«ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ»–ի խմբագրումների տարբերություն

ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի վարչակազմը միջոցներ է ձեռնարկում նաև շրջանավարտների զբաղվածության հարցերը լուծելու ուղղությամբ։ Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության գործուն աջակցությամբ ստեղծված Կարիերայի կենտրոնը, հետևելով ամերիկյան իրավաբանական դպրոցների փորձին, ապահովում է ուսանող – շրջանավարտ – գործատու մշտական կապը և օժանդակում ֆակուլտետի շրջանավարտներին իրենց ունակություններին ու որակներին համա-պատասխան աշխատանք գտնելու հարցում։ Կենտրոնի առաջնային խնդիրներից են ուսանողներին և շրջանավարտներին աշխատաշուկայի, դրանում առկա պահանջարկի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ ապահովելը և նրանց՝ աշխատանքի ընդունվելուն աջակցելը (անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստման, գրագրության, հարցազրույցի և այլ հմտություններ)։
Ֆակուլտետում ընդունելությունը կատարվում է իրավագիտություն մասնագիտությամբ։
 
== Կառուցվածք ==
Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները<ref name="ԵՊՀ1">[http://www.ysu.am/faculties/hy/Law/section/about Իրավագիտության ֆակուլտեըտ ԵՊՀ կայքում]</ref>`
# պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն,
# սահմանադրական իրավունքի ամբիոն,
# քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն,
# քաղաքացիական դատավարության ամբիոն,
# քրեական իրավունքի ամբիոն,
# քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն,
# եվրոպական ու միջազգային իրավունքի ամբիոն:
 
== Տես նաև ==
55 447

edits