«Հայագիտություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

Հին ակդադեմիական ընդհանրության նաև ՀՀ ԳԱ գլխավոր թեզիսներն են «հայկական ինքնությունը ձևավորվում է ՈՒրարտական,մասնավորապես միջին ուրարտական ժամանակաշրջանում։ Ուրարտուն հայկական պետականություն չէ։Հայկական գիր և գրականությունը սկսվում է հայոց գրերի ստեղծմամաբ։ Մ․ Մաշոցից առաջ չի հեղել հայոց գիր և գրականություն և այլն։ Հայագիտության նորագույն շրջանը հիրավի սկսվում է [[Ռաֆայել Իշխանյան|Ռ․Իշխանյանի]] «Պատկերազարդ պատմություն հայոց»ուսումնասիրությամբ։ Ակադեմիական հայագիտության հին օրակարգը դեռևս մնում է չհերքված և չմերժված։ Սակայն հայագիտության նորագույն շրջանը անկախության վերականգնումից հետո ակադեմիական մտքի լավագույն կրողների կողմից կատարել է լրջագույն հարցադրումներ և առաջադրում է ձևավորել է նոր ակադեմիական օրակարգ։Որը հստակ կարելի էն ներկայանցել որպես Համադրումային Օրակարգ։
Պատմագիտության մեջ Արտակ Մովսիսյան(Հայաստան), [http://www.ysu.am/faculties/hy/History/section/staff/person/Artak-Y-Movsisyan <u>Ա․Մովսեսյան</u>] <ref>[[ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբյոն]]</ref>
առաջադրում է նոր օրակարգ « հայոց պատմությունը պատմագիտական տվյալններով սկսվում է 3000 մ․թ․ա․», հայագիական իմաստաբանության մեջ [http://www.eutyun.org/ <u>Ա․Վարպետյանը</u>](Ֆրանսրա) առաջադրում է «հայոց ծագումնաբանությունը ունի մոտ 10 000 տարա պատմություն» , բնագիտական գիտությունների մեջ [http://www.anunner.com/vachagan.vahradyan/%C2%AB%D5%94%D4%B1%D5%90%D4%B1%D5%80%D5%88%D5%92%D5%86%D5%8B%C2%BB_%D5%80%D5%88%D5%92%D5%87%D4%B1%D5%90%D5%81%D4%B1%D5%86%D4%BB_%D4%B1%D5%8D%D5%8F%D5%82%D4%B1%D4%B3%D4%BB%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_%D5%86%D5%87 <u>Վ․Վահրադյանը</u>] (Հայաստան) խնդիրը դիտարկում է աստղաբանության օրինաչափությունների մեջ և կարծում է ,որ Հայկական Լեռնաշխարհում գիտական միտքը նույնիսկ այսօրվա ընկալումներով եղել է զարգացած և այդ մտքի կրողները Հայոց Աշխարում ունեն 10-14000 տարվա պատմություն։ Քաղաքակրթական դավանաբանության և մասնավորապես հայոց դավանաբանության մեջ բացառապես նոր օրակարգ է առաջադրում [http://lib.armedu.am/resource/648 <u>Արամ ՄկրտչյանՄկրտչյանը</u>] <ref>[[ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն]]</ref>(Գերմանիա),նրա թեզիսն է՝ ․«Արևապաշտությունը՝HELIOARIS այս քաղաքակրթության գլխավոր բնապաշտական դրույթն է իսկ դրույթի գերագույն առարկան Արևն է ։ Արևի պաշտամունքը ձևավորվել է Հայոց Աշխարհում ապա տարածվել է որպես կենսափիլիսոփայություն աշխարհի չորս կողմերը վեջին 10-12000 տարիների ընթացքում։
 
== Արտաքին հղումներ ==
2236

edits