«Բաղաբերդ»–ի խմբագրումների տարբերություն

→‎Պատմություն: Կատարվել են ուղղագրական անհրաժեշտ սրբագրումներ։
(→‎Պատմություն: Սրբագրվել է Անդոկ իշխանի անունը։)
(→‎Պատմություն: Կատարվել են ուղղագրական անհրաժեշտ սրբագրումներ։)
[[Պատկեր:Baghaberd Fortress (7).jpg|մինի|ձախից|Բաղաբերդ|alt=]]Նախքան Կապան քաղաքի<ref>Թ. Խ. Հակոբյան, Սյունիքի թագավորությունը, Երևան, 1966 թվական, էջ 122</ref> պաշտպանական միակենտրոն համակարգի գլխավոր կենտրոն հաստատվելը, Բաղարերղը հանդիսացել է Սյունյաց աշխարհի անմատչելի բերդը և ծառայել որպես ռազմական հենակետ՝ քաղաքական տարբեր ընդհարումներից ժամանակավորապես ապաստանելու և պատսպարվելու վայր.
 
{{քաղվածք|«... պատմությանպատմութեան մեշմէջ հաճախյաճախ կը տեսնվիտեսնուի, որ երբ երկրին բնակիչները փախչիլ կուզեինկ՚ուզէին, ասոր մեջմէջ կամրանայինկ՚ամրանային»|Հ. Ս. էփրիկյանէփրիկեան, Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հ. 1, Վենետիկ, 1903—1905 թվականներ, Էջ 376}}
 
4-րդ դարի կեսերին, Սյունյաց [[Անդոկ իշխան|Անդոկ իշխանը]], ամրանալով Բաղաբերդում՝ Սյունիքի ամենաապահով վայրում, կարողանում է հաջողությամբ ետ մղել պարսից [[Շապուհ արքա]]յի զորքերի երեք գրոհները և հետագայում հեռանալ Բաղաբերդից<ref>Ստեփանոս Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, թարգմանությունը, ներածութունը ե ծանոթագրությունները Ա. Ա. Աբրահամյանի, Երևան, 1986 թվական, էջ 86</ref>:
{{քաղվածք|«Կապան և Բաղաբերդ ոչ եւս յիշին… միայն վիճակ՝ Բաղաբերդ կոչումն մնայ եւ մնայ ցարդ»|Ղ. Ալիշան, Սիսական, էջ 333—335}}
 
Բաղաբերդի դիրքադրության մասին պատմիչները պարզորոշ տեղեկություններ չեն հաղորդում, անգամ Ղ. Ալիշանը իր «ՍիսիականՍիսական» աշխատությանը կցված քարտեզում ստույգ չի նշում Բաղաբերդի, նրանից ոչ հեռու գտնվող Բաղակի քարի և Կապան քաղաքի դիրքը: Ըստ Ստ. Օրբելյանի, Բաղաբերդը հիմնել է ոմն Սյունեցի Բաղակը.
 
{{քաղվածք|«… մի ոմն ի զարմից Սիսակայ Բաղակ անուն, առեալ զայս գավառ մասն ժառանգութեան՝ շինէ զքարն Բաղակու ամրոց, որ կոչի Բաղակի քար եւ ամրացուցանէ զբերդն եւ կոչէ Բաղաբերդ, եւ գաւառն իւր անուն կոչեցաւ Բաղաց գաւառ»|Ստեփանոս Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, թարգմանությունը, ներածութունը ե ծանոթագրությունները Ա. Ա. Աբրահամյանի, Երևան, 1986 թվական, էջ 85:}}
Պատմագրի այս հաղորդումը բացատրվում է նրանով, որ Բաղաբերդը գտնվում էր Բեղք և Ձորք գավառների սահմանամերձ շրջանում, և 10-րդ դարից սկսած (Բաղքի թագավորության ժամանակ) Ձորք գավառը մտել է նրա սահմանի մեջ, իսկ Կապանը համարվել է թագավորության մայրաքաղաքը.
 
{{քաղվածք|«Ունէր ի բաժնի զԲազացզԲաղաց գաւառն եւ զԿապան քաղաք»|Ստեփանոս Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, թարգմանությունը, ներածութունը ե ծանոթագրությունները Ա. Ա. Աբրահամյանի, Երևան, 1986 թվական, էջ 85:}}
 
== Կառուցվածք ==
1851

edits