«Արցախի պետական համալսարան»–ի խմբագրումների տարբերություն

(→‎Ֆակուլտետներ: Ֆիզմաթ typo corrected)
ԼՂՀ անկախության տարիներին համալսարանն աննախադեպ զարգացում է արձանագրել։ 2008-2009 թվականներին ուսումնական տարում իրականացվել է անցումը կրեդիտային համակարգի՝ ուսումնառությունը կազմակերպելով [[Բոլոնիայի հռչակագիր|Բոլոնիայի հռչակագրի]] համաձայն, եռաստիճան համակարգով՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա։ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է առկա և հեռակա բաժիններում։
 
Համալսարանն ունի երեք մասնաշենք և վարչական շենք, գործում է 95 ֆակուլտետ, 2518 ամբիոն, որոնցում աշխատում է մոտ 350200 դասախոս, այդ թվում գիտության 9 դոկտոր, գիտության 69 թեկնածու, 2416 պրոֆեսոր, 7678 դոցենտ։ Պայմանագրային հիմունքներով համալսարանում դասախոսում են ինչպես [[Արցախ]]ի, այնպես էլ [[ՀՀ]]-ից և [[ՌԴ]]-ից հրավիրված բարձրակարգ մասնագետներ։ Համալսարանի առկա և հեռակա բաժինների բակալավրիատում և մագիստրատուրայում սովորում են շուրջ 33003000 ուսանողներ։ Ասպիրանտուրայում սովորում են շուրջ հինգ տասնյակ ասպիրանտներ, ովքեր, որպես կանոն, հաջողությամբ պաշտպանում են թեկնածուական թեզեր և ստանում գիտական աստիճան<ref>[http://stepanakert.am/uploadfiles/1371209235.pdf Արցախի պետական համալսարան, պատմական համառոտ ակնարկ]</ref><ref>[http://www.ysu.am/news/hy/YSU-specialists-in-political-science-visited-Artsakh ԵՊՀ քաղաքագետներն այցելել են Արցախի պետական համալսարան]</ref>։
 
== Ֆակուլտետներ ==
* Բնագիտական
* Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետ (ՖիզՄաթ ֆակուլտետ)
*Բանասիրական
* Հայոց լեզվի ու գրականության և օտար լեզուների ֆակուլտետ
*Մանկավարժության և սպորտի
* Քիմիայի և կենսաբանության ֆակուլտետ
*Պատմության  և իրավագիտության
* Ճարտարագիտական ֆակուլտետ
*Տնտեսագիտության
* Մանկավարժության ֆակուլտետ
* Պատմա-քաղաքագիտական ֆակուլտետ
* Տնտեսա-իրավաբանական ֆակուլտետ
* ՆԶՊ և ֆիզդաստիարակության ֆակուլտետ
 
== Տվյալներ ==
Անանուն մասնակից