«Բրոնխներ»–ի խմբագրումների տարբերություն

[[Պատկեր:Bronchi lungs ru.jpg|right|մինի|Բրոնխներ, բրոնխիալ ծառ, թոքեր ]]
 
Մարդու մոտ շնչափողի բաժանումը երկու ''գլխավոր բրոնխի'' bronchus principales տեղի է ունենում կրշքայինկրծքային չորրորդ և հինգերորդ ողերի մակարդակում: <ref>Бифуркация трахеи — место деления на два главных бронха (IV—V грудные позвонки).</ref>. Правый главный бронх толще, короче, более вертикальный, чем левый<ref>Поэтому в правый главный бронх чаще попадают инородные тела.</ref>.
 
Գլխավոր բրոնխները բազմակի անգամ ճյուղավորվում են, առաջացնելով բրոնխիալ ծառ arbor bronchiale, որն ունի 23 կարգի ճյուղավորումներ: Սկզբում բրոնխները ըստ թոքերի մանրադիտակային կառուցվածքի լինում են սեգմենտավոր և բաժնային: Աջ թոքը երեք մասից է կազմված, ձախը` երկու:Յուրաքանչյուր թոք ունի 10-ական սեգմենտ/հատված/: Հատվածավոր բրոնխների ճյուղերից` սուբսեգմենտար բրոնխներից սկսած դիխոտոմիկ կիսման տենդենց է առաջանում, այսինքն յուրաքանչյուր բրոնխ ճյուղավորվում է երկուսի: Բրոնխիալ ծառն ավարտվում է ծայրային բրոնխիոլներով: Ծայրային բրոնխիոլները ճյուղավորվում են շնչառական բրոնխիոլների, որոնցից էլ սկիզբ են առնում թոքերի (ացինուս)շնչառական բաժինները:
* ծայրային բրոնխիոլներ:
 
Բրոնխների պատը մի քանի շերտից է կազմված` ներսից բրոնխները պատված են լորձաթաղանթով (ներքին),որը կազմված է էպիթելից և մկանային սկավառակներից; ենթալորձաթաղանթային հիմքից ; ֆիբրո-աճառային թացանթից և ադվենտիցիայից (արտաքին): Էպիթելը միաշերտ է, բազմաշարք է, թարթիչավոր գավաթաձև բջիջներով: Լորձաթաղանթի թիթեղիկը և ենթալորձաթաղանթը կազմված են շարակցական հյուսվածքից և պարունակում են լորձային գեղձերի հյութազատական բաժիններ: Ֆիբրո-աճառային թաղանթը ներկայացված է աճառային օղակներով, որոնք միացած են շարակցական հյուսվածքով ( ճյուղավորման և բրոնխների տրամաչափի փոքրացման հետ, օղակները փակվում են, վերածվելով կղզյակների, այնուհետև աճառային հատիկների, և վերջապես փոքրագույն տրամաչափի բրոնխներնում անհետանում են: Ադվենտիցիան կազմված է շարակցական հյուսվածքից: Բրոնխների ճյուղավորման հետ դիտվում է նրանց տրամաչափի փոքրացում, փակում, աճառային օղակների չափերի փոքրացում, մկանյաին թիթեղիկի հաստացում, բրոնխների էպիթելի բարձրության փոքրացում: ПоԲրոնխների ходуճյուղավորումներում разветвленийտեղակայված бронховեն расположеныբազմաթիվ многочисленныеավշային [[Лимфатический узел|лимфатические узлы]]հանգույցներ, принимающиеորոնք [[Лимфаթոքեր|лимфуթոքեր]]ի изհյուսվածքներից тканейընդունում են [[Лёгкиеավիշ|лёгкогоավիշ]]ը , лимфатическиеավշային образованияգոյացությունները, (аավշային именно лимфатические фолликулыֆոլիկուլները) присутствуютառկա такжеեն иնաև вբրոնխների стенке самих бронховպատերում, особенноհատկապես вճյուղավորման местахհատվածներում: разветвления.Բրոնխների [[Кровоснабжениеարյան շրջանառություն]]ը бронхов осуществляетсяիրականացվում бронхиальнымиէ артериямиբրոնխային զարկերակներով, отходящимиորոնք отհեռանում дугиեն иաորտայի груднойկրծքային частиհատվածից аорты,և [[иннервация]] — ветвями [[Блуждающий нерв|блуждающих]]աղեղից, симпатических и спинномозговых [[нерв]]ов.իսկ
 
== См. также ==