«Արծրունիների տոհմածառ»–ի խմբագրումների տարբերություն

ավելացվեց տոհմածառի համար հիմք հանդիսացող գրեթե բոլոր կարևորը աղբյուրները
(անաղբյուր հոդված)
(ավելացվեց տոհմածառի համար հիմք հանդիսացող գրեթե բոլոր կարևորը աղբյուրները)
{{Անաղբյուր էջ|2020,7,18}}
Ստորև ներկայացված է [[Արծրունիներ]]ի տոհմածառը<ref>«Պատմություն Արծրունյաց Տան», Թովմա Արծրունի, 1985, Երևան․</ref><ref>«Հայոց Պատմություն», Մովսես Խորենացի, 1961, Երևան․</ref><ref>«Թուղթ Աբգարու…», Լաբուբնա ասորի մատենագիր (թրգմ. անգլերենից 1868), ծնթ. Ղևոնդ Ալիշանի․</ref><ref>«Պատմություն», Մխիթար Անեցի, 1879, Ս. Պետերբուրգ․</ref><ref>[https://books.google.am/books?id=g6VMAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false «Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց», Մկրտիչ Հ. Ավգերյան, հատոր ԺԲ, Վենետիկ, 1815, էջ 296]</ref><ref>«Հայոց պատմություն», Ղազար Փարպեցի, 1904.</ref><ref>«Հայոց Պատմություն», Միքայել Չամչյան, Հատոր Ա, Բ․</ref><ref>«Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին», Եղիշե․</ref><ref>«Յասմավուրք», օգոստոսի 7.</ref><ref>«Հայ ժողովրդի պատմություն», 1984, Երևան, Հատոր 2․</ref><ref>«Արաբական մատենագրություն․ Իբն Մասկավա» Ստեփան Խալաթյանց․</ref><ref>«Հավաքարան անվանց կաթողիկոսաց (Աղթամարա)», Մաքսուդյանց Մ., Էջմիածին, 1916․</ref><ref>«Տիեզերական պատմություն», Ստեփանոս Ասողիկ․</ref><ref>«Այրարատ», Ղևոնդ Ալիշան․</ref><ref>«ժամանակագրություն», Մատթեոս Ուռհայեցի․</ref><ref>«ժամանակագրություն», Անանուն Զրուցագիր․</ref><ref>«Յայսմաւուրք», հուլիսի հրատարակչություն․</ref><ref>«Տարեգիրք», Սմբատ Սպարապետ․</ref><ref>«Պատմութիւն», Առաքել Դավրիժեցի․</ref><ref>«Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա», Հակովբոս Տաշյան․</ref><ref>«Յայսմաւուրք», հունիսի հրատարակչություն․</ref><ref>«Հուշիկք հայրենյաց հայոց», Ղևոնդ Ալիշան, 1922, Վենետիկ, Հատոր 2․</ref><ref>«Սիսուան», Ղևոնդ Ալիշան, Վենետիկ, 1885․</ref><ref>[https://archive.org/stream/HayapatumPatmutiwnHayotsvolumes2And3/hayapatumvols2-3#page/n445/mode/2up Ղևոնդ Ալիշան, Հայապատում՝ Պատմութիւն հայոց, Հատոր Բ, Գ․]</ref><ref>«Գավազանագիրք կաթողիկոսաց Աղթամարայ», Ներսես Ակինյան, Վիեննա, 1920․</ref><ref>«Թովմա Արծրունու ձեռագրի հիշատակարան», Թովմա Արծրունու հավելված, հրատարակիչ՝ Պատկանյան․</ref><ref>«Հայոց անձնանունների բառարան», Հրաչյա Աճառյան, Երևան, 1942․</ref>:
Ստորև ներկայացված է [[Արծրունիներ]]ի տոհմածառը:
[[Պատկեր:Արծրունիների զինանշանը.jpg|300px|աջից]]
 
{{Տոհմածառ| | | Ste | | Zaq | | Kur | | Gur | | Tag | | Mar | | | | | | | | | | | Ste = [[Ստեփանոս Գ Տղա]]<br/><small>Աղթամարի կաթողիկոս</small><br/>(<small>†</small> ?-մոտ 1296) | Zaq = Զաքարիա Ա<br/><small>Աղթամարի կաթողիկոս</small><br/>(<small>†</small> ?-1336) | Kur = Կուռճիբեգ Արծրունի<br/><small></small><br/>(<small>†</small>) | Gur = [[Ամիր-Գուրգեն Արծրունի]]<br/><small>Աղթամարի իշխան</small><br/>(<small>†</small> 14-րդ դար) | Tag = Թագուհի Արծրունի<br/><small></small><br/>(<small>†</small>) | Mar = Մարթա Արծրունի<br/><small></small><br/>(<small>†</small>)}}
{{Տոհմածառ/ավարտ}}
 
== Ծանոթագրություններ ==
{{ծանցանկ}}
 
[[Կատեգորիա:Արծրունիներ]]