«Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
Գիտական առաջընթացին համաքայլ՝ համալսարանը մասնագետներ է պատրաստում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլև Արցախի և սփյուռքի հայ կրթօջախների համար։
 
== Ֆակուլտետներ ==
== Ֆակուլտետները ==
# Բանասիրական,
# Պատմության և իրավագիտության,
 
 
== ԱմբիոններըԱմբիոններ ==
Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Ռուսաց լեզվի, Արտասահմանյան գրականության, Հայոց պատմության, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության, Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի, Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի անվան Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության, Հոգեբանության տեսության և պատմության, Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության, Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի, Կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Մարդու և կենդանիների ‎ֆիզիոլոգիայի, Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկայի, Ֆիզիկական աշխարհագրության, Անգլերեն լեզվի ուսուցման, Գերմանական լեզուների, Ռոմանական լեզուների, Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի, Ընդհանուր ֆիզիկայի, Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի, Տեսական ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի, Մեքենագիտության, ընդհանուր տեխնիկական առարկաների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի, Բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության, Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի, Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության, Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության, Դիզայնի և դեկորատիվ կիրառական արվեստի, Խմբավարության և ձայնադրման, Երաժշտության տեսության, դասավանդման մեթոդիկայի և նվագարանների, Կերպարվեստի, Գրադարանագիտության և մատենագիտության, Թանգարանագիտության և հուշարձանագիտության, Պարարվեստի մանկավարժության, Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և սոցիալ-մշակութային գործունեության, Հեռուստառադիոլրագրության, Երաժշտության, Ռեժիսուրայի, Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության, Շախմատի և սպորտի Փիլիսոփայության և տրամաբանության, Տնտեսագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիայի, Մանկավարժության տեսության և պատմության, Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության, Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման։
 
31 454

edits