«Դերբայ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ժամանակակից հայերենն ունի ութ դերբայ, որոնցից չորսն անկախ են, չորսը՝ կախյալ։
 
Անկախ դերբայները ունեն ինքնուրույն շարահյուսական կիրառություն և անկախ բառային միավորներ են։ Ժամանակակից հայերենի անկախ դերբայներն են՝ աաաաաաաաաաաա
*[[անորոշ դերբայ]]
*[[ենթակայական դերբայ]]
Անանուն մասնակից