«Solresol»–ի խմբագրումների տարբերություն

: ''ռեդո ռեսիմիռե'' եղբայրս, ''ռեդո՛ ռեսիմիռե ''քույրս
: '' ռեդոո ռեսիմիռե'' եղբայրներս, ''ռեդո՛ո՛  ռեսիմիռե ''քույրերս
Սա վերաբերում է միայն առաջին բառերը բառակապակցություններ. Այսինքն ' այն ազդում է միայն գոյական անուն երբ գոյական անուն միայնակ, ինչպես նշված է վերեւում; ցանկացած որոշում (', 'իմ' եւ այլն) կվերցնեմ սեռը կամ հեռախոսահամարը, ինչպես չի նշանակում։
 
Սոլռեսոլի յուրահատուկ առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ բառի մեջ վանկերի տեղափոխության հետ մեկտեղ, տեղի է ունենում իմաստափոխություն։ Օրինակ, ''ֆալա'' նշանակում է լավ կամ համեղ, իսկ ''լաֆա՝ ''վատ։ 
<div><br>
</div></div></div>
 
 
== Հղումներ ==