«Հասարակագիտություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ (հայերեն անվանում)
'''ՀասարակագիտությունըՀասարակագիտություն''' կամբառի '''սոցիոլոգիան'''կազմությունը ([[լատիներեն]]ներառում ''socius''է -«հասարակություն» ընդհանուր,և հասարակական«գիտություն» (երկրորդբառերը իմաստովև sociusնշանակում -է ընկեր,գիտություն ինչիհասարակության պատճառովմասին: սխալմամբՀասարակագիտական թարգմանվումեն էհամարվում հայերենայն ընկերաբանություն)գիտակարգերն ևու [[հունարեն]]հարացույցերը, որոնց ուսումնասիրության օբյեկտը հասարակությունն է: Երբեմն''λόγος'սոցիոլոգիան''' նույնացնում են -հասարակագիտության բառհետ, բան)սակայն գիտությունվերջինս իր մեջ ներառում է սոցիալականիմի հնարավորությանշարք («Ինչպե՞սգիտություններ, էորոնք հնարավորևս հասարակությունը»)ուսումնասիրում են հասարակական երևույթներն ու գործընթացները: մասին։ Սակայն այս մեկնաբանումը խիստ ընդհանրական է և և վերաբերում տեսական ոլորտին։ Մինչդեռ պայմանականորեն տարանջատում են տեսական, էմպիրիկ և կիրառական ոլորտները, որոնք խիստ փոխկապակցված են և պայմանավորում են միմյանց։
 
Գիտության անվանումը տրվել է [[Օգյուստ Կոնտ]]ի կողմից։ 1832 թ.-ին լույս տեսած գիտնականի՝ «Պոզիտիվ փիլիսոփայության հիմունքներ» գրքում ցույց է տրվում մարդկային ճանաչողության և պատմության ընթացքի ընդհանուր օրենքը։ Սա Կոնտի 47-րդ դասախոսությունն էր։
Անանուն մասնակից