«Վաչուտյաններ»–ի խմբագրումների տարբերություն

12-13-րդ դարեր
 
[[Վաչե Ա]] /կինը` [[Հասանի դուստր Մամախաթուն]]/ Վանենի /դուստր/
1206-1230 1211-1232 13-րդ դարի սկիզբ
 
[[Քուրդ Ա]] /կինը` [[Խորիշահ]]/ Վաչուտ Բ /[[Քուրդ Ա]]-ի եղբայր/
 
Դավիթ Ա Վաչե Բ Հասան Մամախաթուն Դավիթ Բ Մամքան Տայիր Վաչե Գ Դավիթ Գ
1240 1240 1254 +1255 1283 1289 1241-ից հետո 1241-ից հետո
+1245 +1260/61 +1283 /կինը` Գոհար/ /[[Խաչեն]]ի
/կինը` Մա- /կինը` Արուս Հասան Բ-ի
մախա- խաթուն/ կինը/
թուն/
 
Անանուն մասնակից