«Տիկին Տուտլի Պուտլի»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
== Սյուժե ==
 
Տիկին Տուտլի Պուտլին կանգնումիր էմեծ գնացքիքանակությամբ կառամատույցին,անձնական իրիրերով մեծկանգնած քանակությամբէ իրերինկառամատույցում սպասելուև սպասում է ակնկալիքովգնացքին, որոնք իրզբաղեցնում կյանքումեն հատկանշականկառամատույցի տեղմեծ են զբաղեցնում:մասը։ Փոքրիկ ցեցը պտտվում էրէ նրա շուրջը, և ժամանեցշուտով ժամանում է գնացքը:
 
Հաջորդ տեսարանում Տուտլի Պուտլին ցույց է տրված արդեն նստած է ամբողջությանբ իրերով լցված սենյակուն՝կուպեի պատուհանի մոտ: Նրա հակառակ ուղղությամբդիմաց նստած է մի տղամարդ, ովորն անում է նրանանպարկեշտ ակնարկներ ևէ որտեղիցանում․ էլտիկինը իմանումճանաչում է ինչ-որ ժամանակ նաերբեմնի թենիսիստհանրահայտ էրթենիսիստին: Նրանց կողքին նստած էինէ մի տղա, ովորը գիրք էրէ կարդում և մի տարեց տղամարդ, որը քնած է: Վերևի շարքերում հենց ճամպրուկների մեջվրա, իրար հակառակ ուղղություններով նստած էինեն երկու տղամարդ: Նրանք միասինկենտրոնացած նայում էրնեն իրենց դիմացի շախմատինշախմատի տախտակին, բայց հեցհենց որ ինչ-որնրանցից մեկը անումպատրասվում էրէ իրքայլ քայլըանել, գնացքը ուժեղ ցնցվում էրէ և ողջ շախմատըշախմատի խառնվումտախտակի էդասավորվածությունը բոլորովինփոխվում նոր դիրքովէ: Այդպես այդ խաղը շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև որ շախմատըշախմատի չիքարերը ցրվոմդասավորվում այնպիսիեն ուղղությանբայնպես, որ նրանցից մեկը հաղթում էհաղթի:
 
Երբ հասավ գիշերը,Գիշերը գնացքը անսպասելիանսպասելիորեն կանգնեցկանգնում անտառիէ մեջտեղումանտառում: Տիկին Տուտլի Պուտլին շատ է վախեցավվախեցնում, երբ ինչ-որ մեկը թռավթռչում է վագոնի վրա՝ ուղիղ իր խցիկի առաջառջև: հենցՀենց այդ պահին գնացքը բաժանվումշարժվում է: Որոշ ժամանակ անց, երեք մարդ, արդեն իջանիջնելով տանիքից և կեղտոտ կոշիկներով գնացիցքայլում են վագոնի միջանցքով ուև կանաչ գազով խողովակը դնում վագոնի տակտակ՝ գտնվողիրենց խողովակներից մեկի մեջ իրենցկողմից բացած անցքովանցքում: Այդ գազըԳազը լցվում է խցիկ, և տիկինը քնում է:
 
Երբ տիկին Տուտլի Պուտլին արթնանում է, մի անգամ տեսնում է,որ թե նաինքն արդեն միայնակ է դատարկ խցիկում, և որ նրաիր բոլոր իրերը և գնումներըուղեկիցներն անհետացել են, իսկ գնացքը դեռ շարունակում էրէ իր շարժումըընթացքը: ՆրանՆա այցելումտեսիլք ենէ տեսիլքներունենում, որտեղ գնացք ներխուժածները կտրում են թենիսիստի որովայնի խոռոչի օրգանները: Սթափվելով, նա դուրս է վազումփախչում խցիկից և փախչում էվազում վագոնից վագոն, մինչև, որհասնելով չիվագոն-ռեստորան, ընկնում գետնին,է հասնելով վագոն-ռեստորանինհատակին: Հանկարծ տիկինը նորից նկատում է նկատում ցեցին, որը թռչում էր վագոնում: Նա գնում է ցեցի հետևիցետևից այնքան ժամանակ, մինչև որձուլվում ինքըպայծառ չի տարրալուծվում վառ գույնովլույսին, որտեղ նա ինքըինքն դարձավէ նմանվում թռչող արարածի նման:
 
== Արտադրություն ==
3618

edits