«Հրանտ Մարանջյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 2406 բայտ ,  4 ամիս առաջ
 
== Գործունեություն ==
Աշխատանքները վերաբերում են հավանականային ինքնաշխատ սարքերին, ալգորիթմների՝ հատկապես Կոլմոգորովի բարդության տեսությանը։ Հեղինակ է ալգորիթմների տեսությանտեսությանը, բուհականանլուծելիության ուսումնականաստիճաններին, ձեռնարկիԿոլմոգորովի (2001)<ref>{{citeև book|author=|title=Ովծավալային ովբարդություններին, է.Ընդհանուր Հայեր.տեսքի Կենսագրականռեկուրսիվ հանրագիտարանհավասարումներին, հատործրագրերի երկրորդ,ավտոմատ Երևան,սինթեզին և 2007}}</ref>։օպտիմիզացմանը:
Հատկապես առանձնանում են Կոլմոգորովի բարդության տեսությանը վերաբերող աշխատանքները: Այդ աշխատանքները կարևորագույններից են վերոհիշյալ ոլորտում:
Դիտարկվել են մինիմալ ինդեքսները լրիվ և նախալրիվ համարակալություններում և այդպիսի ինդեքսների բազմությունների հատկությունները: Մասնավորապես, լուծված է Ա. Մեյերի հայտնի խնդիրը մինիմալ ինդեքսների (գլխավոր համարակալու¬թյուն¬ներում) բազմությունների m-աստիճանների մասին, ինչպես նաև այդ խնդրի ընդհանրացումը մի շարք այլ հանգեցումների վերաբերյալ: Ապացուցված է այնպիսի գլխավոր համարակալություն¬ների գոյությունը, որոնց մինիմալ համարների բազմությունները մի շարք հանգեցումների վերաբերյալ լրիվ են:
 
Հ. Մարանջյանը առաջինն է8, ով հետազոտել է ընդհանուր տեսքի էքստենսիոնալ ռեկուրսիվ հավասարումները: Գտնվել է ընդհանուր տեսքի էքստենսիոնալ ռեկուրսիվ հավասարումների լուծումների գոյության անհրաժեշտ և բավարար պայմանը: Ընդհանուր տեսքի ինտենսիոնալ ռեկուրսիվ հավասարումները հետազոտելիս, ստացվել է նմանատիպ արդյունք:
 
Հեղինակ է ավելի քան 50 գիտական հոդվածների և 9 միջազգային արտոնագրերի: Հեղինակ է ալգորիթմների տեսության բուհական ոսումնական ձեռնարկի և համահեղինակ՝ 3 բուհական ուսումնական ձեռնարկի: Հեղինակ է 5 գրքի (այդ թվում՝ Դանիայում տպագրված գրքի:
 
Հեղինակ է ալգորիթմների տեսության բուհական ուսումնական ձեռնարկի (2001)<ref>{{cite book|author=|title=Ով ով է. Հայեր. Կենսագրական հանրագիտարան, հատոր երկրորդ, Երևան, 2007}}</ref>։
 
== Աշխատանքներ ==
#Г.Б. Маранджян, О некоторϼх свойствах асимптотически оптимальных рекурсивнϼх функций, Математика, Известия АН Армянской ССР, т. 4, No. 1, с. 3-22, 1969.
13 685

edits