«Վարդան Արևելցի»–ի խմբագրումների տարբերություն

Rescuing 1 sources and tagging 2 as dead.) #IABot (v2.0.8
(Rescuing 1 sources and tagging 2 as dead.) #IABot (v2.0.8)
== Գրականություն ==
* Ոսկեան Համազասպ, Վարդան Արևելցի, - «Հանդէս ամսօրեայ», 1921, էջ 364-374, 458-471, 564-573,
* [http://basss.asj-oa.am/13/1/1943-2(81).pdf Խաչիկյան Լ., Վարդան Արևելցու «Վասն բանին մասանց» աշխատությունը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի Տեղեկագիր, Հասարակական գիտություններ, 1943, № 2, էջ 81-88։]{{Չաշխատող արտաքին հղում|bot=InternetArchiveBot }}
* [http://www.matenadaran.am/ftp/data/Banber6/15.B.Antabyan.pdf Փ. Անթաբյան, Վարդան Արևելցու «Աշխարհացոյցը» և նրա նոր հրատարակությունը, - «Բանբեր մատենադարան», 6, 1962, էջ 283-291։]
* [http://www.matenadaran.am/ftp/data/Banber-7.pdf Փ. Անթաբյան, Վարդան Արևելցու ներբողը՝ նվիրված հայոց գրերի գյուտին, - Բանբեր Մատենադարանի N7, Երեւան, 1964, էջ 365-398։]
* Ն. Պողարեան, Վարդան Վարդապետ Արևելցի (Մեծն), - Հայ գրողներ (Ե-ԺԷ դար), Երուսաղէմ, 1971, էջ 294-300։
* [http://hpj.asj-oa.am/1894/1/1972-4(59).pdf Անթաբյան Փ. Փ., Վարդան Արևելցի (1197-1271).- «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1972, № 4, էջ 59-66։] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140326030656/http://hpj.asj-oa.am/1894/1/1972-4(59).pdf |date=2014-03-26 }}
* [http://hpj.asj-oa.am/4064/1/1984-3(87).pdf Անթաբյան Փ. Փ., «Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի», - «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1984, № 3, էջ 87-102։]{{Չաշխատող արտաքին հղում|bot=InternetArchiveBot }}
* Անթաբյան Փ. Փ., Վարդան Արևելցի. կեանքն ու գործունէութիւնը, Գիրք Ա, Երևան, 1987, Գիրք Բ, Երևան, 1989։
* Robert W. Thomson, The Historical Compilation of Vardan Arewelcʿi, - "Dumbarton Oaks Papers", Vol. 43, (1989), pp. 125–226.