«Ներգծյալ շրջանագծի կենտրոն»–ի խմբագրումների տարբերություն

Եթե բազմանկյան բոլոր կողմերը շոշափում են շրջանագիծը, ապա շրջանագիծը կոչվում է այդ բազմանկյան ներգծյալ շրջանագիծ: Ներգծյալ շրջանագծի կենտրոնը պետք է հավասարահեռ լինի բազմանկյան կողմերից, այսինքն լինի կիսորդների հատման կետում:
 
Դիտարկենք* կամայականԿամայական <math>\triangle ABC</math> և <math>O</math> տառով նշանակենք նրա [[Կիսորդ|կիսորդների]] հատման կետը։ <math>O</math> կետից տանենք <math>OK, OL</math> և <math>OM</math> ուղղահայացները համապատասխանաբար, <math>AB, BC</math> և <math>CA</math> կողմերին։ Քանի որ <math>O</math> կետը հավասարապես է հեռացված <math>\triangle ABC</math> կողմերից, ապա <math>OK = OL = OM</math>։ Ուստի <math>O</math> կենտրոնով և <math>OK</math> շառավիղով շրջանագիծն անցնում է <math>K, L</math> և <math>M</math> կետերով։ <math>\triangle ABC</math> կողմերը <math>K, L, M</math> կետերում շոշափում են այդ [[Շրջանագիծ|շրջանագիծը]], քանի որ դրանք ուղղահայաց են <math>OK, OL</math> և <math>OM</math> շառավիղներին։ Ուրեմն <math>O</math> կենտրոնով և <math>OK</math> շառավիղով շրջանագիծը <math>\triangle ABC</math>-ին ներգծյալ է։
40 327

edits