«Աբրահամ Գյուլխանդանյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
==Երկեր==
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ,, «Ազգային շարժումների դրդապատճառները XIXդ.-ում<nowiki>''</nowiki>», Փարիզ, 1939։
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ,, «Բագուի դերը մեր ազատագրական շարժման մէջ՚'մէջ», ,,«Հայրենիք<nowiki>''</nowiki>» ամսագիր, 1924, թիւ 1, էջ 123-131, թիւ 2, էջ 133-144, թիւ 3, էջ 60-66, թիւ 5, էջ 97-111, թիւ 6, էջ 102-108, թիւ 8, էջ 109-118, թիւ 9, էջ 106-112, թիւ 10, էջ 109-119, թիւ 11, էջ 98-103, թիւ 12, էջ 49-56, 1925, թիւ 3, էջ 125-131, թիւ 4, էջ 106-112, թիւ 5, էջ 116-121:
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ,, «Հ. Յ. Դաշնակցութեան առաջին ծրագիրը եւ նրա հեղինակները՚'հեղինակները», Աթէնք, 1987:
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ,, «Հայ-թաթարական կռիւները Անդրկովկասում՚'Անդրկովկասում», ,,Հայրենիք՚'«Հայրենիք» ամսագիր, 1935, թիւ 10, էջ 132-135, թիւ 11, էջ 129-135, թիւ 12, էջ 134-141:
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ,, «Հայ-թաթարական ընդհարումները՚'ընդհարումները», հատ. Ա., Փարիզ, 1933, 218 էջ։
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ,, «Յեղափոխական դէմքեր. Հակոբ Չիլինգարեան (Աշոտ Հայկունի)՚'», ,,Հայրենիք՚' «Հայրենիք» ամսագիր, 1936, թիւ 1, էջ 131:
*Գիւլխանդանեան Աբրահամ,, «Յեղափոխական հայուհիներ՚'հայուհիներ», մաս Ա., Փարիզ, 1939, 63 էջ։
 
==Գրականություն==
231 926

edits