմախ Վերին]] • [[Ղըմլի Մ.]] • [[Ղըմլի Փ.]] • [[Ղոզլուջա]] • [[Ղոշավանք]] • [[Ղոշափունղար]] • [[Ճալա]] • [[Մազրա (Կարսի գավառ)|Մազրա]] • [[Մախսուջիկ Ներքին]] • [[Մախսուջիկ Վերին]] • [[Մախսուջիկ]] • [[Մաղարաջիկ]] • [[Մամաշ]] • [[Մեջիթլի]] • [[Միխրել]] • [[Մոլլա-Մուսա]] • [[Մոքյուզ]] • [[Յալաղուզչամ]] • [[Յամանչաիր]] • [[Յասիջա]] • [[Յոլքեչմազ]] • [[Նորաշեն (Կարսի գավառ)|Նորաշեն]] • [[Նովոդուբովկա]] • [[Նովոէստոնսկոյե]] • [[Նովոմիխայլովկա (Կարսի գավառ)|Նովոմիխայլովկա]] • [[Նովոպետրովկա Ներքին]] • [[Նովոպետրովկա Վերին]] • [[Նոր-Սելիմ]] • [[Շաթիրօղլի]] • [[Շահնազար (Կարսի գավառ)|Շահնազար]] • [[Շահնալար]] • [[Շամշի Ներքին]] • [[Շամշի Վերին]] • [[Շաքի (Կարսի գավառ)|Շաքի]] • [[Շիրինքյոյ]] • [[Չաթոքյոյ]] • [[Չամուրլի]] • [[Չափիկ Ներքին]] • [[Չիգիրգան]] • [[Պարգետ Ներքին]] • [[Պարգետ Վերին]] • [[Պետրոպավլովկա (Կարսի գավառ)|Պետրոպավլովկա]] • [[Պլոդորոդնոյե]] • [[Պրոխլադնայա (Կարսի գավառ)|Պրոխլադնայա]] • [[Ջալալ (Կարսի գավառ)|Ջալալ]] • [[Ջաուլախ]] • [[Ջերմալի]] • [[Ռոմանովո]] • [[Սամավաթ]] • [[Սանոքյոյ]] • [[Սեյդի]] • [[Սեյդիջան]] • [[Սիչան]] • [[Սիպկար]] • [[Սոգյութլի Ներքին]] • [[Սոգյութլի Վերին]] • [[Սոգյութլիաբադ]] • [[Սոգյութլի-Պրուտ]] • [[Սորխունլի]] • [[Սուբոտան]] • [[Վայսգոմ]] • [[Վարդանլի]] • [[Վիզինքյոյ]] • [[Վլադիկարս]] • [[Վորոնցովկա Փ]] • [[Տեկոր (Կարսի գավառ)|Տեկոր]] • [[Տիգնիս (Կարսի գավառ)|Տիգնիս]] • [[Տրոիցկոյե]] • [[Ուզունքիլիսա]] • [[Փիրվալի]] • [[Քեթան]] • [[Քեչաբուրգ]] • [[Քեչիտ]] • [[Քյագաչ]] • [[Քյոսա-Սոգյութլի]] • [[Քյուչուկ-Յուսուֆ]] • [[Քյուրուկդարա]] • [[Քոթրանլի]] • [[Քոթրանլու Ներքին]] • [[Քոթրանլու Վերին]] • [[Օդինցովո]] • [[Օլշանկա (Կարսի գավառ)|Օլշանկա]] • [[Օլուխլի]] • [[Օխչիօղլի]] • [[Օղջօղլի]] • [[Օղուզլի]] • [[Օջաղուլի]] • [[Օրթակալա]] • [[Օրթաքիլիսա]] • [[Օրթուլու (Կարսի գավառ)|Օրթուլու]]
|վերնագիր3 = Կարսի նահանգի գյուղեր
|ցանկ3 = [[Աբաթ-Սոգյութլու]] • [[Աբուլ (Կարսի գավառ)|Աբուլ]] • [[Աբուրվարդ]] • [[Ագլախա]] • [[Ագունդիր]] • [[Ազաջուղ]] • [[Աղբուզա]] • [[Աղդամ (Կարսի նահանգ)|Աղդամ]] • [[Աղջաղալա]] • [[Ամասիա (Կարսի նահանգ)|Ամասիա]] • [[Անզով]] • [[Անիքյոյ]] • [[Արկունիս]] • [[Արմաշեն]] • [[Արմըտլու]] • [[Արսենյակ]] • [[Արփաշեն]] • [[Բագարան|Բագարան]] • [[Բալըքլի]] • [[Բաղդատ]] • [[Բաշգյուղ (Կարսի նահանգ)|Բաշգյուղ]] • [[Բարդուս]] • [[Բարիք]] • [[Բեգրախաթուն]] • [[Բեզիրգան]] • [[Բենդևվան]] • [[Բերդուս]] • [[Բերդևան]] • [[Բոզաթ]] • [[Բվիկ]] • [[Գետակ]] • [[Գինափոս]] • [[Գյոլլի]] • [[Գյոլլիկ]] • [[Գյուգյուբա]] • [[Գյուլանթափա]] • [[Գյուլիստան]] • [[Գյունդաշ Ներքին]] • [[Գյունդաշ Վերին]] • [[Գյուրջիբեկ]] • [[Գոմիկ]] • [[Գոմք (Կարսի նահանգ)|Գոմք]] • [[Դադաշեն]] • [[Դաղիրման]] • [[Դաշքյոփրի]] • [[Դաշքյոփրի]] • [[Դարինդարա]] • [[Դիգուր]] • [[Դիվուկ]] • [[Դորտքիլիա]] • [[Եդդիքիլիսա]] • [[Եզնոց Ներքին]] • [[Ենգիջա (Կարսի նահանգ)|Ենգիջա]] • [[Ենիքև]] • [[Զարդանես]] • [[Զվարթ (Կարսի նահանգ)|Զվարթ]] • [[Զուրզունա]] • [[Էզնոս]] • [[Էմերխան]] • [[Թամրուտ]] • [[Թավուսքյար]] • [[Թափաքյոյ]] • [[Թեջերեկ]] • [[Թեջերեկ]] • [[Թոդան]] • [[Թոխլուգոմ]] • [[Իգնաձոր]] • [[Իսաձոր]] • [[Լալօղլի]] • [[Լաուստան]] • [[Լեսպեկ]] • [[Խախկերտ]] • [[Խամաշ]] • [[Խանախ Մեծ]] • [[Խանախ Ներքին]] • [[Խանախ Վերին]] • [[Խանդերե]] • [[Խասքյոյ]] • [[Խելևան]] • [[Խեմիսքար]] • [[Խեոտ]] • [[Խոզիքենդ]] • [[Խոշթուլբենտ]] • [[Կադըքլար]] • [[Կալաշուտ]] • [[Կամարվան]] • [[Կապան (Կարսի նահանգ)|Կապան]] • [[Կապք]] • [[Կզըլքիլիսա Վերին]] • [[Կզըլքիլիսա Ստորին]] • [[Կըրխքիլիսա]] • [[Կոնք (Կարսի վիլայեթ)|Կոնք]] • [[Կոտիկ]] • [[Կոտրիկ]] • [[Կուբադ-Էրյուկ]] • [[Կունզուլուտ]] • [[Հովասուր]] • [[Ղարաբաղ Վերին]] • [[Ղարամահմեդ]] • [[Ղարավանք]] • [[Ղարափունղար]] • [[Ղզըլ-Չախչախ]] • [[Ղզըլքիլիսա (Կարսի նահանգ)|Ղզըլքիլիսա]] • [[Ղոզլի]] • [[Ղոշաքիլիսա]] • [[Ղրաջ]] • [[Մաղարաջիկ Վերին]] • [[Մանավազ]] • [[Մանթար]] • [[Մելիքքենդ]] • [[Մեխկերեկ]] • [[Մերդենեկ]] • [[Մերես]] • [[Մերինես]] • [[Մժնկերտ Վերին]] • [[Մոլլա-Հասան]] • [[Մուզարեթ]] • [[Մուշեղ]] • [[Մուրխան]] • [[Յաղբասան (Կարսի նահանգ)|Յաղբասան]] • [[Յունսուրլա]] • [[Նազըրվանս]] • [[Նարիման]] • [[Նիկոլաևկա (Կարսի նահանգ)|Նիկոլաևկա]] • [[Շաբան]] • [[Շադեվան]] • [[Չայիս]] • [[Չախմախ (Կարսի նահանգ)|Չախմախ]] • [[Չամիկ]] • [[Չափիկ Վերին]] • [[Չիլվանա]] • [[Չոլախլու]] • [[Չումաքյոյ]] • [[Պալատիկ]] • [[Պեգրաշեն]] • [[Ջինգանա]] • [[Ջուջուրուս]] • [[Սաթլել]] • [[Սալաջուր]] • [[Սալուտ Ներքին]] • [[Սալուտ Վերին]] • [[Սարասգոմ]] • [[Սեխձոր]] • [[Սինդիզգեմ]] • [[Սիտագան (Կարսի նահանգ)|Սիտագան]] • [[Սողոմոն]] • [[Սոսխարա]] • [[Սոսկերտ]] • [[Սրբասան]] • [[Սևքար Ներքին]] • [[Վալլա]] • [[Վաղավեր (Կարսի նահանգ)|Վաղավեր]] • [[Վաշլոբ]] • [[Վարգինիս]] • [[Վարդոսան]] • [[Վարխանա]] • [[Վել]] • [[Տետերկուշ]] • [[Տրոյիցկոյե]] • [[Ցուրմալ Ներքին]] • [[Ցուրմալ Վերին]] • [[Ուռ]] • [[Ուրտա]] • [[Փանասկերտ Ներքին]] • [[Փանասկերտ Վերիին]] • [[Փառիձոր]] • [[Փասլի]] • [[Փիրդանոս]] • [[Փոսիկ]] • [[Քագաչ]] • [[Քարավանք (Կարսի նահանգ)|Քարավանք]] • [[Քարնավազ]] • [[Քեշիշղռան]] • [[Քեչեկ]] • [[Քերս]] • [[Քյոռօղլի]] • [[Քյուլլուջա]] • [[Քյուրքչի]] • [[Քոսոր]] • [[Քվել]] • [[Օլոր]] • [[Օրագյոզ]] • [[Օրդաքլու]] • [[Օրթուխի]]
106 142

edits