«Պավել Չոբանյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ
 
Մեծ թվով նյութեր հավաքելով Թբիլիսիի և Մոսկվայի արխիվներից և գրադարաններից 1981թ.-ին հրատարակում է “Վրացական ուղեգրությունները և նրանց տեղեկությունները հայերի մասին” աշխատությունը:
1990թ.-ին լույս է տեսել Պ. Չոբանյանի մասնակցությամբ կազմված [http://serials.flib.sci.am/openreader/Hay-rusakan%20haraberutyunner@%2018-rd%20darum/book/Binder1.pdf «Հայ-ռուսական հարաբերությունները XVIII դարի երկրորդ կեսին (1760-1800 թթ.)»] փաստաթղթերի ժողովածուն: 1999թ. նրա առաջաբանով և աշխատասիրությամբ վերահրատարակվել են Մակար Բարխուդարյանցի [http://www.digilib.am/book/2604/%D4%B1%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D6%81%20%20%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%AB%D6%80%20%D5%A5%D6%82%20%D5%A4%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%AB%D6%84%20%28%D5%84%D5%AB%D5%BB%D5%AB%D5%B6-%D4%B4%D5%A1%D5%B2%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%29 «Աղվանից երկիր և դրացիք»] ու [http://www.digilib.am/book/2205/%D4%B1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD «Արցախ»] տեղագրական աշխատությունները:
 
Պ. Չոբանյանը իր բազմաթիվ հոդվածներով անդրադարձել է Հնդկաստանի, Իտալիայի, Երուսաղեմի և մի շարք այլ հայկական գաղթավայրերի պատմությանը, համառ պրպտումներով նոր վավերագրեր հայտնաբերել և գիտական վերլուծությամբ հրատարակել ԺԷ-ԺԸ դարի Հայաստանի, մեր եկեղեցու և Արցախ աշխարհի պատմության կնճռոտ խնդիրների վերաբերյալ։ Ճանաչված պատմաբան-գիտնականի հետազոտությունների պսակը դարձավ 2006թ-ին հրատարակված [http://qdk.am/wp-content/uploads/2015/02/%D5%80%D5%A1%D5%B5-%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD-%D5%8E%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-18-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4-%D5%AF%D5%A5%D5%BD%D5%AB%D5%B6-%D5%8A%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D5%89%D5%B8%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6.pdf «Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները ԺԸ դարի երկրորդ կեսին»] մենագրությունը։