«Մեքենաընթեռնելի քարտագրում»–ի խմբագրումների տարբերություն

== Ձևաչափեր ==
* '''Հեղինակավոր գրառումներ'''`պարունակում են տեղեկություններ անձնաունների, խորագրերի, աշխարհագրական անվանումների և այլն:
* '''Մատենագիտական գրառումներ՝''' նկարագրում են նյութը (գիրք, ձայներիզ, քարտեզ, պարբերական հրատարակություն, էլէկտրոնայինէլեկտրոնային ֆայլ և այլն) ըստ նկարագրման խմբերի:
* '''Դասակարգիչներ՝''' դասակարգիչների վերաբերյալ տվյալներ են, որոնք պահվում են ՄԵԸՔ գրառումների տեսքով
* '''Պահումների վերաբերյալ գրառումներ՝''' տրամադրում են տվյալներ գրադարանում, պահվող նյութի տեղաբախշման, միավորների քանակի, կարգավիճակի, գույքահամարի և այլնի վերաբերյալ: