«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ինստիտուտներ և ֆակուլտետներ
(Ինստիտուտներ և ֆակուլտետներ)
Համալսարանն անդամակցում է Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիային, ներգրավված է Եվրոպական և միջազգային այլ կրթական և գիտական բազմաթիվ ծրագրերում ([[TEMPUS]], [[TACIS]], [[USAID]], [[INTAS]], [[NATO]], [[NISCUPP]] և այլն)։
 
== Ինստիտուտներ և ֆակուլտետներ ==
* [[ՀԱՊՀ Քիմիական տեխնոլոգիաների և բնապահպանական ճարտարագիտության ֆակուլտետ|Քիմիական տեխնոլոգիաների և բնապահպանական ճարտարագիտության ֆակուլտետ]]
'''[https://npua.am/instituts/ittei/ Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (ՏՀՏԷ ինստիտուտ)։]'''
* [[ՀԱՊՀ Էլեկտրատեխնիկական ֆակուլտետ|Էլեկտրատեխնիկական ֆակուլտետ]]
 
* [[ՀԱՊՀ Մեքենաշինության ֆակուլտետ|Մեքենաշինության ֆակուլտետ]]
* [https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ «Ալգորիթմական լեզուներ և ծրագրավորում» ամբիոն,]
* [[ՀԱՊՀ Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ|Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ]]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ «Քոմփյութերային համակարգեր և ցանցեր» ամբիոն,]
* [[ՀԱՊՀ Էներգետիկական ֆակուլտետ|Էներգետիկական ֆակուլտետ]]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և ավտոմատացում» ամբիոն,]
* [[ՀԱՊՀ Ռադիոտեխնիկայի և կապի համակարգերի ֆակուլտետ|Ռադիոտեխնիկայի և կապի համակարգերի ֆակուլտետ]]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ «Տեղեկատվության անվտանգություն և ծրագրային ապահովում» ամբիոն,]
* [[ՀԱՊՀ Քոմփյութերային համակարգերի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ|Քոմփյութերային համակարգերի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ]]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ «Կառավարման համակարգեր» ամբիոն,]
* [[ՀԱՊՀ Մեխանիկամեքենագիտական ֆակուլտետ|Մեխանիկամեքենագիտական ֆակուլտետ]]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ «Էլեկտրոնային տեխնիկա» ամբիոն,]
* [[ՀԱՊՀ Կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ|Կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ]]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ «Միկրոէլեկտրոնիկա և կենսաբժշկական սարքեր » ամբիոն,]
* [[ՀԱՊՀ Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետ|Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետ]]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ «Էլեկտրոնային չափիչ համակարգեր և չափագիտություն» ամբիոն,]
* [[ՀԱՊՀ Տրանսպորտային համակարգերի ֆակուլտետ|Տրանսպորտային համակարգերի ֆակուլտետ]]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ «Ռադիոսարքավորումներ» ամբիոն,]
* [[Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ]]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ «Կապի համակարգեր» ամբիոն,]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ «Տնտեսագիտություն և կառավարում (Կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տնտեսագիտություն և կառավարում)» սեկտոր,]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ «Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր» ամբիոն]<ref name=":0">{{Cite web|url=https://npua.am|title=Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի պաշտոնական կայք|website=npua.am|language=hy|accessdate=2019-01-17}}</ref>[https://npua.am/instituts/ittei/itte_chairs/ ։]
 
<span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>'''[https://npua.am/instituts/eee/ Էներգետիկայի էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ (ԷԷՏ ինստիտուտ):]'''
 
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/eee/eee_chairs/ «Ջերմաէներգետիկա և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» ամբիոն,]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/eee/eee_chairs/ «Էներգետիկայի ոլորտի տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոն,]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/eee/eee_chairs/ «Էլեկտրաէներգետիկա» ամբիոն,]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/eee/eee_chairs/ «Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ» ամբիոն,]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/eee/eee_chairs/ «Էլեկտրատեխնիկա և էլեկտրաբանեցում» ամբիոն,]
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/eee/eee_chairs/ «Բնապահպանություն և կենսագործունեություն» սեկտոր]<ref name=":0" />[https://npua.am/instituts/eee/eee_chairs/ :]
 
<span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>'''[https://npua.am/instituts/metsdi/ Մեխանիկա մեքենաշինական, տրանսպորտային համակարգերի և դիզայնի ինստիտուտ (ՄՏԴ ինստիտուտ):]'''
 
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/metsdi/metsd_chaires/ «Դիզայն և կերպարվեստ» ամբիոն,]
* [https://npua.am/instituts/metsdi/metsd_chaires/ «Ճարտարագիտական գրաֆիկա» ամբիոն,]
* [https://npua.am/instituts/metsdi/metsd_chaires/ «Մեխանիկա և մեքենագիտություն» ամբիոն,]
* [https://npua.am/instituts/metsdi/metsd_chaires/ «Մեքենաշինության տեխնոլոգիաներ և ավտոմատացում» ամբիոն,]
* [https://npua.am/instituts/metsdi/metsd_chaires/ «Տնտեսագիտություն և փոխադրումների կազմակերպում» ամբիոն,]
* [https://npua.am/instituts/metsdi/metsd_chaires/ «Տրանսպորտային միջոցներ» ամբիոն,]
* [https://npua.am/instituts/metsdi/metsd_chaires/ «Մեքենաշինության արդյունաբերություն և տրանսպորտի տնտեսագիտություն և կառավարում» սեկտոր]<ref name=":0" />[https://npua.am/instituts/metsdi/metsd_chaires/ :]
 
* [[ՀԱՊՀhttps://npua.am/instituts/gim/ '''Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետ|Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի(ԸՄ ֆակուլտետ]):''']
 
* [https://npua.am/instituts/gim/gem_chairs/ «Մետալուրգիա և նյութագիտություն» ամբիոն,]
* [https://npua.am/instituts/gim/gem_chairs/ «Ընդերքաբանություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ամբիոն,]
* [https://npua.am/instituts/gim/gem_chairs/ «Լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության և բնօգտագործման տնտեսագիտություն և կառավարում» սեկտոր]<ref name=":0" />[https://npua.am/instituts/gim/gem_chairs/ ։]
 
* [[ՀԱՊՀhttps://npua.am/instituts/ctee/ '''Քիմիական տեխնոլոգիաների և բնապահպանական ճարտարագիտության ֆակուլտետ|Քիմիական տեխնոլոգիաների և բնապահպանական ճարտարագիտության(ՔՏԲՃ ֆակուլտետ]):''']
 
* [https://npua.am/instituts/ctee/ctee_chair/ «Ընդհանուր քիմիա և քիմիական պրոցեսներ» ամբիոն,]
 
* <span class="cmsmasters_toggle_plus"></span>[https://npua.am/instituts/ctee/ctee_chair/ «Քիմիա-կենսա և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ» ամբիոն]<ref name=":0" />[https://npua.am/instituts/ctee/ctee_chair/ :]
 
* ['''[ՀԱՊՀhttps://npua.am/instituts/amp/ Կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ|Կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի(ԿՄՖ ֆակուլտետ):]]'''
 
* «Մասնագիտական մաթեմատիկական կրթություն» ամբիոն,
* «Ընդհանուր մաթեմատիկական կրթություն» ամբիոն,
* «Ֆիզիկայի» ամբիոն<ref name=":0" />:
 
* ['''[https://npua.am/instituts/dl/ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ (ՀՈւ ֆակուլտետ):]]'''
 
== ՀԱՊՀ բաժանմունքներ և կենտրոններ==