«Մխիթար Գոշի դատաստանագիրք»–ի խմբագրումների տարբերություն

Այդ իմաստով [[Մխիթար Գոշ]]ը միջնադարյան հումանիզմի ներկայացուցիչներից է։ «Գիրք Դատաստանի»-ն մերժում է կրոնական անհանդուրժողականությունը, պաշտպանում մուսուլմանի արժանապատվությունը, կրոնական պատկանելիության համար չի սահմանում պատիժներ։ «Գիրք Դատասաանի»-ն կիրառվել է նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս այն գաղութներում, որտեղ հայ համայնքը ձեռք էր բերել ներքին ինքնավարության իրավունք։ [[Սուդան]]ում այսօր էլ հայ համայնքի անդամների քաղաքացիական գործեր լսելիս պետական դատարանը կիրառում է «Գիրք Դատաստանի»-ն։
 
== ԴատաստանիԴատաստանագրքիի գործադրություն ==
Միջնադարյան Հայաստանում [[Մխիթար Գոշ]]ի Դատաստանագրքի գործադրության վերաբերյալ
հայագիտության մեջ իշխող կարծիքը բացասական է։ Դրա հիմքը, ամենից առաջ, արտաքուստ շատ
Անանուն մասնակից