«Պահպանողական կուսակցություն (Հայաստան)»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
{{cleanup|Դեկտեմբեր 2006}}
{{wikify}}
'''Հայաստանի պահպանողական կուսակցություն''', Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կուսակցություններից մեկը:
 
'''Պահպանողական կուսակցությունը''' թեևկուսակցությունըթեև [[Հայաստան]]ի անկախացումից հետո 3-րդ գրանցված կուսակցությունն է (10.06.1991թ.), սակայն, ըստ ամենայնի, այն [[Հայաստան]]ի ապագայի կուսակցությունն է։ Իր գործունեության մեջ մշտապես եղել է անաղարտ` առաջնորդվելով բացառապես Պետության գերագույն շահով։ Պահպանողական կուսակցության [[նախագահ]]ն է [[Միքայել Հայրապետյան]]ը:
===Պահպանողական կուսակցությունը===
 
== Կանոնադրություն ==
'''Պահպանողական կուսակցությունը''' թեև [[Հայաստան]]ի անկախացումից հետո 3-րդ գրանցված կուսակցությունն է (10.06.1991թ.), սակայն, ըստ ամենայնի, այն [[Հայաստան]]ի ապագայի կուսակցությունն է։ Իր գործունեության մեջ մշտապես եղել է անաղարտ` առաջնորդվելով բացառապես Պետության գերագույն շահով։
(Պահպանողական կուսակցության Կանոնադրությունը գրանցվել է 1991թ. հունիսի 10-ին` 3-րդ համարի ներքո։ Վերագրանցվել է 1998թ. դեկտեմբերի 28-ին, 2001թ., հունվարի 3-ին։ ՊԿ Կանոնադրության սույն խմբագրումն ընդունվել է
01.11.2003թ. Պահպանողական կուսակցության 5-րդ արտահերթ համագումարում։)
 
== Ծրագիր ==
''Պահպանողական կուսակցության [[նախագահ]]'' '''Միքայէլ Հայրապետեան'''
'''ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ'''Պետությունը որևէ ժողովրդի և նրա յուրաքանչյուր ներկայացուցչի բնականոն և մինչև վերջ ինքնադրսևորմանª քաղաքակրթությանը հայտնի առայժմ միակ ձևն է, ազգի կարգաբանական աստիճանը բնորոշող հիմնական քննությունը, մշակույթի բարձրակետը։ Իսկ պետության կառավարման արվեստը հին հույներից մինչև այսօր անվանում են ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ։քաղաքականություն։ Անշուշտ վատ է, երբ մի ամբողջ ժողովուրդ քաղաքականացվում, առավել ևսª գաղափարականացվում է, բայց ճիշտ է նաևª որ եթե չզբաղվես քաղաքականությամբ, միևնույնն էª նա զբաղվելու է քեզնով։
 
Ժամանակակից աշխարհում քաղաքականության կիրարկման միջոցը ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆկուսակցություններն են. սրա այլընտրանքը նույնպես մարդկությանը դեռևս հայտնի չէ։ 1991թ. վերստեղծված պետության քաղաքականությունը վարելու համար, բազում պատճառներով, սփյուռքյան ՙկուսակցությունները՚ ցավոք պիտանի չէին, իսկ Հայաստանում նոր կազմավորված, միմյանց երբեմն թշնամաբար վերաբերվող կուսակցություններին հաջողվեց ապահովել այն, ինչ կա այսօր։
----
===Հղում===
 
Պետականության ավանդների բացակայության հազարամյա անփորձության միջից ծնված կուսակցությունները, դժբախտաբար, հաճախ հեղափոխական են ու անզիջում. մի մասը մոլեռանդորեն ժխտում է հնի ու ողբերգականի հետ կապված ամեն բան, մյուսըª սրբացնում հինն ու ողբերգականը։ Մինչդեռ անհրաժեշտ է, մերժելով հանդերձ հինը, գնահատել դրաª պահպանման արժանի դրական մասը, և ապահովել նորի հաշվարկված մուտքը։ Այս մտահոգությունից ծնվեց ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆպահպանողական կուսակցությունը։
[http://conservative.am Պահպանողական կուսակցության պաշտոնական կայքը]
 
Խելամիտ, հավասարակշռված քաղաքականություն վարելու միջոցով է միայն, որ հնարավոր է մեր Պետությունը դարձնել մեր երազների Հայրենիքը։ Այսօրվա կյանքը դեռևս այն չէ, ինչին ձգտում է ՀՀ քաղաքացին. սակայն բացասման բացասումն էլ ճանապարհ չէ։ Պահպանողականությունը Հայաստանի ապագան էª դրական ձեռքբերումները պահպանող, միևնույն ժամանակ նորի կրողը։
----
 
== Ռազմավարական ծրագիր ==
===ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ===
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆՓիլիսոփայական ՀԵՆՔԸ -հենքը, Պահպանողականությունը դուալիստական ուսմունք է. իր երևութաբանական քննումներում անբաժանելի են երկու առաջնություններն էլª գաղափարը (իդեա) և նյութը (մատերիա)։ Պահպանողականության էությունը էվոլյուցիոնիստական է. մերժում է ցանկացած հեղափոխականություն։
 
ԳԱՂԱՓԱՐԱԲԱՆԱԿԱՆԳաղափարաբանական ՀԵՆՔԸ -հենքը, Պահպանողական կուսակցության բարձրագույն արժեքներն ենª Հայաստանի պետությունը, պետական անվտանգությունը, պետական լեզունª հայերենը, մշակույթը, բարոյականությունը, քաղաքացու իրավունքները, խղճի ազատությունը, սեփականության իրավունքը։ Հայաստանի պետությունըª հայ մարդու Հայրենիքը, 21-րդ դարում կարող է գոյատևել և զարգանալ միայն ժողովրդավարության, հարևան երկրների հետ բարիդրացիական հարաբերությունների, քաղաքացիական հասարակարգ և եվրոպական իրավական մոդել, բարձր զարգացվածությամբ կրթական և գիտական համակարգ ունենալու, ամուր և կարգապահ բանակի, պետական քաղաքականությամբ ուղղորդվող և ազատ շուկայի կողմից ղեկավարվող տնտեսության, համաշխարհային գործընթացներից առաջ կամ ետ չընկնելովª դրանց ներդաշնակորեն ինտեգրվելու պայմաններում։ (Տե°ս նաևª Կանոնադրություն, գլուխ II։)
(Պահպանողական կուսակցության Կանոնադրությունը գրանցվել է 1991թ. հունիսի 10-ին` 3-րդ համարի ներքո։ Վերագրանցվել է 1998թ. դեկտեմբերի 28-ին, 2001թ., հունվարի 3-ին։ ՊԿ Կանոնադրության սույն խմբագրումն ընդունվել է
01.11.2003թ. Պահպանողական կուսակցության 5-րդ արտահերթ համագումարում։)
 
ՊԿ-ն նեոկոնսերվատիզմի կրողն ու առայժմ միակ ներկայացնողն է ՀՀ-ում. պաշտպանում է տնտեսության, գիտության, կրթության, սոցիալական ինստիտուտների ինքնավարությունը, որտեղ պետության ուղղակի միջամտությունը պետք է հասցվի նվազագույնի։ Ըստ այդմª կողմնակից է հակամենաշնորհային քաղաքականությանª բացառությամբ ընդհանուր անվտանգությունն ապահովող պետական մենաշնորհների (բանակ, հատուկ ծառայություններ և այլն)։ ՀՀ աշխարհաքաղաքական շահերի տիրույթում գործող զարգացման համապարփակ և ստեղծագործաբար ծավալվելու ունակ ծրագրից և այդ ծրագրի իրականացմանª հայ ազգի էությանը և ազատ ինքնադրսևորման ինքնահատուկ կերպին համապատասխան ճանապարհներից բացիª ՊԿ-ն ցանկացած այլ ՙազգային գաղափարախոսություն՚ համարում է անշարժ, զարգացման անընդունակ, վտանգավոր դոգմա։ ՊԿ-ի համար առաջնայինը պետական շահն էª քաղաքացու և հասարակության անվտանգությունն ու բարեկեցությունը։
----
 
===ԾՐԱԳԻՐ===
 
=====ՄՈՒՏՔ=====
 
'''ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ''' որևէ ժողովրդի և նրա յուրաքանչյուր ներկայացուցչի բնականոն և մինչև վերջ ինքնադրսևորմանª քաղաքակրթությանը հայտնի առայժմ միակ ձևն է, ազգի կարգաբանական աստիճանը բնորոշող հիմնական քննությունը, մշակույթի բարձրակետը։ Իսկ պետության կառավարման արվեստը հին հույներից մինչև այսօր անվանում են ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ։ Անշուշտ վատ է, երբ մի ամբողջ ժողովուրդ քաղաքականացվում, առավել ևսª գաղափարականացվում է, բայց ճիշտ է նաևª որ եթե չզբաղվես քաղաքականությամբ, միևնույնն էª նա զբաղվելու է քեզնով։
 
Ժամանակակից աշխարհում քաղաքականության կիրարկման միջոցը ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ են. սրա այլընտրանքը նույնպես մարդկությանը դեռևս հայտնի չէ։ 1991թ. վերստեղծված պետության քաղաքականությունը վարելու համար, բազում պատճառներով, սփյուռքյան ՙկուսակցությունները՚ ցավոք պիտանի չէին, իսկ Հայաստանում նոր կազմավորված, միմյանց երբեմն թշնամաբար վերաբերվող կուսակցություններին հաջողվեց ապահովել այն, ինչ կա այսօր։
 
Պետականության ավանդների բացակայության հազարամյա անփորձության միջից ծնված կուսակցությունները, դժբախտաբար, հաճախ հեղափոխական են ու անզիջում. մի մասը մոլեռանդորեն ժխտում է հնի ու ողբերգականի հետ կապված ամեն բան, մյուսըª սրբացնում հինն ու ողբերգականը։ Մինչդեռ անհրաժեշտ է, մերժելով հանդերձ հինը, գնահատել դրաª պահպանման արժանի դրական մասը, և ապահովել նորի հաշվարկված մուտքը։ Այս մտահոգությունից ծնվեց ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ կուսակցությունը։
 
Խելամիտ, հավասարակշռված քաղաքականություն վարելու միջոցով է միայն, որ հնարավոր է մեր Պետությունը դարձնել մեր երազների Հայրենիքը։ Այսօրվա կյանքը դեռևս այն չէ, ինչին ձգտում է ՀՀ քաղաքացին. սակայն բացասման բացասումն էլ ճանապարհ չէ։ Պահպանողականությունը Հայաստանի ապագան էª դրական ձեռքբերումները պահպանող, միևնույն ժամանակ նորի կրողը։
 
 
=====ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ=====
 
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ - Պահպանողականությունը դուալիստական ուսմունք է. իր երևութաբանական քննումներում անբաժանելի են երկու առաջնություններն էլª գաղափարը (իդեա) և նյութը (մատերիա)։ Պահպանողականության էությունը էվոլյուցիոնիստական է. մերժում է ցանկացած հեղափոխականություն։
 
ԳԱՂԱՓԱՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ - Պահպանողական կուսակցության բարձրագույն արժեքներն ենª Հայաստանի պետությունը, պետական անվտանգությունը, պետական լեզունª հայերենը, մշակույթը, բարոյականությունը, քաղաքացու իրավունքները, խղճի ազատությունը, սեփականության իրավունքը։ Հայաստանի պետությունըª հայ մարդու Հայրենիքը, 21-րդ դարում կարող է գոյատևել և զարգանալ միայն ժողովրդավարության, հարևան երկրների հետ բարիդրացիական հարաբերությունների, քաղաքացիական հասարակարգ և եվրոպական իրավական մոդել, բարձր զարգացվածությամբ կրթական և գիտական համակարգ ունենալու, ամուր և կարգապահ բանակի, պետական քաղաքականությամբ ուղղորդվող և ազատ շուկայի կողմից ղեկավարվող տնտեսության, համաշխարհային գործընթացներից առաջ կամ ետ չընկնելովª դրանց ներդաշնակորեն ինտեգրվելու պայմաններում։ (Տե°ս նաևª Կանոնադրություն, գլուխ II։)
 
ՊԿ-ն նեոկոնսերվատիզմի կրողն ու առայժմ միակ ներկայացնողն է ՀՀ-ում. պաշտպանում է տնտեսության, գիտության, կրթության, սոցիալական ինստիտուտների ինքնավարությունը, որտեղ պետության ուղղակի միջամտությունը պետք է հասցվի նվազագույնի։ Ըստ այդմª կողմնակից է հակամենաշնորհային քաղաքականությանª բացառությամբ ընդհանուր անվտանգությունն ապահովող պետական մենաշնորհների (բանակ, հատուկ ծառայություններ և այլն)։ ՀՀ աշխարհաքաղաքական շահերի տիրույթում գործող զարգացման համապարփակ և ստեղծագործաբար ծավալվելու ունակ ծրագրից և այդ ծրագրի իրականացմանª հայ ազգի էությանը և ազատ ինքնադրսևորման ինքնահատուկ կերպին համապատասխան ճանապարհներից բացիª ՊԿ-ն ցանկացած այլ ՙազգային գաղափարախոսություն՚ համարում է անշարժ, զարգացման անընդունակ, վտանգավոր դոգմա։ ՊԿ-ի համար առաջնայինը պետական շահն էª քաղաքացու և հասարակության անվտանգությունն ու բարեկեցությունը։
 
== Աշխարհաքաղաքական մոտեցումներ ==
'''ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ'''
- Ժամանակակից քաղաքակիրթ աշխարհում զանազան ՙազգային՚ և ՙապազգային՚ գաղափարախոսությունները վաղուց փոխարինված են աշխարհաքաղաքականությամբ (գեոպոլիտիկա) և աշխարհառազմավարությամբ (գեոստրատեգիա). Հայաստանի պետությունն ու քաղաքացիները ևս իրավունք ունեն և պարտավոր են տարածաշրջանի պետությունների ու ժողովուրդների և միջազգային հանրության հետ խաղաղ համակեցություն ապահովել, թոթափել հազարամյա մեկուսացման կաղապարները, դառնալ քաղաքակիրթ մարդկության մասնիկըª մերժելով ծայրահեղություններըª հեղափոխականությունն ու պասիվ հարմարվողականությունը։
 
ՊԿ-ն, համարելով, որ Հայաստանի պետությունը չունի որևէ թշնամի, միևնույն ժամանակ պնդում է, որ դաշնակիցներ ընտրելու, դրանք փոփոխելու հարցում պետք է առաջնորդվել բացառապես պետական շահով։ Առնվազն առաջիկա տասնամյակների համար ՀՀ-ի բնական դաշնակիցը կարող է լինել առաջին հերթին Իրանը։
ՊԿ-ն օրենքի շրջանակներում անելու է ամեն ինչ, որպեսզի հանուն ինչ-որ գաղափարախոսություններիª ՀՀ-ն դուրս չմնա տարածաշրջանային և միջազգային տնտեսական, կոմունիկացիոն, գիտա-կրթական, մշակութային, արդյունաբերական, ռազմական ինտեգրացիոն գործընթացներից։
 
 
'''ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ'''
== Տնտեսական քաղաքականություն ==
- ՊԿ-ն Հայաստանի տնտեսության առաջնահերթություններ է համարում բարձր տեխնոլոգիաները, գիտա-կրթական ինդուստրիան, Էներգետիկան, ջրային պաշարների շահագործումը, ներքին և արտաքին կապուղիները, օգտակար հանածոների արդյունահանումն ու տեղում ցիկլային արդյունաբերության կազմակերպումը, գյուղատնտեսական, թեթև և սննդի արդյունաբերական ենթակառուցվածքները, բանկային համակարգերը, զբոսաշրջությունը, առևտուրը։
 
ՊԿ-ն բացի պետական ռազմավարական մենաշնորհներիցª չի ընդունում այլ մենաշնորհներ։
ՊԿ-ի ծրագրային առաջնայնություններից է նաև միջազգային պահպանողական շարժումների, օտարերկրյա գաղափարակից կազմակերպությունների հետ առկա կապերի անընդմեջ խորացումըª ի բարօրություն բոլոր ժողովուրդների, ի նպաստ խաղաղության և հօգուտ ՀՀ քաղաքացիների բարեկեցության, ազատ ու լիարժեք ինքնադրսևորման։
 
== Պատվիրան - դրույթներ ==
=====ՊԱՏՎԻՐԱՆ - ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ=====
 
1. ''Մարդը կարող է անսահմանորեն զարգանալ, բայց անփոփոխ է նրա էությունը։''
2. ''Պետք է պահպանել միայն այն, ինչը առաջադիմական է, արժեքավոր, օգտագործելի, բարի, հարազատ և միայն այն ավանդույթները, որոնք ներդաշնակ են մարդկային էությանը. հասարակական ցանկացած փոփոխություն պետք է ներդրվի աստիճանաբար, ընտրողաբար, մտածված։''
12. ''Միայն ազատ անհատը կարող է արժևորել Հայրենիքը, Ընտանիքը, Օրենքները, Հավատքը, Կարգուկանոնը, Բարոյականությունը, Մայրենի լեզուն, Մշակույթը, և դրանցով ապահովել ու պահպանել իր Ազատությունը։''
 
 
=====ԱՄՓՈՓՈՒՄ=====
'''
Պահպանողականությունը մարդու էությունն է։ Հաճախ տգիտության պատճառով կամ միտումնավոր կերպովª պահպանողականությունը (կոնսերվատիզմ) շփոթում են ավանդապաշտության (տրադիցիոնալիզմ) հետ։ Պահպանողականությունն էվոլյուցիոն, անվերջ կատարելագործվող ուսմունք է, այլ ոչ թե ծիսականության վերածված, քարացած, դոգմատիկ գաղափարախոսություն։ Դա կա նույնիսկ բնության մեջ. ֆիզիկայումª պահպանողական համակարգում է միայն, որ շարժման յուրաքանչյուր պահին և տարածության մեջ համակարգի գրաված ցանկացած դիրքում պոտենցիալ և կինետիկ էներգիաների գումարը մշտապես մնում է հաստատուն. իսկ հայերին ամենաանհրաժեշտը բազմահազարամյա իր էներգիայի արդյունավետ պահպանումն ու անկորուստ կիրառումն է։
 
Պահպանողականները ստեղծեցին ժամանակակից զարգացած երկրները (նրանք ԱՄՆ-ում կոչվում ենª հանրապետականներ, Անգլիայումª պահպանողականներ, Գերմանիայումª քրիստոնեա-դեմոկրատներ և այլն), իսկ այժմ էլ նեոպահպանողականներն են շարունակում հաղթարշավն ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում։ Հայ ժողովրդի և իր պետության հարատևման միակ երաշխիքը ևս բազմիցս փորձված, միայն անվիճարկելի հաջողություններ արձանագրած, մարդկությանն առայժմ հայտնի ամենաարդյունավետ, ճգնաժամերը բացառող և հակաճգնաժամային, միևնույն ժամանակª իրապես բնական այս ճանապարհն է։'''
 
=====ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԵՐԸ=====
(ՊԿ I համագումարի թիվ 16 որոշումից)''
 
== Խորհրդանիշեր ==
======ԴՐՈՇԸ======
(ՊԿ I համագումարի թիվ 16 որոշումից)''
 
===Դրոշ ===
Ա. Քառակուսիª 12x12 համամասնությամբ։
Բ. Քառակուսու գույնն է ծիրանին։
Դ. Խաչի գույնն է կապույտը։
 
=== Զինանշան ===
 
======ԶԻՆԱՆՇԱՆԸ======
Ա. 45 աստիճանով թեքված քառակուսիª 12x12 համամասնությամբ։
Բ. Քառակուսու գույնն է ծիրանին։
Գ. 45 աստիճանով թեքված քառակուսին հորիզոնական և ուղղահայաց գծերով իր վրա ունի 1,6x1,6 լայնքով խաչ։
Դ. Խաչի գույնն է կապույտը։
''Քառակուսին և ծիրանին խորհրդանշում են Արևը, հեթանոսական շրջանը, կապույտըª Ազատությունը, քրիստոնեական շրջանը։ Պահպանողականները ժառանգորդն ու տերն են նախընթաց ամբողջ պատմության։''պատմության:
 
== Արտաքին հղումներ ==
''Քառակուսին և ծիրանին խորհրդանշում են Արևը, հեթանոսական շրջանը, կապույտըª Ազատությունը, քրիստոնեական շրջանը։ Պահպանողականները ժառանգորդն ու տերն են նախընթաց ամբողջ պատմության։''
* [http://conservative.am Պաշտոնական կայք]
 
----
 
[http://conservative.am Պահպանողական կուսակցության պաշտոնական կայքը]
 
{{Կաղապար:Կուսակցություն անավարտ}}
 
[[Category:Հայաստանի քաղաքականություն|Պահպանողական կուսացություն]]
[[Կատեգորիա:Քաղաքականություն]]
 
[[Կատեգորիա:Հայաստանի կուսակցություններ]]
----
 
[[en:Conservative Party of Armenia]]
55 447

edits