«Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
 
== Ֆակուլտետները ==
# Բանասիրական,
# Պատմության և իրավագիտության,
# Սկզբնական կրթության,
# Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության,
# Հատուկ կրթության,
# Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի,
# Օտար լեզուների,
# Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի,
# Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի,
# Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության,
# Գեղարվեստական կրթության,
# Օտար լեզուների,
# ԳեղարվեստականՀատուկ կրթության,
# Կուլտուրայի:
# Կուլտուրայի։
 
 
== Ամբիոնները ==
 
== Մասնագիտությունների ցանկ ==
# Հայոց լեզու և գրականություն,
# Մաթեմատիկա,
# Մաթեմատիկա,
# Ֆիզիկա,
# Ֆիզիկա,
# Քիմիա,
# Ինֆորմատիկա,
# Կենսաբանություն,
# Բնագիտություն,
# Աշխարհագրություն,
# Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն,
# Էկոլոգիական քիմիա (Բնապահպանություն և բնօգտագործում),
# Քիմիա,
# Պատմություն,
# Կենսաբանություն,
# Իրավագիտություն (մանկավարժություն),
# Շրջակա միջավայրի գիտություններ,
# Լրագրություն (հեռուստալրագրություն, ռադիոլրագրություն),
# Լանդշաֆտային պլանավորում,
# Հայոց լեզու և գրականություն,
# Աշխարհագրություն,
# Անգլերեն լեզու և գրականություն,
# Պատմություն,
# Գերմաներեն լեզու ու գրականություն,
# Իրավագիտություն,
# Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն,
# Հասարակագիտություն,
# Իսպաներեն լեզու և գրականություն,
# Մշակութաբանություն,
# Երաժշտական կրթություն,
# Ռուսաց լեզու և գրականություն,
# Կերպարվեստ,
# Սոցիալական աշխատանք,
# Հագուստի մոդելավորում,
# Ինֆորմատիկա,
# Դեկորատիվ կիրառական արվեստ,
# Բնագիտություն,
# Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում,
# Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն,
# Սոցիալական աշխատանք,
# Երաժշտական կրթություն,
# Հոգեբանություն,
# Կերպարվեստ և գծագրություն,
# Մանկավարժություն ևԶինվորական հոգեբանություն,
# Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա,
# Մանկավարժություն և հոգեբանություն (նախադպրոցական),
# Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն,
# Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն,
# Գործնական հոգեբանություն,
# Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության),
# Իրավաբանական հոգեբանություն,
# Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության, ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ),
# Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն,
# Մանկավարժություն և մեթոդիկա (նախադպրոցական կրթության),
# Ընտանիքի հոգեբանություն,
# Սոցիալական մանկավարժություն,
# Սոցիալական մանկավարժություն,
# Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն, այդ թվում՝ հատուկ մանկավարժություն (Տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն, օլիգոֆրենոմանկավարժություն, նախադպրոցական),
# Սոցիոլոգիա,
# Լոգոպեդիա,
# Լրագրություն,
# Էրգոթերապիա,
# Ռեժիսուրա,
# Հատուկ հոգեբանություն,
# Գործիքային կատարողականություն,
# Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա,
# Պարարվեստ,
# Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա, հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա),
# Պարարվեստ (ժողովրդական և դասական պարեր, ժամանակակից պարահանդեսային պարեր),
# Կիրառական արվեստ,
# Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ,
# Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (թանգարանայինԹանգարանային գործ և հուշարձաններիպատմամշակութային կառույցների պահպանություն),
# Գեղարվեստական լուսանկարչություն,
# Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (փողային և էստրադային նվագախմբի ղեկավարում),
# Օպերատորություն,
# Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (ժողգործիքների նվագախմբերի ղեկավարում),
# Կառավարում /ըստ ոլորտի/,
# Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (գեղարվեստական լուսանկարչություն, օպերատորություն),
# Պրոդյուսերական գործ,
# Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (կառավարում՝ մենեջմենթ)
# Մանկավարժական հոգեբանություն,
# Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն,
# Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա,
# Հագուստի մոդելավորում։
# Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ,
# Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա,
# Շախմատ,
# Տիֆլոմանկավարժություն,
# Սուրդոմանկավարժություն,
# Օլիգոֆրենոմանկավարժություն,
# Լոգոպեդիա,
# էրգոթերապիա,
# Հատուկ հոգեբանություն,
# Արտ-թերապիա,
# Հատուկ մանկավարժություն,
# Անգլերեն լեզու և գրականություն,
# Գերմաներեն լեզու և գրականություն,
# Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն,
# Իսպաներեն լեզու և գրականություն,
# Ռուսաց լեզու և գրականություն,
# Կրթության կառավարում:
 
 
Ուսուցման ձևերը՝
15

edits