«Միկենյան քաղաքակրթություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

<ref>{{cite web|last=Paul|first=Adams John|title=Mycenaean Divinities|location=Northridge, CA|publisher=California State University|date=10 January 2010|accessdate=25 September 2013|url= ://www.csun.edu/~hcfll004/mycen.html}}</ref> <ref name=Castleden143>{{harvnb|Castleden|2005|p=143}}.</ref>։ Ընդհանուր առմամբ, այս կամ այն աստվածությանը երկրպագել են Միկենյան շքեղ պալատական աշխարհում։ Բացի այդ, տարբեր վայրերում, մասնավորապես Կրետեում, եղել են տեղական աստվածություններ։ Միկենյան դիցարանի միասնականությունը արտացոլվել է հնագիտական նյութերում <ref name=Kelder115>{{harvnb|Kelder|2010|p=115}}.</ref>։
[[Պոսեյդոն]]ը (Գծային Բ
''Po-se-da-o'') իշխել է ստորգետնյա թագավորությունում, ներկայացվել է նաև որպես դժոխքի ոգի<ref>{{harvnb|Nilsson|1940}}.</ref>։ Պաեան(''Pa-ja-wo''), հավանաբար, հանդիսացել է սուրհանդակ աստվածների մեջ։ Հեփաստը մարմնավորել է կախարդական երգը, որը պետք է բուժեր հիվանդներին։ Միկենյան գրառումներում աստվածները ներկայացված են բնորոշող մակդիրներով<ref>{{harvnb|Nilsson|1967|loc=Volume I, pp. 500–504}}; {{harvnb|Chadwick|1976|loc=p. 88: "''Pa-ja-wo'' suggested Homeric Paieon, which earlier would have been ''Paiawon'', later ''Paidn'', an alternative name of Apollo, if not again a separate god."}}</ref><ref name="Chadwick 1976 95"/>։ [[Արես]]ը հանդես է եկել Էնեալոս անվամբ<ref>{{harvnb|Chadwick|1976|pp=95, 99}}.</ref>։ Որոշ աստվածներ առաջացել են ավելի ուշ շրջանում, օրինակ, [[Հեփեստոս]]ը. Էրինիան, [[Արտեմիս]]ը(''a-te-mi-to'' andև ''a-ti-mi-te'') [[Դիոնիսոս]]ը (''Di-wo-nu-so'')<ref>{{harvnb|Nilsson|1967|loc=Volume I, pp. 565–568}}.</ref><ref>{{harvnb|Chadwick|1976|p=99}}.</ref><ref>{{harvnb|Chadwick|Baumbach|1963|p=176f}}.</ref><ref>Kn V 52 (text 208. in Ventris and Chadwick); {{harvnb|Chadwick|1976|p=88}}.</ref>։ [[Զևս]]ը նույնպես նշվել է Միկենյան Պանթեոնում, բայց ոչ որպես գլխավոր աստված։ <ref name=Castleden143/>։ Միկենյան արձանագրություններում վկայակոչվում են «Տիկնայք» կամ սիրուհիները(''Potnia'')։ Օրինակ, [[Աթենաս]]ը(''A-ta-na'') Կնոսոսի մակագրությունում նշված է որպես «սիրուհի» Աթենաս, իսկ Պիլոսում գտնված սալիկների վրա նա առանց նման մակդիրի է<ref name="Mylonas159"/>։
 
== Ծանոթագրություններ ==