«Մատրիցային մոդելներ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
 
* IV-ում՝ նորաստեղծ արժեքի մասնակի վերաբաշխումը։ Մատրիցային մոդելների հիմնական հավասարումներն են՝
 
<math>\sum^{}_{j}{x_ijx_{ij}}</math>+<math>y_i=x_i</math>= և <math>x_i\sum^{}_{i}{x_{ij}}+z_j=x_j</math> և ,
<math>\sum^{}_{i}{x_ij}</math>+<math>z_j</math>=<math>x_j</math>,
 
որտեղ <math>i</math>-ն և <math>j</math>-ն մոդելավորվող օբյեկտի ստորաբաժանումների [[ինդեքս]]ներն են, <math>X_i</math>-ն <math>i</math>-րդ ստորաբաժանման համախառն արտադրանքի ծավալն է, <math>X_ijX_{ij}</math>-ն <math>i</math>-րդ ստորաբաժանման մատակարարումն է <math>j</math>-րդ [[ստոբաբաժանումստորաբաժանում|ստոբաբաժանմանըստորաբաժանմանը]], <math>y_i</math> <math>i</math>-րդ ստորաբաժանման վերջնական արդյունքի ծավալն է, <math>z_j</math>-ն <math>j</math>-րդ ստորաբաժանման սկզբնական ռեսուրսների ծախսն է և նորասաեղծ արժեքը։ Մատրիցային մոդելները մշակվում են ժողտնտեսության տարբեր մակարդակների համար։ Մակրոտտնտեսական օբյեկտների ամբողջ ժողտնտեսության կամ տնտեսության շրջանի) Մատրիցային մոդելներ կրում են միջ[[ճյուղ]]ային հաշվեկշիռ անվանումը։ Մատրիցային մոդելների հաջորդ տիպը արդյունաբերական [[ձեռնարկություն]]ների, խորհրդային տնտեսությունների, կոլտնտեսությունների տեխարդֆինպլանի մոդելն է։ Մատրիցային մոդելների տարատեսակներն են՝ միջճյուղային-միջշրջանային հաշվեկշիռները, ինֆորմացիոն [[մատրից]]ները։ Որոշակի առումով Մատրիցային մոդելներ են համարում նորմատիվային տնտեսամաթեմատիկական մոդելների սկզբնական ինֆորմացիայի գրելաձևը։ Դրանց օգնությամբ կարելի է որոշել ամբողջ ժողաընաեսության, նրա տարբեր օղակների բոլոր հիմնական ցուցանիշները՝ փոխկապվածության մեջ և լրիվ հաշվեկշռված ձևով։ Ինֆորմացիայի ներկայացումը մատրիցային տեսքով բնութագրում է մոդելավորվող օբյեկտում կատարվող անա. պրոցեսները, հեշտացնում [[ինֆորմացիա]]յի մուտքը ԷՀՄ-ներ ն ստացված արդյունքների անաեսամաթեմատիկակտն վերլուծությունը։
 
[[Կատեգորիա:Հանրահաշիվ]]
Անանուն մասնակից