«Բեկ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 615 բայտ ,  5 ամիս առաջ
Մողոլների դինաստիայում, բոլոր տղամարդկան տրվել է [[Mirza|Միրզա]] ({{lang-fa|مرزا}}) պատվավոր կոչումը, ինչպես նաև «Բայգ» ({{lang-fa|بیگ}}) կոչումը կամ [[Begum|Բեգում]] ({{lang-fa|بگوم}}) տղամարդկանց համար, ավելացվել է որպես [[family name|ընտանեկան անուն]]: Օրինակ՝ Միրզա Աբդուլլահ Բեկ կամ Ֆարզանա Բեգում: Սա Մողոլյան դինաստիայի ժառանգների համար պատվավոր կոչում էր: Այսօր, այնուամենայնիվ, մողոլների սերունդներն օգտագործում են «Բայգ»-ը որպես միջին անուն, իսկ Միրզան որպես ազգանուն կամ հակառակը: Օրինակ՝ Աբդուլլահ Բայգ Միրզա կամ Աբդուլլահ Միրզա Բայգ:
 
Որպես [[Slavic surnames|Սլավոնական]] կամ [[Bosniak|բոսնիական]] անուն, բեկ անունին ավելանում է «ovic», «ovich» սլավոնական վերջածանցները, որոնք կոչվում են «սերունդ»: Չնայած «Բեկ» տիտղոսը այլևս չի օգտագործվում Բոսնիայում, «Բեկ» ծագմամբ ընտանիքների հետքերը պահպանվում են: Սակայն «begović» վերջածանց պարունակող ազգանունը, ինքնին ծագման հստակ ցուցանիշ չէ: Օրինակ՝ «Բեգովիչ» անվամբ մի շարք ընտանիքներ կան, ոմանք ազնվական ծագում ունեն, իսկ ոմանք՝ ոչ: «Իդրիզբեգովիչը» ոչ-ազնվական ընտանիքի ևս մեկ օրինակ կլիներ վերջածանցով: «Բեկ» անվամբ ընտանքիների որոշ օրինակներ են՝ Շահբեկովիչ, Ռիզվանբեկիչ և այլն: Մյուս կողմից «Կուկավիցան» հայտնի «բեկ» անվամբ ընտանիքի օրինակ է, որն ինքնին տիտղոս չի պարունակում: Էնվեր Իմամովիչի «Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine» գիրքը մանրամասն ներկայացնում է Բոսնիա և Հերցեգովինայում մեծ թվով ընտանիքների ծագումը{{citation needed|date=July 2013}}:
For the [[Slavic surnames|Slavic]] or [[Bosniak]] use, it is common to see the name Beg added to the Slavic suffix of 'ovic', 'ovich', which roughly means 'descendant of'. While the title "Beg" is not in use in Bosnia anymore, track of families of "Beg" descent is kept. But a surname containing "-begović" suffix in itself is not a clear indicator of descent. For example, there is a number of "Begović" families, some are of noble descent, some not. "Idrizbegović" would be another example of non-noble family with the suffix. Some examples of "beg" families are: Šahbegović, Rizvanbegović, Šačirbegović. On the other hand, "Kukavica" is an example of a famous "beg" family, not containing the title in itself. The book by Enver Imamović "Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine" details the origin of a big number of families in Bosnia and Herzegovina.{{citation needed|date=July 2013}}
 
Այսօր, կան նաև այլընտրանքային ուղղագրություններ, ինչպիսիք են՝ ''Բեգ, Բեյգ'', ''Բեկ'', ''Բիկ:''
 
There are various other alternative spellings used today as well, such as: ''Begh'', ''Begg'', ''Beigh'', ''Beyg'', ''Bayg'', ''Bek'', ''Bik''.