«Պավել Չոբանյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
| ուշագրավ աշխատանքներ =
1. Վրացական ուղեգրությունները և նրանց տեղեկությունները հայերի մասին, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1981։
 
2. Ակակի Շանիձե, Հին վրացերենի քերականություն, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1983, (14 մամուլ), թարգմանություն վրացերենից [Հ․Գ․ Մարգարյանի աշխատակցությամբ]:
 
3. Армяно-русские отношения в XVIII веке (1760-1800 гг.), (Сборник документов), т. IV Под редакцией М.Г. Нерсисяна, Ереван, 1990։ [կազմող]։
 
4. Մակար եպս․ Բարխուտարեանց, Աղուանից երկիր եւ դրացիք․ Արցախ, Երևան, «Գանձասար», 1999 (աշխատասիրությամբ Պ․ Չոբանյանի):
 
5. Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները ԺԸ դարի երկրորդ կեսին, Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածին, 2006։