«Ներգծյալ շրջանագծի կենտրոն»–ի խմբագրումների տարբերություն

== Հատկություններ ==
Եթե բազմանկյան բոլոր կողմերը շոշափում են շրջանագիծը, ապա շրջանագիծը կոչվում է այդ բազմանկյան ներգծյալ շրջանագիծ: Ներգծյալ շրջանագծի կենտրոնը պետք է հավասարահեռ լինի բազմանկյան կողմերից, այսինքն լինի կիսորդների հատման կետում:
[[Պատկեր:ShrjanagcinArtagcacErankyun.tiff|ձախից|մինի|Բազմանկյան ներգծյալ շրջանագիծ։]]
 
Դիտարկենք կամայական ABC եռանկյուն և O տառով նշանակենք նրա [[Կիսորդ|կիսորդների]] հատման կետը։ O կետից տանենք OK, OL և OM ուղղահայացները համապատասխանաբար, AB, BC և CA կողմերին։ Քանի որ O կետը հավասարապես է հեռացված ABC եռանկյան կողմերից, ապա OK = OL = OM։ Ուստիª O կեն- տրոնով և OK շառավիղով շրջանագիծն անցնում է K, L և M կետերով։ ABC եռանկյան կողմերը K, L, M կետերում շոշափում են այդ [[Շրջանագիծ|շրջանագիծը]], քանի որ դրանք ուղղահայաց են OK, OL և OM շառավիղներին։ Ուրեմն O կենտրոնով և OK շառավիղով շրջանագիծը ABC եռանկյանը ներգծյալ է։
Հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ և ներգծյալ շրջանագծերի կենտրոնները համընկնում են: <math>\triangle ABC</math> со сторонами <math>a</math>, <math>b</math> и <math>c</math>, противолежащими вершинам <math>A</math>, <math>B</math> и <math>C</math> соответственно, инцентр делит биссектрису угла <math>A</math> в отношении:
40 302

edits