Բացել գլխավոր ցանկը

Changes

Կիրակոս Գանձակեցիի Գործերը
 
== Գործերը ==
Կիրակոս գանձակեցիիԳանձակեցիի անունով մեզի հասած են երեք գործեր,որոնց մէջ կարեւորագոյնը (Պատմութիւն Հայոց)ն է: Միւս գործերն են Վարք Պօղոս եպիսկոպոսի եւ Տօնացոյց
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ.-Կը սկսի Գրիգոր Լուսաւորիչէն: Իր գործը սկզբնական շրջանին կը ծանրանայ եկեղեցական դէմքերու եւ դէպքերու վրայ ապա կը սկսի գրել քաղաքական դէպքերու մասին:Իր պատմութեան կարեւորագոյն մասը կը սկսի գրել իրեն ժամանակակից անցքերու մասին, որոնք կ'իյնան 1195-1265 թուականներու միջեւ: Այս շրջանի պատմութեան աղբիւրներն են ժամանակակից կարեւոր անձեր ինչպէս Հեթում Ա. թագաւոր, Պռօշ իշխանը,եւայլն: Գանձակեցիի պատմութիւնը մեզի շատ կարեւոր տեղեկութուններ կու տայ յատկապէս Զագարեան եղբայրներու,Կիլիկիոյ հայոց թագաւորութեան առաջին շրջանի եւ թաթարներու մասին:Գանձակեցիի գործին մէջ կան նաեւ կարեւոր թիւով եւ արժէքով գիրեր, թուղթեր, նախորդ հեղինակներու կողմէ գրուած՝ ինչպէս Ներսէս Շնորհալիի խոստովանութեան գիրը:(----)
 
Անանուն մասնակից