«Ֆինանսական շուկաների արդյունավետությունը»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
(Նոր էջ «Ֆինանսական շուկաների արդյունավետությունը: Գոյություն ունեն ֆինանսական շուկաների արդյունավետու...»:)
 
No edit summary
Ֆինանսական շուկաների արդյունավետությունը: Գոյություն ունեն ֆինանսական շուկաների արդյունավետության մի քանի հայեցակարգեր: Դրանցից ամենատարածվածը տեղեկատվության կամ գնային արդյունավետությունն է, որը չափում է, թե որքան արագ և ամբողջական կերպով է մի ակտիվի գինն արտահայտում ակտիվի արժեքի մասին հասանելի տեղեկատվությունը: Այլ հայեցակարգերը վերաբերում են ֆունկցիոնալ/գործառնական արդյունավետությանը, ինչը հակադարձ համեմատական է այն ծախսերին, որոնք ներդրողներն իրականացնում են գործարքներ կատարելիս, ինչպես նաև բաշխման արդյունավետությանը, ինչը չափում է, թե ինչպես է շուկան վարկատուներից միջոցներն ուղղում վարկառուներին այնպես, որ միջոցներն օգտագործվեն հնարավորինս արդյունավետ կերպով:
 
Շուկայի արդյունավետության տեսակները
 
'''Ֆինանսական շուկաների արդյունավետությունը:արդյունավետություն-''' Գոյությունգոյություն ունեն [[Ֆինանսական շուկա|ֆինանսական շուկաների]] արդյունավետության մի քանի հայեցակարգեր: Դրանցից ամենատարածվածը տեղեկատվության կամ գնային արդյունավետությունն է, որը չափում է, թե որքան արագ և ամբողջական կերպով է մի ակտիվի գինն արտահայտում ակտիվի արժեքի մասին հասանելի տեղեկատվությունը: Այլ հայեցակարգերը վերաբերում են ֆունկցիոնալ/գործառնական արդյունավետությանը, ինչը հակադարձ համեմատական է այն ծախսերին, որոնք ներդրողներն իրականացնում են գործարքներ կատարելիս, ինչպես նաև բաշխման արդյունավետությանը, ինչը չափում է, թե ինչպես է շուկան վարկատուներից միջոցներն ուղղում վարկառուներին այնպես, որ միջոցներն օգտագործվեն հնարավորինս արդյունավետ կերպով:
Շուկայի արդյունավետության երեք հիմնական տեսակներն են՝ բաշխիչ, գործառնական և տեղեկատվական: Այնուամենայնիվ, գոյություն ունեն շուկայի արդյունավետության նաև այլ տեսակներ:
 
== Շուկայի արդյունավետության տեսակներըտեսակներ ==
Ջեյմս Թոբինի կողմից սահմանվել է արդյունավետության չորս տեսակ, որոնք կարող են արտահայտվել ֆինանսական շուկայում.
Շուկայի արդյունավետության երեք հիմնական տեսակներն են՝ բաշխիչ, գործառնական և տեղեկատվական:<ref>{{cite book|title=Finance & Financial Markets|last=Pilbeam|first=Keith|publisher=Palgrave Macmillan|year=2010|isbn=978-0-230-23321-8|location=|pages=237}}</ref> Այնուամենայնիվ, գոյություն ունեն շուկայի արդյունավետության նաև այլ տեսակներ:
 
Ջեյմս Թոբինի կողմից սահմանվել է արդյունավետության չորս տեսակ, որոնք կարող են արտահայտվել ֆինանսական շուկայում.<ref>{{cite book|url=|title=Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice|publisher=Edward Elgar|year=1997|isbn=978-1858981611|location=|pages=|doi=|id=|authorlink=|authors=Andrew Wen-Chuan Lo, Andrew W. Lo}}</ref>
1. Տեղեկատվական արբիտրաժի արդյունավետություն
 
'''1. Տեղեկատվական արբիտրաժի արդյունավետություն'''
 
Ակտիվների գներն ամբողջապես արտացոլում են հասանելի տեղեկատվությունը (արդյունավետ շուկայի համար պահանջվող նվազագույն պահանջները, քանի որ արբիտրաժը ներառում է իրացվելի, ռիսկերից զերծ գործարքներ):
 
[[Արբիտրաժ|Արբիտրաժը]] ենթադրում է ֆինանսական գործիքների գների նմանությունից օգտվելով երկու և ավելի շուկաներում առևտրի միջոցով շահույթ ստանալու գործընթաց:
 
Այն ենթադրում է ոչ ռիսկային գործարքներ, իսկ առևտրի համար ստացվող տեղեկատվությունն անվճար է: Այդ է պատճառը, որ շահույթ ստանալու հնարավորությունները ամբողջապես չեն օգտագործվում, և, կարելի է ասել, արբիտրաժը շուկաների անարդյունավետ վիճակի արդյունքն է:
Նշվածն արտացոլում է արդյունավետության ոչ այնքան ուժեղ մոդելը:
 
'''2. Ֆունդամենտալ գնահատման արդյունավետություն'''
 
Ակտիվների գներն արտացոլում են ակտիվների պահման հետ կապված վճարների սպասվող հոսքերը (շահույթի վերաբերյալ կանխատեսումները ճիշտ են, դրանք գրավում են ներդրողներին):
Նշվածն արտացոլում է տեղեկատվական արդյունավետության թույլ մոդելը:
 
'''3. Ապահովագրական լրիվ արդյունավետություն'''
 
Սա ապահովում է ապրանքների և ծառայությունների շարունակական մատակարարման գործընթացը անկանխատեսելի իրավիճակներում:
 
'''4. Ֆունկցիոնալ կամ գործառնական արդյունավետություն'''
 
Ֆինանսական շուկաներում առկա ապրանքներն ու ծառայությունները տրամադրվում են նվազագույն ծախսերով և ուղղակիորեն ձեռնտու են մասնակիցներին:
Ցանկացած ֆինանսական շուկա պարունակում է նշված արդյունավետության տեսակների համակցությունը:
 
== Բաշխիչ արդյունավետություն ==
Հիմնական հոդված՝{{Main article|Economic Efficiency}}
Տեղեկատվական արդյունավետություն
Հիմնական հոդված՝ Efficient-market hypothesis
Տեղեկատվական արդյունավետության մակարդակները
 
== Տեղեկատվական արդյունավետություն ==
1970-ական թվականներին Եվգենի Ֆաման արդյունավետ ֆինանսական շուկան սահմանեց <<շուկա, որտեղ գները միշտ ամբողջապես արտացոլում են հասանելի տեղեկատվությունը>>:
Հիմնական հոդված՝{{Main article|Efficient-market hypothesis}}
 
=== Տեղեկատվական արդյունավետության մակարդակներըմակարդակներ ===
1970-ական թվականներին Եվգենի Ֆաման '''արդյունավետ ֆինանսական շուկան''' սահմանեց <<շուկա, որտեղ գները միշտ ամբողջապես արտացոլում են հասանելի տեղեկատվությունը>>:<ref>{{cite book|url=|title=Information efficiency in financial and betting markets|last=Vaughan Williams|first=Leighton|publisher=|year=2005|isbn=978-0-521-81603-8|location=|pages=|doi=|id=|authorlink=}}</ref>
 
Ֆաման սահմանեց շուկայական արդյունավետության երեք մակարդակ.
 
'''1. Արդյունավետության թույլ մակարդակ'''
 
[[Արժեթուղթ|Արժեթղթերի]] գները ակնթարթորեն և ամբողջությամբ արտացոլում են նախորդ գների մասին տեղեկատվությունը: Սա նշանակում է, որ գների ապագա տեղաշարժը հնարավոր չէ կանխատեսել՝ օգտագործելով անցյալ գները, այսինքն՝ [[Բաժնետոմս|բաժնետոմսերի]] գների նախկին տվյալները չեն կարող կիրառվել գների ապագա փոփոխությունները կանխատեսելու համար:
 
'''2. Արդյունավետության միջին մակարդակ'''
 
Ակտիվների գներն ամբողջապես արտացոլում են հանրության համար հասանելի տեղեկատվությունը: Սա է պատճառը, որ միայն հավելյալ տեղեկատվության տիրապետող ներդրողները կարող են շուկայում առավելություն ունենալ: Գների ցանկացած շեղում արագորեն հայտնաբերվում է և ճշգրտվում ֆոնդային բորսայի կողմից:
 
'''3. Արդյունավետության ուժեղ մակարդակ'''
 
Ակտիվների գները ամբողջապես արտացոլում են հանրությանը հայտնի և ներքին տեղեկատվությունը: Ուստի ոչ ոք չի կարող շուկայում գների կանխատեսման համար ունենալ առավելություն, քանի դեռ չկան այնպիսի տվյալներ, որոնք լրացուցիչ արժեք կտրամադրեն:
 
=== Արդյունավետ շուկայի հիպոթեզները (EMH) ===
 
Ֆամայի կողմից ստեղծվել են նաև արդյունավետ շուկայի հիպոթեզները, ըստ որոնց ցանկացած պահի շուկայում ձևավորված գինը արդեն իսկ արտացոլում է ամբողջ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև գնի արագ փոփոխության է ենթարկվում, որպեսզի արտացոլի նոր տեղեկատվությունը:
 
Հետևաբար շուկայի ոչ մի մասնակից չի կարող գերազանցել շուկան՝ կիրառելով նույն տեղեկատվությունը, որը արդեն իսկ հասանելի է բոլոր ներդրողներին, բացառությամբ <<բախտի բերման>> դեպքերի: <ref>{{Cite web|url=http://www.investopedia.com/terms/e/efficientmarkethypothesis.asp|title=Efficient Market Hypothesis - EMH|last=Investopedia ULC|year=2009|accessdate=|author-link=}}</ref>
 
=== Պատահական քայլի տեսություն ===
Մեկ այլ տեսություն՝ կապված է արդյունավետ շուկայի հիպոթեզների հետ, որը ստեղծվել է Լուիզ Բաչելերի կողմից, ներկայացնում է <<պատահական քայլի>> տեսությունը, ըստ որի [[Ֆինանսական շուկա|ֆինանսական շուկաներում]] գները ձևավորվում են պատահական կերպով:
 
Ուստի շուկայում գների փոփոխության միտումների կամ օրինաչափությունների բացահայտումը չի կարող կիրառվել [[Ֆինանսական գործիքներ|ֆինանսական գործիքների]] ապագա գները կանխատեսելու նպատակով:
Մեկ այլ տեսություն՝ կապված է արդյունավետ շուկայի հիպոթեզների հետ, որը ստեղծվել է Լուիզ Բաչելերի կողմից, ներկայացնում է <<պատահական քայլի>> տեսությունը, ըստ որի ֆինանսական շուկաներում գները ձևավորվում են պատահական կերպով:
 
=== Փաստեր ===
Ուստի շուկայում գների փոփոխության միտումների կամ օրինաչափությունների բացահայտումը չի կարող կիրառվել ֆինանսական գործիքների ապագա գները կանխատեսելու նպատակով:
 
==== Ֆինանսական շուկայի արդյունավետության վերաբերյալ փաստեր ====
Փաստեր
Ֆինանսական շուկայի արդյունավետության վերաբերյալ փաստեր
Ակտիվների ապագա գների կանխատեսումը ոչ միշտ է ճշգրիտ (ներկայացնում է թույլ արդյունավետության մակարդակը),
Ակտիվների գները մշտապես արագորեն արտացոլում են հասանելի ամբողջ տեղեկատվությունը (ներկայացնում է արդյունավետության միջին մակարդակը),
Ներդրողները չեն կարող հաճախակի գերազանցել շուկայում (ներկայացնում է արդյունավետության ուժեղ մակարդակը):
Ֆիանանսական շուկայի անարդյունավետության վերաբերյալ փաստեր
Ակադեմիական ֆինանսների ոլորտում կա հսկայական գրականություն, որը վերաբերում է իմպուլսի էֆեկտին, որը հայտնաբերվել է Ջեգադիշի և Թիթմենի կողմից: Բաժնետոմսերը, որոնք նախորդ երեքից տասներկու ամիսների ընթացքում համեմատաբար լավ (վատ) արդյունք են ցույց տվել, առաջիկա 3-12 ամիսներին շարունակում են ցույց տալ ևս լավ (վատ) արդյունք: Իմպուլսի ռազմավարությունը դա շահող և կորուստ կրած վերջին մասնակիցներն են, և ցույց է տալիս ռիսկով կշռված միջին եկամուտները: Հիմնվելով բաժնետոմսերի եկամտաբերության նախորդ մակարդակների վրա, ինչը հանդիսանում է անցյալ գների գործառույթը (շահաբաժինները կարելի է անտեսել), իմպուլսի էֆեկտն առաջացնում է հզոր փաստ թույլ արդունավետությամբ շուկայի դիմաց, ինչը նկատվել է բազմաթիվ երկրների բաժնետոմսերի եկամտաբերության, արդյունաբերության ոլորտի եկամտաբերության և ազգային ֆոնդային շուկայի ցուցանիշներում: Ավելին, Ֆամայի կողմից ընդունվել է այն փաստը, որ իմպուլսը հիմնական անոմալիան է:
Հունվար ամսվա ազդեցությունը (շուկայում տեղի ունեցող գների կրկնվող և կանխատեսելի տեղաշարժերը և մոդելները),
Ֆոնդային շուկայի վթարները, ակտիվների և վարկային <<պղպջակները>>,
Ներդրողները, որոնք հաճախ են շուկայում գերազանցում, ինչպես օրինակ Ուորեն Բաֆեթը, ինստիտուցիոնալ ներդրողները և ընկերությունները վաճառում են իրենց բաժնետոմսերը:
Որոշակի սպառողական վարկերի շուկայական գները չեն հարմարվում օրենսդրական փոփոխություններին, ինչը հանգեցնում է հետագա կորուստների:
Եզրակացություն
 
* Ակտիվների ապագա գների կանխատեսումը ոչ միշտ է ճշգրիտ (ներկայացնում է թույլ արդյունավետության մակարդակը),
Ֆինանսական շուկայի արդյունավետությունը ֆինանսական աշխարհի կարևոր թեմաներից է: Չնայած, ըստ ֆինանսիստների մեծամասնության, շուկաները ո՛չ արդյունավետ են բացարձակ առումով, և ո՛չ էլ ծայրաստիճան անարդյունավետ, այնուամենայնիվ շատերը համաձայն չեն, թե որտեղ են համաշխարհային շուկաներն ընկնում արդյունավետության գծում:
* Ակտիվների գները մշտապես արագորեն արտացոլում են հասանելի ամբողջ տեղեկատվությունը (ներկայացնում է արդյունավետության միջին մակարդակը),
* Ներդրողները չեն կարող հաճախակի գերազանցել շուկայում (ներկայացնում է արդյունավետության ուժեղ մակարդակը):
 
==== Ֆիանանսական շուկայի անարդյունավետության վերաբերյալ փաստեր ====
Արտաքին հղումներ
 
* Ակադեմիական ֆինանսների ոլորտում կա հսկայական գրականություն, որը վերաբերում է իմպուլսի էֆեկտին, որը հայտնաբերվել է Ջեգադիշի և Թիթմենի կողմից:<ref>{{cite journal|last1=Jegadeesh|first1=N|last2=Titman|first2=S|date=1993|title=Returns to Buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency|journal=Journal of Finance|volume=48|issue=1|pages=65–91|doi=10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Jegadeesh|first1=N|last2=Titman|first2=S|date=2001|title=Profitability of Momentum Strategies: An evaluation of alternative explanations|url=http://www.nber.org/papers/w7159.pdf|journal=Journal of Finance|volume=56|issue=2|pages=699–720|doi=10.1111/0022-1082.00342}}</ref> Բաժնետոմսերը, որոնք նախորդ երեքից տասներկու ամիսների ընթացքում համեմատաբար լավ (վատ) արդյունք են ցույց տվել, առաջիկա 3-12 ամիսներին շարունակում են ցույց տալ ևս լավ (վատ) արդյունք: Իմպուլսի ռազմավարությունը դա շահող և կորուստ կրած վերջին մասնակիցներն են, և ցույց է տալիս ռիսկով կշռված միջին եկամուտները: Հիմնվելով բաժնետոմսերի եկամտաբերության նախորդ մակարդակների վրա, ինչը հանդիսանում է անցյալ գների գործառույթը (շահաբաժինները կարելի է անտեսել), իմպուլսի էֆեկտն առաջացնում է հզոր փաստ թույլ արդունավետությամբ շուկայի դիմաց, ինչը նկատվել է բազմաթիվ երկրների բաժնետոմսերի եկամտաբերության, արդյունաբերության ոլորտի եկամտաբերության և ազգային ֆոնդային շուկայի ցուցանիշներում: Ավելին, Ֆամայի կողմից ընդունվել է այն փաստը, որ իմպուլսը հիմնական անոմալիան է:<ref>{{cite journal|last1=Fama|first1=E|last2=French|first2=K|date=1996|title=Multifactor explanation of asset pricing anomalies|journal=Journal of Finance|volume=51|issue=1|pages=55–84|doi=10.1111/j.1540-6261.1996.tb05202.x|doi-access=free}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Fama|first1=E|last2=French|first2=K|date=2008|title=Dissecting Anomalies|journal=Journal of Finance|volume=63|issue=4|pages=1653–1678|doi=10.1111/j.1540-6261.2008.01371.x}}</ref>
Pilbeam Keith (2010)։ Finance & Financial Markets։ Palgrave Macmillan։ էջ 237։ ISBN 978-0-230-23321-8
* Հունվար ամսվա ազդեցությունը (շուկայում տեղի ունեցող գների կրկնվող և կանխատեսելի տեղաշարժերը և մոդելները),
* Ֆոնդային շուկայի վթարները, ակտիվների և վարկային <<պղպջակները>>,
* Ներդրողները, որոնք հաճախ են շուկայում գերազանցում, ինչպես օրինակ [[Ուորեն Բաֆեթ|Ուորեն Բաֆեթը]], ինստիտուցիոնալ ներդրողները և ընկերությունները վաճառում են իրենց բաժնետոմսերը:
* Որոշակի սպառողական վարկերի շուկայական գները չեն հարմարվում օրենսդրական փոփոխություններին, ինչը հանգեցնում է հետագա կորուստների:
 
=== Եզրակացություն ===
Andrew Wen-Chuan Lo, Andrew W. Lo (1997)։ Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice։ Edward Elgar։ ISBN 978-1858981611
Ֆինանսական շուկայի արդյունավետությունը ֆինանսական աշխարհի կարևոր թեմաներից է: Չնայած, ըստ ֆինանսիստների մեծամասնության, շուկաները ո՛չ արդյունավետ են բացարձակ առումով, և ո՛չ էլ ծայրաստիճան անարդյունավետ, այնուամենայնիվ շատերը համաձայն չեն, թե որտեղ են համաշխարհային շուկաներն ընկնում արդյունավետության գծում:
 
Vaughan Williams Leighton (2005)։ Information efficiency in financial and betting markets։ ISBN 978-0-521-81603-8
 
Investopedia ULC (2009)։ «Efficient Market Hypothesis - EMH»
 
Jegadeesh N, Titman S (1993)։ «Returns to Buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency»։ Journal of Finance 48 (1): 65–91։ doi:10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x
 
Jegadeesh N, Titman S (2001)։ «Profitability of Momentum Strategies: An evaluation of alternative explanations»։ Journal of Finance 56 (2): 699–720։ doi:10.1111/0022-1082.00342
 
== Արտաքին հղումներ ==
Fama E, French K (1996)։ «Multifactor explanation of asset pricing anomalies»։ Journal of Finance 51 (1): 55–84։ doi:10.1111/j.1540-6261.1996.tb05202.x
<references />
 
== Գրականություն ==
Fama E, French K (2008)։ «Dissecting Anomalies»։ Journal of Finance 63 (4): 1653–1678։ doi:10.1111/j.1540-6261.2008.01371.x
 
* {{cite book|title=Finance and Financial Markets|last=Pilbeam|first=Keith|publisher=Palgrave Macmillan|year=2005|isbn=978-1-4039-4835-9|location=|pages=|doi=|authorlink=Keith Pilbeam}}
Գրականություն
* {{cite book|title=The economics of money, banking, and financial markets|last=Mishkin|first=Frederic|publisher=Addison Wesley|year=1998|isbn=978-0321014405|location=|pages=|doi=|authorlink=Frederic S. Mishkin}}
Pilbeam Keith (2005)։ Finance and Financial Markets։ Palgrave Macmillan։ ISBN 978-1-4039-4835-9
* {{Cite book|title=Bank and financial market efficiency|last1=Hasan|first1=Iftekhar|last2=Hunter|first2=William C.|publisher=Emerald Group|year=2004|isbn=978-0762310999}}
Mishkin Frederic (1998)։ The economics of money, banking, and financial markets։ Addison Wesley։ ISBN 978-0321014405
* Davidson, Paul. Financial markets, money and the real world. Edward Elgar Publishing, 2002.
Hasan Iftekhar, Hunter William C. (2004)։ Bank and financial market efficiency։ Emerald Group։ ISBN 978-0762310999
Davidson* Emilio Colombo, PaulLuca Matteo Stanca. Financial markets,Market moneyImperfections and theCorporate real worldDecisions. Edward Elgar PublishingSpringer, 20022006.
* Frisch, Ragnar Anton Kittel. Econometrica. Econometric Society, JSTOR, 1943.
Emilio Colombo, Luca Matteo Stanca. Financial Market Imperfections and Corporate Decisions. Springer, 2006.
* Leffler, George Leland. The Stock Market. 2. Ronald Press Co., 1951.
Frisch, Ragnar Anton Kittel. Econometrica. Econometric Society, JSTOR, 1943.
Leffler* Marc, George LelandLevinson. TheGuide Stockto MarketFinancial Markets. 23. RonaldBloomberg Press Co., 19512003.
* Peters, Edgar E. Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics. John Wiley and Sons, 1994.
Marc, Levinson. Guide to Financial Markets. 3. Bloomberg Press, 2003.
* Teall, John L. Financial market analytics. Greenwood Publishing Group, 1999.
Peters, Edgar E. Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics. John Wiley and Sons, 1994.
Teall, John L. Financial market analytics. Greenwood Publishing Group, 1999.