«Որմզդեղնի կղզին Սոկոլնիկիում»–ի խմբագրումների տարբերություն

{{քաղվածք|Չի կարելի առանց ներքին հրճվանքի նայել այն ստեղծագործությանը, որում նկարիչը կարողացել է այնպես բանաստեղծորեն կտավի վրա տեղափոխել մեզնից յուրաքանչյուրին ծանոթ բնության մասնիկը Մոսկվայի ծայրամասերից։ Այդպես նայել բնությանը կարող են միայն բանաստեղծի կամ նկարչի աչքերը։ Մեր առջև հեռվում մութ անտառեզրն է, որի ծառերը նկարված են վարպետ ձեռքով. առաջին պլանում հոսող ջրից փորփրված տեղանքն է, որի վրայով գցված են ամենանախնական կամուրջներ։ Արևի շողը, անցնելով ամպերը, լուսավորել է բլրածածկ բացատի մի մասը, որտեղ արածում է նախիրը։ Անտառի տխուր կանաչի մեջ արևի այդ շողը այնքան լավն է, այնքան բերկրալի...
{{բք|ru|Нельзя не смотреть без внутреннего удовольствия на произведение, в котором художник умел так поэтично перенесть на полотно знакомый каждому из нас клочок природы из окрестностей Москвы. Так смотреть на природу умеют только глаза поэта или художника. Перед нами вдали темная опушка леса, которого деревья мастерской рукой нарисованы; на первом плане местность, изрытая проточной водой, через которую переброшены самые первобытные мосты. Луч солнца, прорезывая облака, осветил часть бугристой поляны, на которой пасется стадо. Среди печальной зелени леса этот луч солнца так хорош, так радостен…}}}}
Արվեստագետ Նիկոլայ Նովոուսպենսկին նկարի մասին գրել է<ref name="novouspensky">{{книга
|автор = {{comment|Н. Н. Новоуспенский|Новоуспенский, Николай Николаевич}}
|заглавие = Алексей Кондратьевич Саврасов
|ссылка =
|ответственный =
|место = Москва
|издательство = Искусство
|год = 1967
|том =
|страниц = 134
|страницы =
|isbn =
}}</ref>.
{{քաղվածք|Իսկապես, «Որմզդեղնի կղզին» նկար է, որի բնական արժանահավատությունն ու լիակատար ճշմարտանմանությունը կասկած չի հարուցում։ Ընդգծելով նրա մոտիվի առօրեականությունը՝ Սավրասովն առաջին պլանն զբաղեցրել է պրոզայիկ դետալներով։ ....Ընտրված «տեսարանը» շքեղազարդ չէ, այնտեղ չկան նրան մյուսների շարքից առանձնացնող հատուկ «գեղարվեստականություն»։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե բնանկարու ամեն ինչ մնացել է այնպես, ինչպես տեսնվել է իրականում, և նկարչի դերը սահմանափակվել է տեսածի բարեխիղճ արձանագրմամբ։ Սակայն այդ տպավորությունը խաբուսիկ է։ Իրականում այստեղ կա և՛ խիստ ընտրություն, և՛ մտածված կոմպոզիցիա, և՛ նրբորեն կանխամտածված գունային կառուցում։
{{բք|ru|Действительно, «Лосиный остров» — картина, натурная достоверность и полное правдоподобие которой не вызывает сомнения. Подчеркивая обыденность её мотива, Саврасов занял передний план нарочито прозаическими деталями. <…> Избранный «вид» не наряден, в нем нет выделяющей его из ряда других видов особой «живописности». Создается впечатление, что в пейзаже осталось всё так, как это было увидено в действительности, и роль художника ограничилась добросовестной фиксацией наблюдённого. Однако это впечатление обманчиво. На самом деле здесь есть и строгий отбор, и продуманная композиция, и тонко рассчитанное цветовое построение. }}}}
Նկարիչ Վասիլի Մեշկովը նշել է, որ «[[Սերմնագռավները վերադարձան|Սերմնագռավներից]]» երկու տարի առաջ նկարված «Որմզդեղնի կղզին Սոկոլնիկիում» նկարը «եղել է առաջին հաղթական նշաձողը կյանքը սավրասովյան հաստատման, ռուսական բնության հաղթանակի ճանապարհին»<ref name="meshkov">{{статья
|автор = В. В. Мешков.