«Գրաֆների տեսություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
(Ջնջվում է էջի ամբողջ պարունակությունը)
Մաթեմատիկայում եւ համակարգչային գիտության մեջ, գրաֆերի տեսությունը ուսումնասիրում է [[Գրաֆներ]] եւ մաթեմատիկական կառուցվածքներ, որոնք որոշակի հավաքածուներից զույգային (pairwise) հարաբերություններ են մոդելավորում։ Այս համատեքստում գրաֆը «գագաթների» կամ «հանգույցների» և էջերի հավաքածու է, որտեղ վերջիններս միացնում են գագաթների զույգերը։ Գրաֆը կարող լինել ոչ-ուղղորդված, որը նշանակում է, որ չկա տարբերություն կող ստեղծող երկու գագաթների միջև, կամ կաևող է լինել ողղորդված, երբ կողի եզրերը կարող են ուղղվել մի գագաթից դեպի մյուսը։ Տես [[գրաֆներ]] հոդվածը ավելի մանրամասն սահմանումների համար։ Գրաֆը մեկն է այն պարզագույն օբյեկտներից, որն ուսումնասիրում է [[Դիսկրետ մաթեմատիկա]] բաժինը։
Գրաֆների տեսության հիմնական հասկացությունների համար հղվեք [[Գրաֆների տեսության բառարան]]։