«Պավել Չոբանյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
| թեմաներ =
| գրական շարժումներ =
| ուշագրավ աշխատանքներ = 1. Վրացական ուղեգրությունները և նրանց տեղեկությունները հայերի մասին, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1981, (12 մամուլ)։1981։
2. Ակակի Շանիձե, Հին վրացերենի քերականություն, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1983, (14 մամուլ), թարգմանություն վրացերենից [ Հ․Գ․ Մարգարյանի աշխատակցությամբ]:
3. Армяно-русские отношения в XVIII веке (1760-1800 гг.), (Сборник документов), т. IV Под редакцией М.Г. Нерсисяна, Ереван, 1990 (37 մամուլ)։1990։ [կազմողներ՝ Ա․ Ալեքսանյան, Վ․ Մարտիրոսյան, Մ․ Ներսիսյան, Պ․Չոբանյանկազմող
4. Մակար եպս․ Բարխուտարեանց, Աղուանից երկիր եւ դրացիք․ Արցախ, Երևան, «Գանձասար», 1999, 412 էջ (աշխատասիրությամբ Պ․ Չոբանյանի):
5. Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները ԺԸ դարի երկրորդ կեսին, Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածին, 2006, 560 էջ։2006։
 
| ստեղծագործությունների ցանկ =