«Կիրակոս Գանձակեցի»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
(Կիրակոս Գանձակեցիի Գործերը)
1236-ին վերստին հաստատվում է Նոր Գետիկում։ Այստեղ մնում է երկար ժամանակ։ 1260-ին նա դեռևս այստեղ էր. այդ է վկայում վանքի վիմագիր արձանագրությունը։
 
Գանձակեցին պարբերաբար եղել է մերձակա կենտրոնական վանքերում, այդ թվում և [[ՀաղբատՀաղպատ]]ում, որտեղ էլ [[Վարդան Արևելցի|Վարդան Արևելցուն]] խնդրել է գրել «Մեկնութիւն Երգոց երգոյն» աշխատությունը։
 
Կիրակոս Գանձակեցին մինչև կյանքի վերջը զբաղվել է մատենագիտական աշխատանքով։ Մահացել է 1271-ի աշնանը, հավանաբար Նոր Գետիկի վանքում, որտեղ էլ թաղվել է։<ref>{{cite book|author=|title=Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները. V-XVIII դարեր|publisher=Երևանի համալսարանի հրատարակչություն|location=|year=1976|page=էջ 296-297}}</ref>
 
== Գործերը ==
Կիրակոս ԳանձակեցիիԳանձակեցու անունով մեզիմեզ հասածհասել են երեք գործեր, որոնց մէջմեջ կարեւորագոյնըկարևորագունը (Պատմութիւն Հայոց)ն է: Միւս գործերն են Վարք Պօղոս եպիսկոպոսի եւ Տօնացոյց
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ.-Կը սկսի Գրիգոր Լուսաւորիչէն: Իր գործը սկզբնական շրջանին կը ծանրանայ եկեղեցական դէմքերու եւ դէպքերու վրայ ապա կը սկսի գրել քաղաքական դէպքերու մասին:Իր պատմութեան կարեւորագոյն մասը կը սկսի գրել իրեն ժամանակակից անցքերու մասին, որոնք կ'իյնան 1195-1265 թուականներու միջեւ: Այս շրջանի պատմութեան աղբիւրներն են ժամանակակից կարեւոր անձեր ինչպէս Հեթում Ա. թագաւոր, Պռօշ իշխանը,եւայլն: Գանձակեցիի պատմութիւնը մեզի շատ կարեւոր տեղեկութուններ կու տայ յատկապէս Զագարեան եղբայրներու,Կիլիկիոյ հայոց թագաւորութեան առաջին շրջանի եւ թաթարներու մասին:Գանձակեցիի գործին մէջ կան նաեւ կարեւոր թիւով եւ արժէքով գիրեր, թուղթեր, նախորդ հեղինակներու կողմէ գրուած՝ ինչպէս Ներսէս Շնորհալիի խոստովանութեան գիրը:(----)
 
Անանուն մասնակից