«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք»–ի խմբագրումների տարբերություն

Նոր էջ. Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրքը (համար` ՀՕ-239) մասնավոր իրավական հարաբերությունն...
(Նոր էջ. Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրքը (համար` ՀՕ-239) մասնավոր իրավական հարաբերությունն...)
(Տարբերություն չկա)