«Սևրի պայմանագիր»–ի խմբագրումների տարբերություն

== Գրականություն ==
* Ազատյան Հենրիկ ՙԲախտորոշ պայմանագրեր՚, 2002, 172 էջ:
* [[Ավետիս Ահարոնյան|Ահարոնեան Ավետիս]] ՙՍարդարապատիցՙ<nowiki/>[[Սարդարապատ]]<nowiki/>ից մինչև [[Սևր]] և Լոզան՚, [[Բոստոն|Պոսթըն]], 1943, 213 էջ, Գլէնտէյլ, 1993, 226 էջ, Երեւան, 2001, 252 էջ:
* Գալոյան Գալուստ ՙՀայաստանըՙ<nowiki/>[[Հայաստան]]<nowiki/>ը և Մեծ տերությունները 1917 – 1923 թթ.՚, 1999, 539 էջ:
* [[Աղասի Եսայան|Եսայան Աղասի]] ՙՀայաստանի միջազգային – իրավական դրությունը՚, 1967, 431 էջ:
* [[Ալեքսանդր Խատիսեան|Խատիսեան Ալեքսանդր]] ՙՀայաստանի հանրապետութեան ծագումն ու զարգացումը՚, [[Աթէնք]], 1930, 367 էջ, Պէյրութ, 1968, 487 էջ:
* Կարապետյան Հ. ՙՍևրի պայմանագիրը հայոց ճակատագրում՚, 2004, 128 էջ:
* Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ. (քաղաքական պատմություն), (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), խմբ. Գ. Գալոյան, [[Վլադիմիր Ղազախեցյան|Վլ. Ղազախեցյան]], Երևան, 2000, 456 էջ:
* [[Հայկական հարցըհարց]]<nowiki/>ը հաշտութեան կօնֆերանսի առաջ, [[Թբիլիսի|Թիֆլիս]], 1919, 32 էջ, Պոսթըն, 1919, 28 էջ:
* Հայոց պատմություն, հատ. IV, Նորագույն ժամանակաշրջան (1918 թվականից մինչև մեր օրերը), գիրք I (1918–1945 թթ.), 2010, 800 էջ:
* Հարությունյան Ա. ՙՍևրի պայմանագիրը և հայ հասարակական – քաղաքական միտքը՚, 2004, 140 էջ:
* [[Ռիչարդ Հովհաննիսյան|Հովհաննիսյան Ռիչարդ]] ՙՀայաստանի հանրապետություն՚, հատ. 2. (Վերսալից[[Վերսալյան պայմանագիր|Վերսալ]]<nowiki/>ից [[Լոնդոն]] 1919–1920 թթ.), 2014, 689 էջ:
* [[Հայկ Ղազարյան|Ղազարյան Հայկ]] ՙՍևրի պայմանագիրը և Միացյալ անկախ Հայաստանի[[Հայաստան]]<nowiki/>ի հռչակումը՚, 2012, 732 էջ:
* Ղազարյան Հայկ ՙՎուդրոՙ<nowiki/>[[Վուդրո ՎիլսոնիՎիլսոն]]<nowiki/>ի իրավարար վճիռը [[Հայաստան]][[Թուրքիա]] սահմանաբաժանման վերաբերյալ՚, 2012, 732 էջ:
* Ղորղանեան Գ. ՙՀայաստանի հանրապետութիւնը եւ պետութիւնները Սեւրից Լօզան՚[[Լոզան|Լօզան]]՚, [[Փարիզ]], 1934:
* Յարութիւնեան Ա. ՙՍեւրի դաշնագրի վերլուծումը՚, [[Պէյրութ]], 1999:
* Նասիպեան Ագապի ՙԲիրտանիա եւ [[Հայկական հարցըհարց]]<nowiki/>ը 1915–1923 թթ.՚, Պէյրութ, 1994, 343 էջ:
* Պօղոսեան Սամուել ՙՊողօս Նուբար փաշա: Ազգային գործիչը՚, 2004, 264 էջ:
* [[Սիմոն Վրացյան|Վրացեան Սիմօն]] ՙԲանակցութիւններ Ազգային պատուիրակութեան եւ Հայաստանի պատուիրակութեան միջեւ՚, Պոսթըն, 1920, 67 էջ:
* [[Սիմոն Վրացյան|Վրացեան Սիմօն]] ՙՀայաստանի հանրապետութիւն՚, [[Փարիզ]], 1928, 548 էջ, 2-րդ հրատ., [[Պէյրութ]], 1958, 684 էջ, 3-րդ հրատ., [[Թեհրան]], 1982, 684 էջ, 4-րդ հրատ., [[Երեւան]], 1993, 704 էջ:
* Քառյան Սամսոն ՙՀայաստանի միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը (1918–1923 թթ.)՚, 2005, 240 էջ:
{{wikisource|Սևրի պայմանագիր}}