«Մասնակից:Մարգարիտա Լամբարյան/Ավազարկղ»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
== Հատկություններ ==
ՀումԱրևածաղկի արևածաղկիհում ձեթձեթն ունի հաճելի հոտհամ ու համ՝հոտ: խտությունըԽտությունը 10°C-ում 920—927կգ920—927 կգ/մ3մ<sup>3</sup> է, կարծրացմանսառչում ջերմաստիճանըէ −16-ից ից− 19 −19°C-ում, բռնկման ջերմաստիճանը փակ հալվել-ոչտարածքում ցածրբարձր 180է 180°C -ից, ծխնելույզծխելիության ջերմաստիճանի կետըջերմաստիճանը 232 °C է<ref>УԶտված рафинированного.ձեթինը: УՉզտված нерафинированного —ձեթինը 107 °C. է:</ref>, կինեմատիկական մածուցիկության[[մածուցիկություն]]ը 20 °C-60,66⋅10−6 10 10-6 մ2մ<sup>2</sup> է, սակայն ոչչի թեհանդիսանում Նյուտոնյան հեղուկ (համարը Դեբորի թիվը մոտմոտավորապես 0,5 էՅոդի[[Յոդային համարըթիվ]]ը 119-136 է, հիդրոքսիլային համարըթիվը՝ 2-10,6։
 
Արևածաղկի ձեթը հում հետևյալչզտված տեսակներիձեթը համար տեղիլինում է ունենում հետյալ տեսակները։տեսակների.
*մամլո մամլած (այսպես կոչվածկոչված՝ սառը սեղմվածճզման)
* լուծաճզման
 
Այդ յուղերը արտադրվում են յուղաէկստրակցիոնյուղալուծաճզման գործարաններում (ՄԶՀ) ։գործարաններում։
*մամլո (այսպես կոչված սառը սեղմված)
 
Արևածաղկի յուղը վերաբերումդասվում է կիսամյակային չորկիսչորացող բուսական յուղերին: ԻԲարակ ազդեցությանշերտով օդի թթվածնի միհետ բարակազդեցության շերտ,դեպքում այն կազմում է սենյակային ջերմաստիճանում ձևավորում է փափուկ կպչուն ֆիլմը։թաղանթ։ ԿիսագնդայինԿիսաչորացող յուղերը ներառումյուղերին են պատկանում արեւածաղկիարևածաղկի, սոյայի, ռիժիկիսորուկի, կանգառ[[Սաֆլորի ձեթ|սաֆլորի]], կակաչխաշխաշի և այլնայլ յուղեր<ref>ГОСТ 21314-75.</ref>
*արդյունահանման
 
Այդ յուղերը արտադրվում են յուղաէկստրակցիոն գործարաններում (ՄԶՀ) ։
 
Արևածաղկի յուղը վերաբերում է կիսամյակային չոր բուսական յուղերին: Ի ազդեցության օդի թթվածնի մի բարակ շերտ, այն կազմում է սենյակային ջերմաստիճանում փափուկ կպչուն ֆիլմը։ Կիսագնդային յուղերը ներառում են արեւածաղկի, սոյայի, ռիժիկի, կանգառ, կակաչ և այլն<ref>ГОСТ 21314-75.</ref>
 
== Համաշխարհային արտադրություն ==