Բացել գլխավոր ցանկը

Changes

 
== Գրականություն ==
* Ազատյան Հենրիկ ՙԲախտորոշ«Բախտորոշ պայմանագրեր՚պայմանագրեր», 2002, 172 էջ:էջ։
* [[Ավետիս Ահարոնյան|Ահարոնեան Ավետիս]] ՙ<nowiki/>«[[Սարդարապատ]]<nowiki/>ից մինչև [[Սևր]] և Լոզան՚Լոզան», [[Բոստոն|Պոսթըն]], 1943, 213 էջ, Գլէնտէյլ, 1993, 226 էջ, Երեւան, 2001, 252 էջ:էջ։
* Գալոյան Գալուստ ՙ<nowiki/>«[[Հայաստան]]<nowiki/>ը և Մեծ տերությունները 1917 – 1923 թթ.՚», 1999, 539 էջ:էջ։
* [[Աղասի Եսայան|Եսայան Աղասի]] ՙՀայաստանի«Հայաստանի միջազգային – իրավական դրությունը՚դրությունը», 1967, 431 էջ:էջ։
* [[Ալեքսանդր Խատիսեան|Խատիսեան Ալեքսանդր]] ՙՀայաստանի«Հայաստանի հանրապետութեան ծագումն ու զարգացումը՚զարգացումը», [[Աթէնք]], 1930, 367 էջ, Պէյրութ, 1968, 487 էջ:էջ։
* Կարապետյան Հ. ՙՍևրի«Սևրի պայմանագիրը հայոց ճակատագրում՚ճակատագրում», 2004, 128 էջ:էջ։
* Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ. (քաղաքական պատմություն), (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), խմբ. Գ. Գալոյան, [[Վլադիմիր Ղազախեցյան|Վլ. Ղազախեցյան]], Երևան, 2000, 456 էջ:էջ։
* [[Հայկական հարց]]<nowiki/>ը հաշտութեան կօնֆերանսի առաջ, [[Թբիլիսի|Թիֆլիս]], 1919, 32 էջ, Պոսթըն, 1919, 28 էջ:էջ։
* Հայոց պատմություն, հատ. IV, Նորագույն ժամանակաշրջան (1918 թվականից մինչև մեր օրերը), գիրք I (1918–1945 թթ.), 2010, 800 էջ:էջ։
* Հարությունյան Ա. ՙՍևրի«Սևրի պայմանագիրը և հայ հասարակական – քաղաքական միտքը՚միտքը», 2004, 140 էջ:էջ։
* [[Ռիչարդ Հովհաննիսյան|Հովհաննիսյան Ռիչարդ]] ՙՀայաստանի«Հայաստանի հանրապետություն՚հանրապետություն», հատ. 2. ([[Վերսալյան պայմանագիր|Վերսալ]]<nowiki/>ից [[Լոնդոն]] 1919–1920 թթ.), 2014, 689 էջ:էջ։
* [[Հայկ Ղազարյան|Ղազարյան Հայկ]] ՙՍևրի«Սևրի պայմանագիրը և Միացյալ անկախ [[Հայաստան]]<nowiki/>ի հռչակումը՚հռչակումը», 2012, 732 էջ:էջ։
* Ղազարյան Հայկ ՙ<nowiki/>«[[Վուդրո Վիլսոն]]<nowiki/>ի իրավարար վճիռը [[Հայաստան]] – [[Թուրքիա]] սահմանաբաժանման վերաբերյալ՚վերաբերյալ», 2012, 732 էջ:էջ։
* Ղորղանեան Գ. ՙՀայաստանի«Հայաստանի հանրապետութիւնը եւ պետութիւնները Սեւրից [[Լոզան|Լօզան]]՚», [[Փարիզ]], 1934:1934։
* Յարութիւնեան Ա. ՙՍեւրի«Սեւրի դաշնագրի վերլուծումը՚վերլուծումը», [[Պէյրութ]], 1999:1999։
* Նասիպեան Ագապի ՙԲիրտանիա«Բիրտանիա եւ [[Հայկական հարց]]<nowiki/>ը 1915–1923 թթ.՚», Պէյրութ, 1994, 343 էջ:էջ։
* Պօղոսեան Սամուել ՙՊողօս«Պողօս Նուբար փաշա: Ազգային գործիչը՚գործիչը», 2004, 264 էջ:էջ։
* [[Սիմոն Վրացյան|Վրացեան Սիմօն]] ՙԲանակցութիւններ«Բանակցութիւններ Ազգային պատուիրակութեան եւ Հայաստանի պատուիրակութեան միջեւ՚միջեւ», Պոսթըն, 1920, 67 էջ:էջ։
* [[Սիմոն Վրացյան|Վրացեան Սիմօն]] ՙՀայաստանի«Հայաստանի հանրապետութիւն՚հանրապետութիւն», [[Փարիզ]], 1928, 548 էջ, 2-րդ հրատ., [[Պէյրութ]], 1958, 684 էջ, 3-րդ հրատ., [[Թեհրան]], 1982, 684 էջ, 4-րդ հրատ., [[Երեւան]], 1993, 704 էջ:էջ։
* Քառյան Սամսոն ՙՀայաստանի«Հայաստանի միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը (1918–1923 թթ.)՚», 2005, 240 էջ:էջ։
{{wikisource|Սևրի պայմանագիր}}
{{commons|Սևրի պայմանագիր}}
28 843

edits