«Ստեղծագործական գործունեություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

Գիլֆորդի ցուցակին Թորենսը ավելացնում է ևս երեք բնութագիր՝ համապատասխանություն (իրավիճակին, խնդրին), դիմադրություն միացմանը և վերացականություն։ Միացման դիմադրությունը, ըստ հեղինակի, արտացոլում է երկար ժամանակ գաղափարների նորության և բազմազանության հանդեպ բաց լինելու կարողությունն է։ Վերացականությունը արտացոլում է գլխավորը առանձնացնելու, խնդրի էությունը տեսնելու կարողությունը<ref name="Психология" />։ Կրեատիվության թվարկված դրսևորումների ուսումնասիրության համար Թորենսը ստեղծեց իր մեթոդիկան։
 
Թորենսի կրեատիվության շեմի տեսության համաձայն իտնելեկտիինտելեկտի և կրեատիվության մակարդակների միջև առկա է ոչ էական կորելյացիա՝ 120-ից բարձր ինտելեկտի գործակից ունեցող անհատների մոտ ստեղծագործական կարողությունը վերածվում է անկախ մեծության, այսինքն՝ ցածր ինտելեկտով կրեատիվ մարդիկ գոյություն չունեն, սակայն կան բարձր ինտելեկտով ցածր կրեատիվությամբ անհատներ<ref name="Психология">Психология одаренности детей и подростков. Под ред. Н.С. Лейтеса. — М., Издательский центр «Академия», 1996</ref>։
 
== Ծանոթագրություններ ==
 
== Գրականություն ==
* Ա. Նալչաջյան ԻնտուիցյանԻնտուիցիան գիտական ստեղծագործական պրոցեսում [[1976]] թ. [[Երևան]]
* Проблемы научного творчества в современной психологии [[1971]] г. Москва
* Художественное и научное творчество [[1972]] г. Ленинград