«Կորիզակիսում»–ի խմբագրումների տարբերություն

#Քրոմոսոմները դուստր բջիջներում բաշխված են հավասարաչափ։
#Միաբջիջ օրգանիզմների և անսեռ բազմացող օրգանների բազմացումը տեղի է ունենում միտոզով։
#Միտոզի շնորհիվՄիտոզը ապահովում է քրոմոսոմների հաստատուն թիվը։
#Միտոզը ընկած է օրգանիզմի աճի, զարգացման, բազմացման ժամանակ ինչպես նաև ռեգեներացիայի հիմքում
Մարմնի կորցրած կամ վնասված մասի վերականգնումը կոչվում է ռեգեներացիա։
Անանուն մասնակից