«Օրգանական քիմիա»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ (clean up, փոխարինվեց: → (255), ): → )։ (6) oգտվելով ԱՎԲ)
Պիտակ: Խմբագրում բջջային սարքով Խմբագրում կայքի բջջային տարբերակից
 
Քիմիական կառուցվածքի տեսությունը հաշվի է առնում ածխածին տարրի առանձնահատկությունները։ Օրգանական միացությունների կառուցվածքի ուսումնասիրումը մնում է օրգանական քիմիայի հիմնական խնդիրը և մեր ժամանակներում։ Դրա համար, բացի քիմիականից, լայնորեն կիրառվում են հետազոտման ֆիզիկական եղանակներ, այնպիսիք,
ինչպիսին են սպեկտրազննությունը, միջուկային մագնիսական ռեզոնանսը, մասս-սպեկտրաչափությունը, դիպոլների էլեկտրական մոմենտների որոշումը, ռենտգենա- և էլեկտրոնագրությունը։ Իզոմերների գոյությունը բխում է օրգանական միացությունների կառուցվածքի տեսության հիմնադրույթներից։ Ա.Մ. Բուտլերովի մեծ հաջողությունը եղել է կառուցվածքի տեսության հիման վրա [[բութան]]ի երկու իզոմերների[[իզոմերներ]]ի կանխագուշակումը (ածխաջրածինների[[ածխաջրածիններ]]ի մոտ, սկսած բութանից, հնարավոր է մոլեկուլներում ատոմների միացման տարբեր կարգ)։1887 թ. Ա.Մ. Բուտլերովը սինթեզել է կանխատեսած իզոմերները, որը հանդիսացավ կառուցվածքի տեսության ճշտության փայլուն հաստատումը։ Դա
իզոբութանն էր, որը նորմալ բութանից տարբերվում է մոլեկուլի կառուցվածքով, չնայած երկուսն էլ ունեն C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> փորձային բանաձևը։
 
[[Պատկեր:3 Butan.svg|thumb|Բութան]]
 
Այսպիսով, քիմիական կառուցվածքի տեսությունը բացատրում է օրգանական միացությունների բազմազանությունը։ Այն պայմանավորված է քառարժեք ածխածնի ընդունակությամբ առաջացնելու շղթաներ և օղակներ, միանալու այլ տարրերի ատոմներին, ինչպես նաև իզոմերիայի առկայությամբ։ Քիմիական կառուցվածքի տեսությունում մեծ ուշադրություն է դարձվում մոլեկուլում ատոմների և ատոմային խմբերի փոխադարձ ազդեցությանը։ Այն գոյություն ունի ցանկացած նյութի (օրգանական և անօրգանական) մոլեկուլում։ Դա պարզաբանենք հետևյալ միացությունների օրինակներով. NaOH, Al(OH)<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, NO<sub>2</sub>OH (ազոտական թթու), SO<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> (ծծմբական թթու)։Դրանք։ Դրանք բոլորը պարունակում են հիդրօքսիլ OH խումբ (հիդրօքսո կամ օքսիխումբ)։Այնուամենայնիվ։ Այնուամենայնիվ ջրային լուծույթում նյութերի հատկությունները հաջորդաբար փոխվում են. NaOH-ը ուժեղ հիմք է, Al(OH)<sub>3</sub>-ը երկդիմի հիդրօքսիդ է, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH-ը գործնականորեն չեզոք նյութ է, ազոտական և ծծմբական թթուները առաջացնում են H<sup>+</sup></tt> իոններ։OHիոններ։ OH խմբի տարբեր քիմիական բնույթի պատճառը պայմանավորված է իր հետ կապված ատոմների և ատոմային խմբերի ազդեցությամբ։ Կենտրոնական ատոմի ոչ մետաղական հատկությունների աճմամբ թուլանում է դիսոցումը[[դիսոցում]]ը ըստ հիմքի[[հիմք]]ի տեսակի և աճում է դիսուցումը ըստ [[թթու|թթվի]] տեսակի (Na,Al,C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>,NO<sub>2</sub>,SO<sub>2</sub> շարքում)։
 
Մեկը մյուսի վրա փոխադարձ ազդեցություն կարող են ունենալ նաև անմիջապես միմյանց հետ չկապված ատոմները։ Օրինակ, [[քլոր]]ի տարբեր ռեակցիոնունակությունը քլորէթանում CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-Cl և քլորէթիլենում CH<sub>2</sub>=CH-Cl պայմանավորված է քլորի ատոմի վրա էթիլենային (CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-) և վինիլային (CH<sub>2</sub>=CH-) խմբերի տարբեր ազդեցությամբ։ Քլորէթանի[[Քլորէթան]]ի մոլեկուլում քլորը շատ ռեակցիաունակռեակցիոնունակ է, իսկ քլորէթիլենի մոլեկուլում՝ անտարբեր։ Մոլեկուլում ատոմների փոխադարձ ազդեցության օրինաչափությունների բացահայտման մեջ մեծ ծառայություն ունի [[Ա.Մ. ԲուտլերովիԲուտլերով]]ի աշակերտ [[Վ.Վ. Մարկովնիկովը։Մարկովնիկով]]ը։
 
Ժամանակակից տեսանկյունից կառուցվածքի տեսության հիմնադրույթները պահանջում են որոշ լրացումներ կապված էլեկտրոնային և տարածական կառուցվածքի հետ։ Այդ դեպքում կառուցվածքի հիմնադրույթերի 2 կետում պետք է ընդգծել, որ օրգանական միացությունների հատկությունները որոշվում են մոլեկուլների կառուցվածքով, ինչպես նաև իրենց քիմիական, տարածական և էլեկտրոնային կառուցվածքով։
իրենց քիմիական, տարածական և էլեկտրոնային կառուցվածքով։
 
[[Քիմիական կառուցվածքիկառուցվածք]]ի [[Ա.Մ. ԲուտլերովիԲուտլերով]]ի տեսությունը հանդիսանում է օրգանական քիմիայի տեսական հիմքի կարևորագույն մասը։ Ըստ նշանակության, այն կարելի է համեմատել [[Դ.Ի. ՄենդելեևիՄենդելեև]]ի տարրերի [[պարբերական համակարգիհամակարգ]]ի
հետ։ Վերջինիս նման այն հնարավորություն տվեց կանոնակարգել (սիստեմավորել) հսկայական գործնական նյութ, նախապես կանխատեսել նոր նյութերի գոյությունը, ինչպես նաև ցույց տալ դրանց ստացման ճանապարհը։ Իսկ դա
ապահովեց [[օրգանական սինթեզիսինթեզ]]ի չտեսնված հաջողությունները։ Այժմ էլ [[քիմիական կառուցվածքի կառուցվածք]]ի տեսությունը ծառայում է ուղենիշ [[օրգանական քիմիայիքիմիայ]]ի բոլոր հետազոտություններում։
 
== Օրգանական միացությունների հոմոլոգիական շարքերը ==
58

edits