«Սոցիալ դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
== Աղբյուրներ և գրականություն ==
* Յիսնամեակ Սօց. Դէմոկրատ Հնչակեան կուսակցութեան /(1887-1937/), խմբ. Ստ.Ստեփան Սապահ-Գիւլեանի, Փրովիտէնս, 1938, 352 էջ։
* Յուշարձան նուիրուած Սօցիալ Դէմոկրատ Հնչակեան կուսակցութեան Քառասունամեակին, տպագր. Յ. Բ. Թիւրապեան, [[Փարիզ]], 1930, 288 էջ։
* Աւետեան Մ., Հայ ազատագրական ազգային յիսնամեայ /(1870-1920/) յուշամատեան եւ [[Անդրանիկ Օզանյան|Զօր. Անդրանիկ]], Փարիզ, 1954, 526 էջ։
* [[Էմմա Կոստանդյան|Կոստանդյան Է.Էմմա]], Ակնարկներ արևմտահայ մշակութային և հասարակական-քաղաքական կյանքի պատմության /19-րդ դարի 80-ական թվականներ/, Երևան, 2005, 175 էջ։
* [[Ազատ Համբարյան|Համբարյան Ա.Ազատ]], Ազատագրական շարժումները Արևմտյան Հայաստանում /(1898-1908 թթ./), Երևան, 1999, 478 էջ։
* Հովհաննիսյան Գ., Հնչակյան կուսակցության պատմություն /(1887-1915 թթ./), Երևան, 2012, 354 էջ։
* Չելեպյան Ա.Անդրանիկ, Զորավար Անդրանիկ և հայ հեղափոխական շարժումը, Երևան, 1990, 720 էջ։
* Չորմիսեան Լ.Լևոն, Համապատկեր արեւմտահայոց մէկ դարու պատմութեան, Բ. հատ. /(1878-1908 թթ./), Պէյրութ, 1974, 572 էջ։
* Պատմութիւն Ս. Դ. Հնչակեան կուսակցութեան /(1887-1962/), հատ. Ա., խմբ. Ա. Կիտուր, Պէյրութ, 1962, 640 էջ։
* Պատմութիւն Ս. Դ. Հնչակեան կուսակցութեան /(1887-1962/), հատ. Բ., խմբ. Ա. Կիտուր, Պէյրութ, 1963:
* Սերոբեան Մ., Մեր պայքարը հայ ազատագրութեան ուղիով /(վերլուծումներ Հայկական հարցին շուրջ/), Գահիրէ, 1948, 384 էջ։
 
== Արտաքին հղումներ ==