«Հայագիտություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 1237 բայտ ,  3 տարի առաջ
== Նորագույն շրջան==
 
Հին ակդադեմիական ընդհանրության նաև ՀՀ ԳԱ գլխավոր թեզիսներն են « Ուրարտուն հայկական պետականություն չէ, հայկական ինքնությունը ձևավորվում է ՈՒրարտականուրարտական, մասնավորապես միջին ուրարտական ժամանակաշրջանում։ժամանակաշրջանում Ուրարտուն([[Բորիս հայկականՊիոտրովսկի|Բ․Պիոտրովսկի]], պետականություն[[Իգոր չէ։ՀայկականԴյակոնով|Ի․Դյակոնով]])։ գիրՀամաշխարհային հայագիտության մեջ դեռևս գոյատեվում է մի թեզ այն մասին,որ հայկական գիրը և գրականությունը սկսվում է հայոց գրերի ստեղծմամաբ։ստեղծմամաբ, Մ․ ՄաշոցիցՄաշտոցից առաջ չի հեղել հայոց գիր ևու գրականություն և այլն։ ՀայագիտությանՀայոց նորագույնմշակույթը շրջանը հիրավիինքնուրույն սկսվումչէ, նա խորապես կրում է [[Ռաֆայելպարսկական,բյուզանդական Իշխանյան|Ռ․Իշխանյանի]]մշակույթների «Պատկերազարդազդեցությունը պատմությունև հայոց»ուսումնասիրությամբ։այլմ։ Ակադեմիական հայագիտության հին օրակարգը դեռևս մնում է ՀՀ ԳԱ կողմից չհերքված և չմերժված։ Սակայն հայագիտության նորագույն շրջանը անկախությանԱնկախության վերականգնումից հետո ակադեմիական մտքի լավագույն կրողների կողմից կատարելսկսվում է լրջագույնհայագիտության հարցադրումներ և առաջադրում է ձևավորել է նոր ակադեմիական օրակարգ։Որը հստակ կարելի էն ներկայանցելնորագույն որպեսշրջանը։ Համադրումային Օրակարգ։
 
Պատմագիտության մեջ Արտակ Մովսիսյան(Հայաստան), [http://www.ysu.am/faculties/hy/History/section/staff/person/Artak-Y-Movsisyan <u>Ա․Մովսեսյան</u>] <ref>[[http://www.ysu.am/faculties/hy/History/section/staff/person/Artak-Y-Movsisyan ԵՊՀ Հայոց Պատմության Ամբիոն]]</ref>
Ակադեմիական հայագիտության նորագույն շրջանի հիմքերը դրվել են անկախության վերականգնումից մեկ երկու տասնամյակ առաջ։ Հիրավի ակադեմիական մորագույն շրջանը սկսվում է [[Ռաֆայել Իշխանյան|Ռ․Իշխանյանի]] «Պատկերազարդ պատմություն հայոց» ուսումնասիրությամբ։ Անկախության շրջանի ակադեմիական մտքի լավագույն կրողների կողմից կատարվել են լրջագույն հարցադրումներ և առաջադրվում է ձևավորել է նոր ակադեմիական օրակարգ հայագիտության համար։ Որը հստակ կարելի է ներկայանցել որպես Համադրումային Օրակարգ։
առաջադրում է նոր օրակարգ « հայոց պատմությունը պատմագիտական տվյալններով սկսվում է 3000 մ․թ․ա․», հայագիական իմաստաբանության մեջ [http://www.eutyun.org/ <u>Ա․Վարպետյանը</u>](Ֆրանսրա) առաջադրում է «հայոց ծագումնաբանությունը ունի մոտ 10 000 տարա պատմություն» , բնագիտական գիտությունների մեջ [http://www.anunner.com/vachagan.vahradyan/%C2%AB%D5%94%D4%B1%D5%90%D4%B1%D5%80%D5%88%D5%92%D5%86%D5%8B%C2%BB_%D5%80%D5%88%D5%92%D5%87%D4%B1%D5%90%D5%81%D4%B1%D5%86%D4%BB_%D4%B1%D5%8D%D5%8F%D5%82%D4%B1%D4%B3%D4%BB%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%86%D5%87 <u>Վ․Վահրադյանը</u>] (Հայաստան) խնդիրը դիտարկում է աստղաբանության օրինաչափությունների մեջ և կարծում է ,որ Հայկական Լեռնաշխարհում գիտական միտքը նույնիսկ այսօրվա ընկալումներով եղել է զարգացած և այդ մտքի կրողները Հայոց Աշխարում ունեն 10-14000 տարվա պատմություն։ Քաղաքակրթական դավանաբանության և մասնավորապես հայոց դավանաբանության մեջ բացառապես նոր օրակարգ է առաջադրում [http://lib.armedu.am/resource/648 <u>Ա․ Մկրտչյանը</u>] <ref>[[ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն]]</ref>(Գերմանիա),նրա թեզիսն է՝ ․«Արևապաշտությունը՝HELIOARIS այս քաղաքակրթության գլխավոր բնապաշտական դրույթն է իսկ դրույթի գերագույն առարկան Արևն է ։ Արևի պաշտամունքը ձևավորվել է Հայոց Աշխարհում ապա տարածվել է որպես կենսափիլիսոփայություն աշխարհի չորս կողմերը վեջին 10-12000 տարիների ընթացքում։
 
1960-2007 թթ. հնագիտական աշխատանքների ու հայտնագործությունների մասնակի ամփոփումը տեղի ունեցավ Գերմանիայի Կարլսռուե քաղաքում, 2007 թվականի հունվարի 20-ից մինչև 2007-ի հունիսի 17-ը։ 500-ից ավելի բարձրարժեք նյութերը ներկայացնում էին Պորտաբլրի 12.000 տարվա մշակույթը։<ref name="AramMkrtchyan">{{cite web| url=http://www.eutyun.org/S/Y/0806/ArMk_080622_PHVVEMK.htm | title=ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՎԵՐԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆ | work= ( հատված մենագրությունից ) | author=Արամ Մկրտչյան, Գերմանիա, ք. Մայնց | date=22 հունիսի 2008 թ.}}</ref>
Պատմագիտության մեջ Արտակ ՄովսիսյանՄովսիսյանը(Հայաստան), պատմագիտության և պատմագրության մեջ [http://www.ysu.am/faculties/hy/History/section/staff/person/Artak-Y-Movsisyan <u>Ա․Մովսեսյան</u>] <ref>[[http://www.ysu.am/faculties/hy/History/section/staff/person/Artak-Y-Movsisyan ԵՊՀ Հայոց Պատմության Ամբիոն]]</ref>առաջադրում է նոր օրակարգ « հայոց պատմությունը պատմագիտական տվյալններով սկսվում է 3000 մ․թ․ա․»։ Ալեքսանդր
 
Վարպետյանը (Ֆրանսրա) հայագիական իմաստաբանության մեջ [http://www.eutyun.org/ <u>Ա․Վարպետյանը</u>] առաջ է բերում «էիզմի փիլսոփայությունը» և առաջադրում է նոր օրակարգ «հայոց ծագումնաբանությունը ունի մոտ 10 000 տարա պատմություն» ։
 
Վաչագան Վահրադյանը (Հայաստան) բնական գիտությունների միջոցով [http://www.anunner.com/vachagan.vahradyan/%C2%AB%D5%94%D4%B1%D5%90%D4%B1%D5%80%D5%88%D5%92%D5%86%D5%8B%C2%BB_%D5%80%D5%88%D5%92%D5%87%D4%B1%D5%90%D5%81%D4%B1%D5%86%D4%BB_%D4%B1%D5%8D%D5%8F%D5%82%D4%B1%D4%B3%D4%BB%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%86%D5%87 <u>Վ․Վահրադյանը</u>] մասնավորապես մաթեմաթիկաի և աստղագիտության նաև ֆիզիկայի օրինաչափությունների միջոով առաջ է քաշում իր վարկածը և կարծում է, որ Հայկական Լեռնաշխարհում գիտական միտքը նույնիսկ այսօրվա ընկալումներով եղել է զարգացած և այդ մտքի կրողները Հայոց Աշխարում ունեն 10-14000 տարվա պատմություն։
 
Քաղաքակրթական դավանաբանության և մասնավորապես հայոց դավանաբանության մեջ բացառապես նոր օրակարգ է առաջադրում [http://lib.armedu.am/resource/648 <u>Ա․ Մկրտչյանը</u>] <ref>[[ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն]]</ref>(Գերմանիա),նրա թեզիսն է՝ ․«Արևապաշտությունը՝HELIOARIS այս քաղաքակրթության գլխավոր բնապաշտական դրույթն է իսկ դրույթի գերագույն առարկան Արևն է ։
 
1960Արևի պաշտամունքը ձևավորվել է Հայոց Աշխարհում ապա տարածվել է որպես կենսափիլիսոփայություն աշխարհի չորս կողմերը վեջին 10-12000 տարիների ընթացքում։ Այդ գաղափարախոսության եզակի պահպանված կառույց է Պորտասարը ՝Գյոբեկլի Թեփե ։1960-2007 թթ. հնագիտական աշխատանքների ու հայտնագործությունների մասնակի ամփոփումը տեղի ունեցավ Գերմանիայի Կարլսռուե քաղաքում, 2007 թվականի հունվարի 20-ից մինչև 2007-ի հունիսի 17-ը։ 500-ից ավելի բարձրարժեք նյութերը ներկայացնում էին Պորտաբլրի 12.000 տարվա մշակույթը։<ref name="AramMkrtchyan">{{cite web| url=http://www.eutyun.org/S/Y/0806/ArMk_080622_PHVVEMK.htm | title=ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՎԵՐԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆ | work= ( հատված մենագրությունից ) | author=Արամ Մկրտչյան, Գերմանիա, ք. Մայնց | date=22 հունիսի 2008 թ.}}</ref>
 
== Արտաքին հղումներ ==
2236

edits