«Զաքարյաններ»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
==Գրականություն==
[[Կիրակոս Գանձակեցի]], Պատմություն հայոց: Աշխատասիրությամբ Կ.Մելիք-Օհանջանյանի: Ե., 1961 թ.:
 
Բաբայան Լ.Հ., Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական պատմությունը 13-14-րդ դարերում: Ե., 1964 թ.:
 
{{անավարտ}}
Անանուն մասնակից